Spoločnosť SAP oznámila výsledky za prvý štvrťrok 2014

 • Rýchly rast cloudových riešení predbehol výhľad na ročný rast
 • Silný rast fakturácií za cloudové riešenia
 • Príjmy z predaja softvéru a služieb spojených so softvérom sú lepšie ako výhľad
 • Rozsiahle zavádzanie podnikovej platformy SAP HANA, ktorá pracuje v reálnom čase
 • Rastúci prevádzkový zisk a zrýchľujúci sa prechod na cloudové riešenia
 • Potvrdenie výhľadu na rok 2014.

Bratislava

 • Rýchly rast cloudových riešení predbehol výhľad na ročný rast: príjmy z predaja predplatného na cloudové riešenia a podpory stúpli o 38 percent účtovaných podľa non-IFRS štandardov pri stálych menových kurzoch (o 32 % pri bežných menových kurzoch).
 • Silný rast fakturácií za cloudové riešenia: fakturácie za cloudové riešenia účtované podľa non-IFRS štandardov sa zvýšili o 36 % pri stálych menových kurzoch. Ročná miera príjmov (run rate) z predaja cloudových riešení dosiahla 1,1 miliardy eur.
 • Príjmy z predaja softvéru a služieb spojených so softvérom sú lepšie ako výhľad: príjmy z predaja softvéru a služieb spojených so softvérom účtované podľa non-IFRS štandardov stúpli o 9 % pri stálych menových kurzoch (o 4 % pri bežných menových kurzoch na 3,06 miliardy eur, pričom ich ovplyvnili výrazné kurzové výkyvy).
 • Rozsiahle zavádzanie podnikovej platformy SAP HANA, ktorá pracuje v reálnom čase: viac ako 3 200 zákazníkov HANA, dosiahnutie 1 000 zákazníkov balíka Business Suite na platforme HANA, životaschopný ekosystém s viac ako 1 200 začínajúcimi podnikmi rozvíjajúcimi sa na platforme HANA.
 • Rastúci prevádzkový zisk a zrýchľujúci sa prechod na cloudové riešenia: prevádzkový zisk účtovaný podľa non-IFRS štandardov pri stálych menových kurzoch stúpol o 7 % (o 2 % pri bežných menových kurzoch na 919 miliónov eur), pričom bol ovplyvnený rozsiahlymi kurzovými výkyvmi.
 • Potvrdenie výhľadu na rok 2014.

Spoločnosť SAP AG oznámila finančné výsledky za prvý štvrťrok, ktorý sa ukončil 31. marca 2014.

VÝZNAMNÉ OBCHODNÉ UDALOSTI V PRVOM ŠTVRŤROKU 2014
Spoločnosť SAP úspešne prechádza na cloudové riešenia. Vypovedá o tom rýchly rast v oblasti cloudových riešení a stabilná výkonnosť v rozhodujúcej podnikateľskej činnosti, ktoré podporili rast príjmov v prvom štvrťroku 2014. Príjmy z predaja predplatného na cloudové riešenia a podpory účtované podľa non-IFRS štandardov stúpli o 38 percent pri stálych menových kurzoch (o 32 % pri bežných menových kurzoch). Príjmy z predaja softvéru a podpory účtované podľa non-IFRS štandardov stúpli o 7 percent pri stálych menových kurzoch (o 2 % pri bežných menových kurzoch). Príjmy z predaja softvéru a služieb spojených so softvérom účtované podľa non-IFRS štandardov vzrástli o 9 percent pri stálych menových kurzoch (o 4 % pri bežných menových kurzoch).

„Sme na dobrej ceste stať sa rozhodujúcou cloudovou spoločnosťou podporovanou platformou SAP HANA. Sledujeme rýchly rast v oblasti cloudových riešení a rozsiahle zavádzanie podnikovej platformy SAP HANA pracujúcej v reálnom čase,” povedali Bill McDermott a Jim Hagemann Snabe, ktorí v spoločnosti SAP zastávajú funkciu CEO. „Kompletný balík Business Suite ponúkame v rámci cloudového riešenia, pričom sme lídrom na trhu vďaka najkomplexnejšiemu cloudovému riešeniu pre oblasť ľudských zrojov. Naši zákazníci dokážu riadiť všetkých zamestnancov, tovary a služby prostredníctvom najväčšej svetovej podnikovej siete v SAP cloude.”

„Náš 9-percentný rast príjmov z predaja softvéru a služieb spojených so softvérom účtovaných podľa non-IFRS štandardov pri stálych menových kurzoch je lepší ako výhľad ročného rastu,” dodal finančný riaditeľ spoločnosti Werner Brandt. „Mierne sme zvýšili prevádzkovú maržu a zrýchlili podnikanie v oblasti cloudových riešení. Prevádzkový zisk účtovaný podľa non-IFRS štandardov pri stálych menových kurzoch stúpol o 7 percent. V sledovanom štvrťroku podporil výrazný prevádzkový peňažný tok, ktorý sa zvýšil o 9 percent na 2,35 miliardy eur. Tento výsledok nás dostal do kladnej čistej hotovostnej pozície v relatívne krátkom čase po dvoch rokoch rozsiahlych akvizícií.”

