SAP Slovensko ocenil TOP partnerov spoločnosti

BratislavaSAP Slovensko ocenil najúspešnejších partnerov spoločnosti za rok 2014. Medzi firmami zapojenými do programu SAP VAR PartnerEdge sa víťazom stala spoločnosť TEMPEST, honor Partnerský obchodník roka získal Pavol Sokol z NESS.

“Spolupráca s partnermi bola na vynikajúcej úrovni,” povedal generálny riaditeľ SAP Slovensko Richard Guga. “Veľmi ma teší, že máme na Slovensku cloud partnera, ako aj partnerov autorizovaných na predaj in-memory technológie SAP HANA. Našou snahou je maximálne podporovať tieto dva smery, skrývajú obrovský potenciál pre rast. Oplatí sa preto investovať do autorizácie a následnej certifikácie viazanej na tieto technológie.”

Hodnotenie prebiehalo v dvoch kategóriách – Najúspešnejší VAR PE partner a Partnerský obchodník roka. Kritériami boli celkové výnosy za SAP licencie, počet nových zákazníkov SAP, počet obchodných transakcií, platobná disciplína a predaj produktov z inovatívneho a strategického portfólia. SAP však pre rok 2015 kritériá mierne upravil. Hlavným parametrom sa popri celkových výnosoch za licencie stal aj počet HANA licenčných transakcií. Aj tým sa spoločnosť snaží motivovať svojich partnerov k väčšiemu dôrazu na riešenia postavené na SAP HANA.

Na Slovensku má SAP desať partnerov, ktorí sú zapojení do jeho VAR PartnerEdge programu. V rámci neho môžu dosahovať tri úrovne v závislosti od priebežného plnenia podmienok – Gold, Silver a Bronze. Najvyšší štatút SAP GOLD PARTNER si vyžaduje splnenie viacerých náročných kritérií, pričom najdôležitejším ukazovateľom je počet predaných nových licencií SAP. Dosiahnutie úrovne Gold predstavuje pre spoločnosť aj dôležitý benefit z pohľadu garancie vysokej úrovne profesionality vo vzťahu k zákazníkom.

O spoločnosti SAP
Spoločnosť SAP (NYSE:SAP), líder na trhu aplikácii pre podnikový softvér, pomáha spoločnostiam všetkých veľkostí a odvetví fungovať lepšie. Spoločnosť SAP umožňuje ľuďom a organizáciám na všetkých úrovniach, od pracovníkov v kanceláriách až po predstavenstvo, od skladu po obchodné priestory, všetkým ktorí používajú stolový počítač či mobilné zariadenie, spolupracovať efektívnejšie, využívať aktuálny prehľad o podniku účinnejšie, a tým si udržať náskok pred konkurenciou. Aplikácie a služby SAP umožňujú viac ako 282 000 zákazníkom riadiť svoje firmy rentabilne, plynule sa prispôsobovať podmienkam a dosahovať tak udržateľný rast. Viac informácií na www.sap.com .
Sledujte nás na Twitteri @sapnews, LinkedIn, YouTube, Facebook.

Copyright 2015 SAP SE. Všetky práva vyhradené. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, SAP BusinessObjects a ostatné produkty a služby SAP uvedené na tomto mieste, ako aj príslušné logá sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky SAP SE v Nemecku a v iných krajinách sveta. Všetky ostatné názvy produktov a služieb sú obchodnými známkami iných spoločností. Údaje, obsiahnuté v tomto dokumente slúžia výhradne na informačné účely. Lokálne špecifikácie produktov sa môžu líšiť.

Informácia pre redakcie:
Fotografie a ďalšie materiály určené pre médiá nájdete na www.sap.com/photos, videá na www.sap-tv.com.

Viac informácií o riešeniach a službách SAP:
Infolinka: 0800 049 001 | info.slovak@sap.com

Kontakt pre médiá:
Slavomír Šikuda |
slavo@mediamedia.sk| +421 908 454 043