Univerzity pripravujú nových špecialistov na systémy SAP

Už po skončení zimného semestra si prví úspešní študenti odnesú certifikát, ktorý potvrdí ich schopnosti pracovať s ekonomickým softvérom SAP.

Študenti dvoch slovenských univerzít môžu už počas prebiehajúceho zimného semestra rozšíriť svoje vedomosti aj o základy práce s ekonomickými softvérmi SAP. Po úspešnom absolvovaní špecializovaných predmetov získajú Univerzitný certifikát SAP. Ide o prvé konkrétne výsledky Memoranda o spolupráci nemeckého softvérového gigantu s Univerzitou Mateja Bela a Univerzitou Komenského.

Niekoľko desiatok poslucháčov 2. stupňa štúdia na Ekonomickej fakulte UMB a Fakulte managementu UK má tak šancu zvýšiť svoje šance na uplatnenie sa po ukončení vysokej školy. Záujem o odborníkov a používateľov systémov SAP totiž neustále rastie a len na Slovensku sa týka stoviek pracovných miest. Univerzitný certifikát je pritom len prvý krok, ďalším môže byť medzinárodne uznávaný SAP Global Certificate. „Jeho získanie, či už na univerzite Duisburg Essen alebo priamo v spoločnosti SAP, však bude podmienené ďalšou odbornou prípravou týchto študentov, ale napríklad aj vypracovaním vhodnej diplomovej práce spolu s absolvovaním odbornej praxe,“ povedal Bohuslav Martiško, ktorý je dlhoročným garantom výučby SAP na UMB v Banskej Bystrici.

V máji podpísané Memorandom o spolupráci je spúšťačom rozsiahlej spolupráce v rámci projektu SAPCLUB, ktorú chce globálny líder v oblasti podnikových informačných systémov naštartovať so slovenskými školami. SAPCLUB je otvorený stredným a vysokým školám, ale aj občianskym združenia a firmám, ktoré prejavia záujem. Cieľom je zjednotiť formu a obsah výučby SAP technológií na školách, ktorá je momentálne veľmi roztrieštená.

SAP Slovensko sa významne angažuje v podpore univerzít a vysokých škôl aj v rámci svojho celosvetového University Alliances Program. Ten zahŕňa viac ako 2 500 univerzít v 90 krajinách. Na Slovensku sa do neho zapojili UMB v Banskej Bystrici a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V spolupráci s UPJŠ a Košice IT Valley už viac ako dva roky prevádzkuje aj unikátnu SAP Akadémiu, ktorá vychováva používateľov, ale i vývojárov systémov SAP.

O spoločnosti SAP

Spoločnosť SAP (NYSE:SAP), líder na trhu aplikácii pre podnikový softvér, pomáha spoločnostiam všetkých veľkostí a odvetví fungovať lepšie. Spoločnosť SAP umožňuje ľuďom a organizáciám na všetkých úrovniach, od pracovníkov v kanceláriách až po predstavenstvo, od skladu po obchodné priestory, všetkým ktorí používajú stolový počítač či mobilné zariadenie, spolupracovať efektívnejšie, využívať aktuálny prehľad o podniku účinnejšie, a tým si udržať náskok pred konkurenciou. Aplikácie a služby SAP umožňujú viac ako 320 000 zákazníkom riadiť svoje firmy rentabilne, plynule sa prispôsobovať podmienkam a dosahovať tak udržateľný rast. Viac informácií na www.sap.com .
Sledujte nás na LinkedIn, Facebook.

Copyright 2016 SAP SE. Všetky práva vyhradené. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, SAP BusinessObjects a ostatné produkty a služby SAP uvedené na tomto mieste, ako aj príslušné logá sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky SAP SE v Nemecku a v iných krajinách sveta. Všetky ostatné názvy produktov a služieb sú obchodnými známkami iných spoločností. Údaje, obsiahnuté v tomto dokumente slúžia výhradne na informačné účely. Lokálne špecifikácie produktov sa môžu líšiť.

Informácia pre redakcie:
Fotografie a ďalšie materiály určené pre médiá nájdete na www.sap.com/photos, videá na www.sap-tv.com.

Viac informácií o riešeniach a službách SAP:
Infolinka: 0800 049 001 | info.slovak@sap.com

Kontakt pre médiá:
Slavomír Šikuda | slavo@mediamedia.sk | +421 908 454 043