Prieskum: HR stratégie musia zohľadniť rozmanitosť a nižší vek pracovnej sily

BratislavaRast firmy závisí aj od schopnosti prilákať a udržať si pracovnú silu s globálne rozmanitými hodnotami a demografiou. Rozmanitosť je totiž čoraz viac vnímaná ako strategická výhoda. Šéfovia oddelení ľudských zdrojov sa preto zhodujú, že na splnenie cieľov náboru a udržania pracovníkov by si spoločnosti mali osvojiť multikulturálne a multigeneračné potreby. Vyplýva to zo štúdie „Diverzita, založená na hodnotách: Výzvy a silné stránky rozmanitosti“, sponzorovanej spoločnosťou SuccessFactors, patriacou do skupiny SAP.

Autor štúdie Economist Intelligence Unit (EIU) oslovil 228 HR šéfov na celom svete, aby zistil viac o výzvach, týkajúcich sa čoraz rozmanitejšej pracovnej sily, a o stratégiách, ako tieto prudké zmeny využiť. Ku kľúčovým zisteniam patria:

  • 82 percent šéfov sa zhoduje na tom, že strategický prístup k riadeniu diverzity môže sprístupniť bohatý fond talentov
  • Veľkou výzvou je integrácia generácie takzvaných millenials (čiže ľudí narodených od konca 80. rokov minulého storočia po prvé roky nového tisícročia). Osemdesiat percent opýtaných verí, že na zapojenie mladších zamestnancov sú potrebné strategické zmeny.
  • Ponuka vzdelávacích a kariérnych príležitostí je kľúčovou stratégiou pre manažovanie rozmanitej pracovnej sily. Štyridsaťsedem percent respondentov podporuje iniciatívy ako je napríklad mentorstvo na zaangažovanie talentov.

Rôzne problémy globálnej diverzity podčiarkujú fakt, prečo musia HR stratégie reagovať na rozdielne regionálne potreby. K top globálnym trhom, na ktorých sa objavujú najzložitejšie problémy pri manažovaní rozmanitej pracovnej sily, patria:

  • generačné problémy: Ázia – Pacifik (29 %), Severná Amerika (23 %), Afrika (15 %), západná Európa (14 %)
  • kultúrne/náboženské problémy: Blízky východ (51 %), Ázia – Pacifik (20 %), Afrika (14 %)
  • jazykové problémy: Ázia – Pacifik (43 %), Afrika (17 %), Latinská Amerika (12 %)
  • rodové otázky: Blízky východ (46 %), Ázia – Pacifik (18 %), Afrika (13 %)
  • vzdelávanie: Afrika (45 %), Ázia -Pacifik (18 %), Severná Amerika (12 %), Latinská Amerika (10 %)

Šéfovia HR sa sústreďujú na množstvo stratégií, aby zamestnancom poskytli zaujímavú pracovnú skúsenosť. Patria medzi ne napríklad mentorstvo nových zamestnancov a zamestnancov s vysokým potenciálom (47 %), vystavovanie zamestnancov s vysokým potenciálom rozličným situáciám (45 %) a poskytnutie pracovnej flexibility (43 %).

„Všetci vieme, že prostredie biznisu bude v nadchádzajúcich desaťročiach vyzerať diametrálne odlišne,” hovorí Anka Wittenbergová, chief diversity and inclusion officer v SAP. „Tým, že prijímame rozdiely medzi ľuďmi, nielenže robíme zo spoločnosti SAP lepšie miesto na prácu, ale zapaľujeme tým iskru inovácie, dokážeme lepšie obslúžiť našich zákazníkov a získavame konkurenčnú výhodu. Navyše tak môžeme podporovať aj širšie zmeny v spoločnosti.”

Kľúčom k úspešnej implementácii týchto stratégií sú technológie, ktoré ich umožňujú. Medzi riešenia patrí globálny systém údajov o pracovnej sile. Ten poskytuje jednotný systém záznamov, využíva možnosti cloudu na rýchle inovácie a nástroje na spoluprácu, ktoré firmám pomáhajú rozmanitú pracovnú silu manažovať. Medzi top nástroje patria: core HR / HRiS systems (35 percent); eLearning (31 percent); videokonferencie (25 percent); cloud-based collaboration tools (21 percent); a enterprise social networks (20 percent).

Viac o štúdii nájdete na www.successfactors.com .