Rok 2013 bol charakteristický rýchlejším rastom v porovnaní s trhom cloudových riešení a rozšírením prevádzkovej marže.

WALLDORFSpoločnosť SAP AG oznámila finančné výsledky za štvrtý štvrťrok 2013 a celý rok končiaci 31. decembrom 2013.

SAP zrýchlila prechod na cloudové riešenia so zameraním sa na zákazníkov. Cieľom spoločnosti je v roku 2017 dosiahnuť príjmy z cloudových riešení vo výške 3 až 3,5 miliardy eur.

  • Rýchlo rastúca oblasť cloudových riešení a solídne výsledky v hlavnej činnosti priniesli štvrtý rok po sebe dvojciferný rast: Celoročné príjmy z predaja softvéru a služieb spojených so softvérom účtované podľa non-IFRS štandardov stúpli o 11 percent pri konštantných menových kurzoch (o 6 percent pri aktuálnom menovom kurze na 14,03 miliardy eur).
  • Rezerva predplatného a podpory sa k 31. decembru 2013 zvýšila o 50 percent na približne 1,2 miliardy eur. Budúce príjmy z predplatného na cloudové riešenia a podporu účtované podľa non-IFRS štandardov sa ku koncu roka zvýšili o 25 percent na 447 miliónov eur.
  • Úspech platformy SAP HANA pokračoval aj v roku 2013: Celoročné príjmy zo softvéru SAP HANA sa zvýšili o 69 percent pri konštantných menových kurzoch na 664 miliónov eur (o 61 percent pri aktuálnych menových kurzoch na 633 miliónov eur). SAP HANA sa pritom stáva platformou v reálnom čase pre odvetvie.
  • Celoročný prevádzkový zisk účtovaný podľa non-IFRS štandardov stúpol o 13 percent pri konštantných menových kurzoch na 5,9 miliardy eur, čo sa odrazilo v rozšírení prevádzkovej marže účtovanej podľa non-IFRS štandardov o 150 bázických bodov pri konštantných menových kurzoch na 33,5 percenta.
  • Celoročný výnos na akciu účtovaný podľa non-IFRS štandardov stúpol o 11 percent na 3,37 eura.
  • Predstavenie cieľa na rok 2017 odráža prechod na cloudové riešenia podporované zákazníkmi: Do roku 2017 sa má dosiahnuť minimálny celkový príjem z oblasti cloudového podnikania vo výške 22 miliárd eur a prevádzková marža 35 percent účtovaná podľa non-IFRS štandardov.

VÝZNAMNÉ OBCHODNÉ UDALOSTI VO ŠTVRTOM ŠTVRŤROKU A CELOM ROKU 2013
Spoločnosť SAP v minulom roku preukázala silný rast príjmov. Celoročné príjmy z predaja softvéru a predplatného na cloudové riešenia účtované podľa non-IFRS štandardov stúpli o 11 percent pri konštantných menových kurzoch (o 6 percent pri aktuálnych menových kurzoch na 5,28 miliardy eur). Príjmy z predaja softvéru a služieb spojených so softvérom účtované podľa non-IFRS štandardov vzrástli o 11 percent pri konštantných menových kurzoch (o 6 percent pri aktuálnych menových kurzoch na 14,03 miliardy eur). Celkové príjmy účtované podľa non-IFRS štandardov vzrástli o 8 percent pri konštantných menových kurzoch (o 4 percentá pri aktuálnych menových kurzoch na 16,9 miliardy eur).

„Sme hrdí na to, že sme priniesli ďalší rok dvojciferného rastu, predbehli sme trh a rozšírili maržu, pričom sme zároveň investovali do inovácií a do cloudových riešení,” povedali Bill McDermott a Jim Hagemann Snabe, ktorí v spoločnosti SAP zastávajú pozíciu CEO. „Na základe silného globálneho impulzu roku 2013 budeme zrýchľovať prechod na cloudové riešenia tým, že zákazníkom ponúkneme voľbu. Presunom všetkých riešení na cloudovú technológiu podporovanú našou platformou v reálnom čase SAP HANA zjednodušíme prácu našich zákazníkov, upevníme si vedúce postavenie a posilníme rast, čím prinesieme dlhodobú predvídateľnosť a ziskovosť.”

„Rok 2013 sme skončili so silným štvrtým štvrťrokom. Spoločnosť SAP v tomto období významne rozšírila prevádzkovú maržu účtovanú podľa non-IFRS štandardov, čo viedlo k celoročnému zväčšeniu prevádzkovej marže o 150 bázických bodov pri konštantných menových kurzoch a k celoročnému 11-percentnému rastu výnosu na akciu podľa non-IFRS štandardov,” dodal Werner Brandt, finančný riaditeľ spoločnosti SAP.
Rýchlo rastúce podnikanie SAP v cloudových riešeniach demonštruje vodcovskú pozíciu v tejto oblasti. Príjmy z predplatného na cloudové riešenia a podporu účtované podľa non-IFRS štandardov dosiahli 787 miliónov eur pri konštantných menových kurzoch, čím sa prekročil odhad výnosov vo výške 750 miliónov eur na rok 2013 (2012: 343 miliónov eur).

Budúce príjmy z predplatného na cloudové riešenia a podporu dosiahli ku koncu roka 447 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 25 percent. Rezervy spoločnosti na cloudové riešenia a podporu boli približne 1,2 miliardy eur, čo je medziročný nárast o 50 percent. Ročná miera príjmov (run rate) z cloudových riešení spoločnosti SAP presahuje 1,06 miliardy eur. Celkový počet predplatiteľov aplikácií cloudového portfólia je vyšší ako 35 miliónov. Obchodné transakcie cez sieť Ariba za posledných 12 mesiacov presahujú 0,5 bilióna dolárov. Dnes je sieť Ariba najväčšou svetovou internetovou podnikovou obchodnou komunitou, do ktorej je zapojených 1,4 milióna spoločností.

Najvýznamnejším motorom rastu v roku 2013 bola platforma na podnikové aplikácie v reálnom čase SAP HANA. Spoločnosť má dnes viac ako 3-tisíc zákazníkov používajúcich túto platformu. Celoročné príjmy zo softvéru SAP HANA stúpli o 69 percent pri konštantných menových kurzoch na 664 miliónov eur (o 61 percent pri aktuálnych menových kurzoch na 633 miliónov). Softvér SAP Business Suite na platforme SAP HANA je najlepšou platformou vo svojej triede určenej na najvýkonnejšie aplikácie. Počet zákazníkov softvéru SAP Business Suite na platforme SAP HANA bol ku koncu roka 800, čo prekročilo očakávania spoločnosti SAP v dôsledku krátkeho obdobia od jeho spustenia v máji 2013.

OBCHODNÉ VYHLIADKY NA ROK 2014

  • Spoločnosť očakáva celoročný príjem z predplatného na cloudové riešenia a podporu účtovaný podľa non-IFRS štandardov v rozsahu od 950 miliónov po 1 miliardu eur pri konštantných menových kurzoch (2013: 758 miliónov eur). Horná hranica tohto rozpätia predstavuje mieru rastu 32 percent, ktorá je podobná údaju z roku 2013 po zohľadnení akvizícií.
  • Spoločnosť očakáva rast celoročného príjmu z predaja softvéru a služieb súvisiacich so softvérom o 6 až 8 percent účtovaného podľa non-IFRS štandardov pri konštantných menových kurzoch (2013: 14,03 miliardy eur).
  • Spoločnosť očakáva, že celoročný prevádzkový zisk podľa non-IFRS štandardov sa bude pohybovať v rozpätí od 5,8 po 6 miliárd eur pri konštantných menových kurzoch (2013: 5,51 miliardy eur).