SAP Slovensko ocenil TOP partnerov spoločnosti

BratislavaSAP Slovensko ocenil najúspešnejších partnerov spoločnosti za rok 2013. Medzi firmami zapojenými do programu SAP VAR PartnerEdge sa víťazom stala spoločnosť Tempest, honor Partnerský obchodník roka získal Pavol Sokol z NESS.

„Spolupráca s partnermi bola na vynikajúcej úrovni,“ povedal generálny riaditeľ SAP Slovensko Roman Knap. „Našou snahou bolo stabilizovať partnerskú sieť na Slovensku a myslím, že sa nám to podarilo. Máme vybudovaný životaschopný ekosystém, ktorý je pripravený reagovať na vývoj trhu a na nové výzvy, ktoré so sebou prinášajú neustále inovácie SAP. V tejto súvislosti vidíme veľký potenciál predovšetkým v oblasti Big Data a in-memory platformy SAP HANA.“

Hodnotenie prebiehalo v dvoch kategóriách – Najúspešnejší VAR PE partner a Partnerský obchodník roka. Kritériami boli celkové výnosy za SAP licencie, počet nových zákazníkov SAP, počet obchodných transakcií, platobná disciplína a predaj produktov z inovatívneho a strategického portfólia. Rovnaký mechanizmus sledovania výsledkov obchodníkov a VAR Partnerov stanovil SAP aj na rok 2014.

Na Slovensku má SAP osem partnerov, ktorí sú zapojení do jeho VAR PartnerEdge programu. V rámci neho môžu dosahovať tri úrovne v závislosti od priebežného plnenia podmienok – Gold, Silver a Bronze. Najvyšší štatút SAP GOLD PARTNER si vyžaduje splnenie viacerých náročných kritérií, pričom najdôležitejším ukazovateľom je počet predaných nových licencií SAP. Dosiahnutie úrovne Gold predstavuje pre spoločnosť aj dôležitý benefit z pohľadu garancie vysokej úrovne jej profesionality vo vzťahu k zákazníkom. V rámci Slovenska sa ňou aktuálne môžu preukázať spoločnosti ATOS, NESS, Sevitech a Tempest. Silver level dosiahla spoločnosť S&T a Bronze partnermi sú Columbex, gD-Team a RKMC.