SAP vylepšil SAP SuccessFactors Recruiting novým nástrojom na tvorbu stránok s pracovnými ponukami

Spoločnosť SAP oznámila spustenie nového nástroja na tvorbu stránok s pracovnými ponukami. Oddeleniam HR a profesionálom z odvetvia získavania pracovnej sily prináša jednoduchú tvorbu, správu a dizajn stránok v používateľskom štýle.

Nástroj je súčasťou riešenia SAP SuccessFactors Recruiting. Umožňuje rýchle nasadenie a jednoduchú údržbu responzívnych stránok s pracovnými ponukami. Spoločnosť SAP ho predstavila na podujatí SuccessConnect, ktoré sa konalo 28.-29. novembra vo Viedni.

Uchádzači chcú mať dobrý pocit
„Firmy na celom svete chápu, že každá komunikácia je odrazom ich značky a zamestnaneckej skúsenosti,“ povedal David Ludlow, viceprezident skupiny Solution Management, SAP SuccessFactors. „Dnešní uchádzači o zamestnanie nebudú tolerovať nepríjemné procesy. Riešením SAP SuccessFactors Recruiting pomáhame našim zákazníkom počas celej cesty získavania talentov – od ich vyhľadávania na celom svete, cez oslovovanie tých najlepších až po zjednodušenie prijímacieho procesu. Na nástroji na tvorbu stránok s pracovnými ponukami mám rád, že je nádherným odrazom toho, čo prináša cloud – jednoduchosť, ľahké používanie a skvelú používateľskú skúsenosť. Veľa sa teraz rozpráva o prílišnej personalizácii. Tieto nástroje vám dokážu, že nemusíte ísť touto cestou, aby ste získali personalizovanú stránku, ktorá vám pomôže rýchlejšie dosiahnuť lepšie výsledky.“

Prím hrajú mobily
Podľa Deloitte takmer dve tretiny aktívnych kandidátov hľadajú zamestnanie cez mobilné zariadenia a 40 percent kandidátov sa cez ne na pozície aj hlási. Riešenie na tvorbu stránok s pracovnými ponukami ponúka špecialistom náboru systém na správu obsahu stránok s pracovnými ponukami. Umožňuje im rýchlo a bezproblémovo vytvárať stránky prispôsobené pre zobrazenie aj na mobilných zariadeniach a jednoducho upravovať a reorganizovať obsah. Intuitívny dizajn a samoobslužné funkcie pomáhajú aj špecialistom pre nábor a výber pracovníkov s minimálnymi technickými zručnosťami pozdvihnúť ich weby na vyššiu úroveň a dosiahnuť flexibilitu v stratégiách pre získavanie talentov.

„Tento nástroj je veľmi potrebné a vítané vylepšenie riešenia SAP SuccessFactors Recruiting. Zlepšuje zážitok uchádzača a stavia na tom, že prvým kontaktným miestom je mobilný telefón,“ povedal Miodrag Perin, senior director Corporate HR Strategy & Systems v spoločnosti Bertelsmann. „Vďaka jednoduchosti použitia a možnostiam rýchlej konfigurácie a nasadenia dokážeme pružne škálovať a reagovať agilnejšie ako kedykoľvek pred jeho nasadením. Jediná platforma obsahuje funkcionality potrebné pre lokálne firmy s platformovými potrebami celej podnikovej organizácie. Otvára nové možnosti pre náš rýchlo rastúci a neustále sa meniaci svet získavania pracovníkov v Bertelsmanne i našich divíziách.“

Hlavnými pozitívami nového nástroja na tvorbu stránok s pracovnými ponukami sú:

  • jednotlivé zložky stránky (ako dynamické rozmiestnenie a preformátované prvky) spĺňajúce štandardy
  • možnosť okamžitej aktualizácie umožňuje špecialistom v reálnom čase robiť zmeny na základe potrieb kandidáta, spätnej väzby a interakcií na stránke
  • potenciál zníženia nákladov a časovej náročnosti na správu a implementáciu
  • umožní zákazníkom poskytnúť lepší zážitok pre kandidáta ako aj zvýšiť použiteľnosť

SAP Success Factors Recruting pomáha organizáciám vyhľadať, osloviť a najať najlepšie talenty. Poskytuje komplexné zverejňovanie ponúk, marketing a manažment počas celého životného cyklu kandidáta. SAP SuccessFactors Recruting, súčasť SAP SuccessFactors HCM Suite, pomôže firmám vyrovnať sa s akýmkoľvek typom získavania pracovnej sily, či už je to rýchle hľadanie talentov pre okamžité prijatie, alebo vytváranie databázy talentov pre strategický rast.

Pre viac informácií navštívte SAP News Center. Sledujte nás aj na Twitter @sapnews.

O spoločnosti SAP

Spoločnosť SAP (NYSE:SAP), líder na trhu aplikácii pre podnikový softvér, pomáha spoločnostiam všetkých veľkostí a odvetví fungovať lepšie. Spoločnosť SAP umožňuje ľuďom a organizáciám na všetkých úrovniach, od pracovníkov v kanceláriách až po predstavenstvo, od skladu po obchodné priestory, všetkým ktorí používajú stolový počítač či mobilné zariadenie, spolupracovať efektívnejšie, využívať aktuálny prehľad o podniku účinnejšie, a tým si udržať náskok pred konkurenciou. Aplikácie a služby SAP umožňujú viac ako 320 000 zákazníkom riadiť svoje firmy rentabilne, plynule sa prispôsobovať podmienkam a dosahovať tak udržateľný rast. Viac informácií na www.sap.com .
Sledujte nás na LinkedIn, Facebook.

Copyright 2016 SAP SE. Všetky práva vyhradené. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, SAP BusinessObjects a ostatné produkty a služby SAP uvedené na tomto mieste, ako aj príslušné logá sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky SAP SE v Nemecku a v iných krajinách sveta. Všetky ostatné názvy produktov a služieb sú obchodnými známkami iných spoločností. Údaje, obsiahnuté v tomto dokumente slúžia výhradne na informačné účely. Lokálne špecifikácie produktov sa môžu líšiť.

Informácia pre redakcie:
Fotografie a ďalšie materiály určené pre médiá nájdete na www.sap.com/photos, videá na www.sap-tv.com.

Viac informácií o riešeniach a službách SAP:
Infolinka: 0800 049 001 | info.slovak@sap.com

Kontakt pre médiá:
Slavomír Šikuda | slavo@mediamedia.sk | +421 908 454 043