Ročná miera príjmov z predaja (run rate) z cloudových riešení spoločnosti SAP dosahuje 1,1 miliardy eur alebo 1,5 miliardy dolárov. Započítané fakturácie cloudových riešení účtované podľa non-IFRS štandardov sa medziročne zvýšili o 36 percent pri stálych menových kurzoch. Budúce príjmy z predplatného na cloudové riešenia a podpory účtované podľa non-IFRS štandardov dosiahli k 31. marcu 454 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 29 percent pri stálych menových kurzoch. Celkový počet predplatiteľov cloudových aplikácií spoločnosti SAP presahuje 36 miliónov, čo je najviac v odvetví.

Riešenia pre kontakt so spotrebiteľmi, ktoré ponúka spoločnosť SAP, definujú novú generáciu zapojenia zákazníkov. Viackanálová platforma pre elektronické obchodovanie hybris software v kombináciami s riešením Cloud for Sales spoločnosti SAP zaznamenala trojciferný rast v oblasti príjmov z predplatného za softvér a cloudové riešenia a podporu, keďže spoločnosti menia prístup k zapojeniu a udržaniu zákazníkov a otvárajú nové príležitosti pre krížový a doplnkový predaj v reálnom čase.
V oblasti cloudových riešení pre obstarávanie spoločnosť SAP pokračuje v rozširovaní najväčšej svetovej webovej podnikovej obchodnej komunity, pričom hodnota obchodných transakcií siete Ariba za posledných 12 mesiacov presiahla 0,5 bilióna dolárov a počet prepojených spoločností 1,5 milióna.

Platforma SAP HANA dosiahla v prvom štvrťroku vysokú mieru akceptácie. Dokazuje tým, že ide o vedúcu podnikovú platformu v reálnom čase. Od vstupu na trh v júni 2011 má platforma SAP HANA 3 200 zákazníkov. Takmer 1 000 klientov používa balík SAP Business Suite powered by SAP HANA, ktorý bol uvedený iba pred rokom. SAP HANA sa vyvíja na vedúcu technologickú platformu: viac ako 1 200 start-up firiem z 57 štátov ju využíva na tvorbu aplikácií. Až 60 spomedzi týchto firiem má v súčasnosti na trhu komerčne dostupné produkty.

Spoločnosť SAP tiež rozširuje svoj ekosystém. Spoločnosť Accenture bude používať sieť Ariba na podporu outsourcingových postupov pre procesy obstarávania. SAP vďaka tomu očakáva nárast počtu transakcií aj prepojených spoločností. Obe spoločnosti vytvorili skupinu Accenture and SAP Business Solutions Group, ktorá združuje odborníkov z oboch firiem zapojených do vývoja integrovaných, odvetvovo špecifických riešení podporovaných platformou SAP HANA a dodávaných prostredníctvom cloudového riešenia.

SAP tiež vstúpil do nového strategického partnerstva s Adobe, v ktorom spája riešenie Adobe Marketing Cloud s balíkom SAP Hybris Commerce Suite a platformou SAP HANA. Obe spoločnosti ponúknu zapojenie zákazníkov v reálnom čase s relevantnými súvisiacimi skúsenosťami z rôznych marketingových kanálov a miest kontaktu s klientom. To prispeje k novému definovaniu zapojenia a udržania zákazníkov v rýchlo sa meniacom konkurenčnom svete spotrebiteľov.

OBCHODNÝ VÝHĽAD NA ROK 2014
SAP potvrdzuje výhľad na rok 2014, ktorý tak zostáva totožný s výhľadom poskytnutým 21. januára 2014:

 • Spoločnosť očakáva celoročný príjem z predplatného na cloudové riešenia a podporu účtovaný podľa non-IFRS štandardov v rozsahu od 950 do 1 000 miliónov eur pri stálych menových kurzoch (2013: 758 miliónov eur). Horná hranica tohto rozpätia predstavuje mieru rastu 32 percent, ktorá je podobná údaju z roku 2013 po zohľadnení akvizícií.
 • Spoločnosť očakáva rast celoročného príjmu z predaja softvéru a služieb súvisiacich so softvérom o 6 až 8 percent účtovaného podľa non-IFRS štandardov pri stálych menových kurzoch (2013: 14,03 miliardy eur).
 • Spoločnosť očakáva, že celoročný prevádzkový zisk podľa non-IFRS štandardov sa bude pohybovať v rozpätí od 5,8 po 6 miliárd eur pri stálych menových kurzoch (2013: 5,51 miliardy eur).
 • Celoročný obchodný výhľad spoločnosti na rok 2014 je uvádzaný v stálych menových kurzoch. Bežné menové kurzy však budú negatívne ovplyvnené výkyvmi vo výmenných kurzoch.