Spoločnosť SAP oznámila výsledky za štvrtý štvrťrok a za celý rok 2016

Bratislava, 24. januára 2017 – Spoločnosť SAP SE, svetový líder v oblasti podnikových informačných systémov, oznámila finančné výsledky za štvrtý štvrťrok a celý rok 2016.

  • nové objednávky cloudu narástli v štvrtom štvrťroku o 40 %, nahromadené objednávky cloudu sa vyšplhali o 47 % na 5,4 miliardy eur na konci roka
  • príjmy z cloudu a podpory za celý rok zaznamenali 31 % nárast na 2,99 miliardy eur pri účtovaní podľa IFRS štandardov a 31 % nárast na 3,01 miliardy podľa non-IFRS štandardov a fixnom menovom kurze
  • príjmy z cloudu a softvéru za celý rok stúpli o 7 % pri účtovaní podľa IFRS štandardov a o 8 % pri účtovaní podľa non-IFRS štandardov a fixnom menovom kurze
  • prevádzkový zisk za celý rok stúpol o 20 % na 5,12 miliardy eur (IFRS) a o 4 % na 6,60 miliardy eur (non-IFRS a fixný menový kurz)
  • zisk na akciu za celý rok stúpol 18 % na 3,03 eura (IFRS) a 3 % na 3,89 eura (non-IFRS)
  • cieľom je viac ako 2,6x v cloude a dosiahnutie úplných príjmov 29 miliárd eur v roku 2020

Významné obchodné udalosti

Finančné ukazovatele

Celý rok 2016

Príjmy z cloudu a softvéru za celý rok 2016 narástli o 7 % (IFRS) alebo o 8 % (non-IFRS a fixný menový kurz). Príjmy z predplatného cloudu a podpory dosiahli 2,99 miliardy eur (IFRS) alebo 3,01 miliardy eur (non-IFRS a fixný menový kurz), čím splnili celoročný výhľad, zvýšený v októbri. Nové objednávky cloudu, čo je kľúčový ukazovateľ úspechu SAP v cloude, sa zvýšili za celý rok o 31 % na 1,15 miliardy eur. Predplatné cloudu a podpory sa zvýšilo o 47 % a dosiahlo na konci roka 5,4 miliardy eur.

Prevádzkový zisk za celý rok dosiahol 5,12 miliardy eur (IFRS) alebo 6,60 miliardy eur (non-IFRS a fixný menový kurz). Zisk na akciu stúpol o 18 % na 3,03 eura (IFRS) a o 3 % na 3,89 eura (non-IFRS).

Rýchlo rastúci cloudový biznis SAP spoločne so solídnym rastom príjmov z podpory naďalej zvyšoval podiel predvídateľných príjmov. Celková suma príjmov z predplatného cloudu a podpory a príjmov zo softvérovej podpory prekročila 61 % celkových príjmov za celý rok 2016, čo je nárast o 2 percentuálne body.

Prevádzkový cash flow za 12 mesiacov, končiacich 31. decembrom bol 4,63 miliardy eur (2015: 3,64 miliardy), čo je medziročný nárast o 27 % a voľný cash flow stúpol medziročne o 21 % na 3,63 miliardy eur (2015: 3,00 miliardy).

Štvrtý štvrťrok 2016

Za štvrtý štvrťrok stúpli príjmy z cloudu a softvéru medziročne o 7 % (IFRS) alebo o 6 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). SAP naďalej predbieha svojho hlavného konkurenta v tempe rastu príjmov z cloudu a softvérovej podpory. Príjmy z predplatného cloudu a podpory medziročne stúpli o 31 % na 827 miliónov eur (IFRS) alebo o 29 % (non-IFRS) pri fixnom menovom kurze. Nové objednávky cloudu stúpli v štvrtom štvrťroku o 40 % a dosiahli 483 miliónov eur.

Prevádzkový zisk za štvrtý štvrťrok stúpol medziročne o 14 % na 1,94 miliardy eur (IFRS) alebo o 2 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Zisk na akciu stúpol medziročne o 18 % na 1,26 eura (IFRS) a o 9 % na 1,52 eura (non-IFRS)

SAP S/4 HANA

Počet zákazníkov S/4 HANA sa za rok zdvojnásobil na viac ako 5 400 zákazníkov. V štvrtom štvrťroku SAP získal približne 1 300 ďalších zákazníkov, pričom približne 30 % z nich sú úplne noví zákazníci SAP.

