SAP Quality Awards už piaty raz a s novými súťažnými kategóriami

BratislavaSpoločnosť SAP vyhlásila v regióne strednej a východnej Európy nový, už piaty ročník súťaže SAP Quality Awards. Jej cieľom je oceniť spoločnosti, ktoré najlepšie pristúpili k implementácii svojich projektov SAP a vďaka precíznemu plánovaniu a kvalitnému prevedeniu implementácie dosiahli výrazné prínosy. Možnosť prihlásiť sa majú všetci zákazníci SAP, ktorých projekty boli dokončené v období od 1. januára 2013 do 15. septembra 2014. Tento rok budú ocenené projekty v piatich nových kategóriách, vrátane inovácií v oblastiach cloudu, mobility a platformy HANA. Ocenené budú aj projekty s krátkym trvaním implementácie a projekty s najvýraznejším prínosom pre biznis.

Prihlášky možno posielať cez webový formulár až do 15. novembra 2014.

Kvalitne implementovaný projekt je prínosný pre všetky zúčastnené strany a najmä pre samotnú spoločnosť, ktorej pomáha minimalizovať čas a množstvo prostriedkov, potrebných na implementáciu, a naopak maximalizovať úspory prevádzkových nákladov a efektivitu procesov. Samotná účasť v súťaži SAP Quality Awards môže posilniť pozíciu implementačného tímu v rámci firmy i navonok. Spoločnosť tak môže preukázať svoju profesionalitu a skúsenosti.

“Dobre pripravený projekt implementácie môže pre zákazníka znamenať nielen úsporu nákladov a vyššiu efektivitu práce, ale aj lepšiu užívateľskú skúsenosť s produktmi SAP,” povedal Jiří Synáček, riaditeľ pre kvalitu, SAP CEE. “SAP Quality Awards chce zároveň oceniť aj tých implementačných partnerov, ktorí svojim úsilím a kvalitnou dodávkou pomohli podporiť záujem o produkty SAP. Som si istý, že im také uznanie pomôže posilniť ich pozíciu na trhu.”

Projekty, nominované na SAP Quality Awards, by mali dodržiavať uznávané štandardy projektového manažmentu a klásť dôraz na optimalizáciu celkových nákladov implementácie, znižovanie celkových nákladov vlastníctva, skrátenie či dodržanie doby implementácie a preukázať profesionálny prístup pri vedení projektu. Nominované projekty by mali napĺňať 10 princípov kvality SAP.

Projekty možno prihlásiť do jednej z piatich kategórií:

 • Rapid Delivery
  Je určená pre projekty s menej ako 500 používateľmi, trvajúce maximálne sedem mesiacov a vyžadujúce maximálne 1 000 človekodní implementačného úsilia (splnené musia byť aspoň dve kritériá).

 • Business Transformation
  Zahŕňa projekty s viac ako 400 používateľmi, trvajúce viac ako 6 mesiacov, ktorých prácnosť bola od začiatku po spustenie viac ako 900 človekodní (splnené musia byť aspoň dve kritériá).
 • Cloud Innovation
  Do tejto kategórie možno zahrnúť projekty, ktorých súčasťou je jeden alebo viac cloudových produktov spoločnosti SAP, bez ohľadu na to, či ide o verejný alebo spravovaný cloud.
 • HANA Innovation
  Hlavnou súčasťou nominovaného projektu musí byť in-memory platforma SAP HANA.
 • Mobility Innovation
  Všetky projekty, ktorých hlavnou súčasťou je niektoré zo SAP riešení v oblasti mobility.

Víťazi súťaže v regióne CEE budú vyhlásení v januári 2015. V prvých dvoch kategóriách bude udelená zlatá, strieborná a bronzová medaila. V kategóriách inovatívnych projektov budú vyhlásené ocenenia za excelenciu. Zákazníci, ktorí sa umiestnia na popredných miestach v jednotlivých kategóriách, automaticky postúpia do ďalšieho kola, kde sa stretnú s ďalšími úspešnými projektmi z celého regiónu EMEA.

Viac informácií o SAP Quality Awards nájdete tu: www.sap.com/qualityawards

Pre viac informácií navštívte SAP News Center. Sledujte nás na Twitter @sapnews.

O spoločnosti SAP

Spoločnosť SAP (NYSE:SAP), líder na trhu aplikácii pre podnikový softvér, pomáha spoločnostiam všetkých veľkostí a odvetví fungovať lepšie. Spoločnosť SAP umožňuje ľuďom a organizáciám na všetkých úrovniach, od pracovníkov v kanceláriách až po predstavenstvo, od skladu po obchodné priestory, všetkým ktorí používajú stolový počítač či mobilné zariadenie, spolupracovať efektívnejšie, využívať aktuálny prehľad o podniku účinnejšie, a tým si udržať náskok pred konkurenciou. Aplikácie a služby SAP umožňujú viac ako 261 000 zákazníkom riadiť svoje firmy rentabilne, plynule sa prispôsobovať podmienkam a dosahovať tak udržateľný rast. Viac informácií na www.sap.com .
Sledujte nás na Twitteri @sapnews, LinkedIn, YouTube, Facebook.

Copyright 2012 SAP SE. Všetky práva vyhradené. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, SAP BusinessObjects a ostatné produkty a služby SAP uvedené na tomto mieste, ako aj príslušné logá sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky SAP SE v Nemecku a v iných krajinách sveta. Všetky ostatné názvy produktov a služieb sú obchodnými známkami iných spoločností. Údaje, obsiahnuté v tomto dokumente slúžia výhradne na informačné účely. Lokálne špecifikácie produktov sa môžu líšiť.

Informácia pre redakcie:
Fotografie a ďalšie materiály určené pre médiá nájdete na www.sap.com/photos, videá na www.sap-tv.com.

Viac informácií o riešeniach a službách SAP:
Infolinka: 0800 049 001 | info.slovak@sap.com

Kontakt pre médiá:
Slavomír Šikuda | slavo@mediamedia.sk | +421 908 454 043