SAP Slovensko ocenil TOP partnerov spoločnosti

Marec 17, 2014 Od SAP News 0

BratislavaSAP Slovensko ocenil najúspešnejších partnerov spoločnosti za rok 2013. Medzi firmami zapojenými do programu SAP VAR PartnerEdge sa víťazom stala spoločnosť Tempest, honor Partnerský obchodník roka získal Pavol Sokol z NESS.

„Spolupráca s partnermi bola na vynikajúcej úrovni,“ povedal generálny riaditeľ SAP Slovensko Roman Knap. „Našou snahou bolo stabilizovať partnerskú sieť na Slovensku a myslím, že sa nám to podarilo. Máme vybudovaný životaschopný ekosystém, ktorý je pripravený reagovať na vývoj trhu a na nové výzvy, ktoré so sebou prinášajú neustále inovácie SAP. V tejto súvislosti vidíme veľký potenciál predovšetkým v oblasti Big Data a in-memory platformy SAP HANA.“

Hodnotenie prebiehalo v dvoch kategóriách – Najúspešnejší VAR PE partner a Partnerský obchodník roka. Kritériami boli celkové výnosy za SAP licencie, počet nových zákazníkov SAP, počet obchodných transakcií, platobná disciplína a predaj produktov z inovatívneho a strategického portfólia. Rovnaký mechanizmus sledovania výsledkov obchodníkov a VAR Partnerov stanovil SAP aj na rok 2014.

Na Slovensku má SAP osem partnerov, ktorí sú zapojení do jeho VAR PartnerEdge programu. V rámci neho môžu dosahovať tri úrovne v závislosti od priebežného plnenia podmienok – Gold, Silver a Bronze. Najvyšší štatút SAP GOLD PARTNER si vyžaduje splnenie viacerých náročných kritérií, pričom najdôležitejším ukazovateľom je počet predaných nových licencií SAP. Dosiahnutie úrovne Gold predstavuje pre spoločnosť aj dôležitý benefit z pohľadu garancie vysokej úrovne jej profesionality vo vzťahu k zákazníkom. V rámci Slovenska sa ňou aktuálne môžu preukázať spoločnosti ATOS, NESS, Sevitech a Tempest. Silver level dosiahla spoločnosť S&T a Bronze partnermi sú Columbex, gD-Team a RKMC.

Tags: