SAP lídrom v indexoch udržateľnosti Dow Jones desať rokov po sebe

BratislavaSpoločnosť SAP si udržala svoju pozíciu lídra v odvetví softvéru v indexoch udržateľnosti Dow Jones (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI) desiaty rok po sebe.

DJSI je popredný benchmark pre investorov, ktorí do svojich portfólií integrujú aspekt udržateľnosti. SAP je jeho súčasťou od štartu indexov v roku 1999.

Spoločnosť SAP dosiahla celkové skóre 78 % (top skóre), čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o dva percentuálne body a to i napriek zvýšeným požiadavkám od DJSI. Spoločnosť zaznamenala najlepší výsledok v rámci odvetvia vo všetkých troch dimenziách udržateľnosti:

  • ekonomická: 74 % (+3 percentuálne body v porovnaní s rokom 2015); priemer v odvetví je 43 %
  • environmentálna: 83 % (+5 percentuálnych bodov v porovnaní s 2015); priemer v odvetví je 29 %
  • sociálna: 83 % (rovnako ako v roku 2015), priemer v odvetví je 26 %

SAP dosiahol najlepšie skóre v odvetví v 8 z 19 kľúčových dimenzií vrátane: materiality, ochrana súkromia, klimatická stratégia, environmentálny reporting, prevádzková eko-efektivita, korporátne občianstvo a filantropia, rozvoj ľudského kapitálu a sociálny reporting.

Na dôvažok, SAP za lídra v rámci sektora softvéru a IT služieb označila vo svojej správe 2016 Corporate Responsibility Review aj nezávislá ratingová agentúra oekom. Jej report už od roku 2009 každoročne hodnotí globálnu korporátnu zodpovednosť a dokumentuje ústredné trendy v integrácii kritérií udržateľnosti do korporátnej správy.

V tohtoročnom vydaní oekom poukazuje, že „príležitosť zlepšiť výkon v udržateľnosti môže byť v Cieľoch udržateľného vývoja, ktoré podporilo OSN“. Daniel Schmid, Chief Sustainability Officer v SAP povedal: „Náš prístup odráža využívanie Cieľov udržateľného vývoja OSN ako vodiacich kritérií pre stratégiu našej spoločnosti. Sme hrdí, že naše líderstvo v udržateľnosti sa opäť dočkalo ocenenia vo výskume DJSI a oekom.“

Pre viac informácií navštívte SAP News Center. Sledujte SAP aj na Twitter @sapnews

O spoločnosti SAP

Spoločnosť SAP (NYSE:SAP), líder na trhu aplikácii pre podnikový softvér, pomáha spoločnostiam všetkých veľkostí a odvetví fungovať lepšie. Spoločnosť SAP umožňuje ľuďom a organizáciám na všetkých úrovniach, od pracovníkov v kanceláriách až po predstavenstvo, od skladu po obchodné priestory, všetkým ktorí používajú stolový počítač či mobilné zariadenie, spolupracovať efektívnejšie, využívať aktuálny prehľad o podniku účinnejšie, a tým si udržať náskok pred konkurenciou. Aplikácie a služby SAP umožňujú viac ako 293 500 zákazníkom riadiť svoje firmy rentabilne, plynule sa prispôsobovať podmienkam a dosahovať tak udržateľný rast. Viac informácií na www.sap.com .
Sledujte nás na LinkedIn, Facebook.

Copyright 2016 SAP SE. Všetky práva vyhradené. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, SAP BusinessObjects a ostatné produkty a služby SAP uvedené na tomto mieste, ako aj príslušné logá sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky SAP SE v Nemecku a v iných krajinách sveta. Všetky ostatné názvy produktov a služieb sú obchodnými známkami iných spoločností. Údaje, obsiahnuté v tomto dokumente slúžia výhradne na informačné účely. Lokálne špecifikácie produktov sa môžu líšiť.

Informácia pre redakcie:

Fotografie a ďalšie materiály určené pre médiá nájdete na www.sap.com/photos, videá na www.sap-tv.com.

Viac informácií o riešeniach a službách SAP:
Infolinka: 0800 049 001 | info.slovak@sap.com

Kontakt pre médiá:
Slavomír Šikuda | slavo@mediamedia.sk | +421 908 454 043