Riešenia, založené na SAP HANA, sa už dajú aj predplatiť

Spoločnosť SAP ponúka vylepšené služby migrácie do cloudu

BratislavaSpoločnosť SAP predstavila ponuku riešení SAP HANA v rámci predplatného. Patrí k nim aj nový model predplatného pre SAP Business Suite prostredníctvom služby SAP HANA Enterprise Cloud. S pribúdaním nových globálnych datacentier a po zlepšení služieb migrácie sa tak pre zákazníkov zjednodušila cesta do cloudu. Vďaka týmto vylepšeniam získajú zákazníci ultimátny a jednoduchý prístup k platforme SAP HANA a väčší výber možností nasadenia.

„Je to významný krok pri transformácii spoločnosti SAP. Novou ponukou predplatného pre platformu SAP HANA nezdôrazňujeme len naše odhodlanie venovať sa cloudu, ale zároveň rozširujeme možnosti a zjednodušujeme nasadenie platformy SAP HANA,“ povedal Dr. Vishal Sikka, člen predstavenstva SAP, Products & Innovation.

SAP HANA Enterprise Cloud v ponuke ako plné predplatné
Spoločnosť SAP ako globálny líder v aplikáciách pomáha zákazníkom ako McLaren, Schaidt Innovations a Levi Strauss pri plynulom a bezproblémovom nastavení IT štruktúr na stratégii hybridného alebo plného cloudu. Zákazníci si žiadajú plnú funkčnosť SAP Business Suite, no zároveň flexibilitu, užívateľskú prívetivosť a rýchle tempo inovácií cloudu. SAP HANA Enterprise Cloud teraz ponúka bohaté aplikácie ako je SAP Business Suite, SAP Business Warehouse a platformu SAP HANA v modeli predplatného. Je bezpečne k dispozícii z regionálnych datacentier SAP rozmiestnených po celom svete. Nová ponuka umožňuje zákazníkom spúšťať kritické SAP aplikácie v súkromne spravovanom cloudovom prostredí. Dopĺňa marcové oznámenie o platforme SAP HANA Cloud, ktoré umožňuje zákazníkom rozširovať, vytvárať a využívať nové cloudové aplikácie, postavené na platforme SAP HANA. Služba nemusí byť prístupná pre všetkých zákazníkov a všetky konfigurácie.

Vylepšené služby migrácie do cloudu
Organizácia SAP Services ponúka zákazníkom možnosť voľby a zjednodušenej migrácie SAP aplikácií na platformu SAP HANA Enterprise Cloud. V jej rámci majú možnosť integrácie on-premise SAP aplikácií a iných cloudových riešení SAP, vrátane tých od spoločností SAP SuccessFactors a Ariba. Služby údržby, podpory a upgrade budú pokračovať podľa zákazníkových existujúcich dohôd o údržbe migrovaných aplikácií.

SAP rozširuje svoju sieť datacentier
Spoločnosť SAP posilňuje svoju globálnu prítomnosť vďaka komplexnému plánu datacentier, rozprestierajúcich sa na štyroch kontinentoch. SAP prevádzkuje na celom svete 16 datacentier a umožňuje zákazníkom viesť firmy v SAP cloude založenom na platforme SAP HANA. SAP Japonsko tento týždeň oznámilo vznik prvých dvoch datacentier v ázijsko-tichomorskom regióne v Tokiu a Osake. Všetky SAP datacentrá sú orientované na in-memory, vďaka čomu dokážu dramaticky zjednodušiť IT infraštruktúru. Ich súčasťou sú high-endové servery optimalizované na kritickú záťaž. Spoločnosť SAP okrem toho nedávno oznámila, že energiu pre všetky svoje datacentrá na celom svete bude v roku 2014 získavať z obnoviteľných zdrojov. Tento posun pomôže znížiť ekologickú stopu spoločnosti. Presun ku cloudovému modelu zníži aj emisie, ktoré by inak vyprodukovali systémy zákazníkov.