Manažment ľudského kapitálu

Riešenie SAP SuccessFactors bolo označené analytickou spoločnosťou Forrester za dlhodobého globálneho lídra v oblasti výuky a manažmentu výkonu. Počet zákazníkov SAP SuccessFactors Employee Central prekročil na konci štvrtého štvrťroka 1 580.

Zapojenie zákazníkov a obchod

Oblasť zapojenia zákazníkov a obchodu zaznamenala v štvrtom štvrťroku silný dvojciferný medziročný nárast v predplatnom cloudu a rast príjmov z predplatného cloudu a podpory.

Obchodné siete

Za posledných 12 mesiacov približne 2,5 milióna spoločností, zapojených v sieti SAP Ariba, zobchodovalo hodnotu vyše 885 miliardy dolárov. Objem uzatvorených obchodov tak medziročne narástol takmer o 20 %. Viac ako 45 miliónov koncových používateľov spracovalo svoje cestovné a iné výdavky bez námahy s riešením Concur. Zákazníci riadili viac ako 3,1 milióna flexibilných zamestnancov v približne 135 krajinách sveta s platformou Fieldglass.

Regionálne výsledky

V regióne EMEA zaznamenala spoločnosť silné výsledky. Príjmy z cloudu a softvéru narástli o 9 % (IFRS) a o 10 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Príjmy z predplatného cloudu a podpory narástli o 35 % (IFRS) a o 37 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). V regióne SAP zaznamenal dvojciferný nárast príjmov zo softvérových licencií v Nemecku a Spojenom kráľovstve.

Výhľad na rok 2017

Spoločnosť predstavuje nasledovný výhľad na rok 2017.

  • na základe pokračujúceho silného tempa rastu v cloude spoločnosť očakáva, že príjmy z predplatného cloudu a podpory účtované podľa non-IFRS štandardov pri fixnom menovom kurze sa budú pohybovať o 3,8 miliardy eur do 4,00 miliardy eur (2016: 2,99 miliardy), v súlade s predchádzajúcou ambíciou na rok 2017, ktorá bola na začiatku roku 2016 zvýšená. Horný limit tohto intervalu predstavuje mieru rastu 34 % pri fixnom menovom kurze.
  • spoločnosť očakáva nárast príjmov z cloudu a softvéru za celý rok 2017 o 6 – 8 % pri fixnom menovom kurze
  • spoločnosť očakáva celkové príjmy za celý rok 2017 pri fixnom menovom kurze v rozmedzí 23,2 miliardy eur až 23,6 miliardy eur
  • spoločnosť očakáva prevádzkový zisk za celý rok 2017 pri fixnom menovom kurze v rozmedzí 6,8 miliardy eur až 7,00 miliardy eur

SAP okrem toho zvyšuje svoje ambície pre rok 2020 aby zohľadnil konzistentný rýchly rast cloude, solídne tempo v softvéri a nárast prevádzkového zisku ako aj vývoj menových kurzov

 

O spoločnosti SAP

Spoločnosť SAP (NYSE:SAP), líder na trhu aplikácii pre podnikový softvér, pomáha spoločnostiam všetkých veľkostí a odvetví fungovať lepšie. Spoločnosť SAP umožňuje ľuďom a organizáciám na všetkých úrovniach, od pracovníkov v kanceláriách až po predstavenstvo, od skladu po obchodné priestory, všetkým ktorí používajú stolový počítač či mobilné zariadenie, spolupracovať efektívnejšie, využívať aktuálny prehľad o podniku účinnejšie, a tým si udržať náskok pred konkurenciou. Aplikácie a služby SAP umožňujú viac ako 335 000 zákazníkom riadiť svoje firmy rentabilne, plynule sa prispôsobovať podmienkam a dosahovať tak udržateľný rast. Viac informácií na www.sap.com .

Sledujte nás na LinkedIn, Facebook.

Copyright © 2017 SAP SE. Všetky práva vyhradené. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, SAP BusinessObjects a ostatné produkty a služby SAP uvedené na tomto mieste, ako aj príslušné logá sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky SAP SE v Nemecku a v iných krajinách sveta. Všetky ostatné názvy produktov a služieb sú obchodnými známkami iných spoločností. Údaje, obsiahnuté v tomto dokumente slúžia výhradne na informačné účely. Lokálne špecifikácie produktov sa môžu líšiť.

 

Informácia pre redakcie:

Fotografie a ďalšie materiály určené pre médiá nájdete na www.sap.com/photos, videá na www.sap-tv.com.

Viac informácií o riešeniach a službách SAP:

Infolinka: 0800 049 001 | info.slovak@sap.com

Kontakt pre médiá:

Slavomír Šikuda | slavo@mediamedia.sk | +421 908 454 043