Štúdia SAP a Oxford Economics: globálne firmy považujú digitalizáciu za podmienku prežitia

Bratislava, 13. júla 2017 – Hoci až 84 percent globálnych spoločností tvrdí, že digitálna transformácia je nevyhnutná pre ich prežitie v nasledujúcich piatich rokoch, len 3 percentá dokončili transformačné úsilie v rámci celej firmy. Ukazuje to nová štúdia, ktorú spoločnosť SAP zverejnila na podujatí SAP Leonardo Live 11. a 12. júla vo Frankfurte. Na štúdii sa podieľala aj Oxford Economics.

Výsledky môžu znamenať riziko pre firmy, ktoré v digitálnej transformácii zaostávajú. Spoločnosti, ktoré uskutočnili veľké digitálne zmeny, zaznamenávajú výrazne vyššie úrovne podielu na trhu (85 % proti 41 %) a ziskovosti (80 % proti 53 %). Firmy, ktoré výskum označil za lídrov, očakávajú nárast príjmov počas nasledujúcich dvoch rokov o 23 percent vyšší ako zvyšok skúmaných organizácií. Štúdia okrem toho zistila, že digitálna transformácia sa ocitla v prvej trojke predpokladov budúcich ziskov u spoločností všetkých veľkostí a naprieč odvetviami.

SAP Digital Transformation Executive Study: 4 spôsoby, ktorými sa lídri odlišujú“ je najkomplexnejšou štúdiou svojho druhu. Vychádza z výsledkov prieskumu medzi viac ako 3 000 vedúcimi pracovníkmi na vyššej úrovni riadenia v 17 krajinách a regiónoch. Identifikuje výzvy, príležitosti, hodnotu a kľúčové technológie, ktoré poháňajú digitálnu transformáciu. Výsledky okrem toho menujú 100 firiem (digitálnych lídrov), ktoré sú najlepšie pri spájaní ľudí, vecí a biznisov.

Digitálni lídri majú štyri charakteristické rysy:

  • Vidia digitálnu transformáciu ako skutočne transformačnú: 96 percent lídrov tvrdí, že digitálna transformácia je jeden z hlavných cieľov biznisu, v porovnaní so 61 percentami ostatných. Transformácia sa rozširuje celou spoločnosťou, až po interakciu so zákazníkmi, dodávateľmi a partnermi.
  • Sústredia sa najskôr na funkcie, s ktorými prichádza do styku zákazník: 70 percent lídrov tvrdí, že výsledkom digitálnej transformácie už je zvýšená spokojnosť zákazníkov. Na porovnanie – myslí si to len 22 percent ostatných. Zákaznícka skúsenosť je vstupnou bránou k úspešnej digitálnej transformácii.
  • Uprednostňujú talent: 71 percent lídrov tvrdí, že snahy digitálnej transformácie uľahčujú získavanie a udržiavanie talentov. Z ostatných si to myslí 51 percent. Okrem toho viac investujú do rekvalifikácie svojej existujúcej pracovnej sily.
  • Investujú do technológií ďalšej generácie: 50 percent lídrov už pracuje s umelou inteligenciou a strojovým učením, v porovnaní so 7 percentami všetkých ostatných. Okrem toho oveľa viac investujú do Big Data a analytiky (94 percent proti 60 percentám) a do internetu vecí (76 percent proti 52 percentám). Využívanie bimodálnej IT architektúry im umožňuje efektívnejšie využívať existujúce systémy a zároveň rýchlo integrovať nové technológie.

„Digitálna transformácia už nie je voľbou. Je to zásadná hnacia sila príjmov, zisku a rastu,“ povedal Vivek Bapat, senior viceprezident, globálny šéf Marketing Strategy and Thought Leadership, SAP SE. „Riadiaci pracovníci sa musia posunúť od jednoduchého porozumenia toho, čo je v hre, k úplnej aktivácii naprieč celým biznisom. To si vyžaduje inovatívne prelomové technológie, investície do digitálnych zručností a rekvalifikáciu existujúcej pracovnej sily. Najbližšie dva roky budú kľúčovým bodom zlomu, ktorý oddelí digitálnych víťazov od tých, ktorí zaostanú.“

Viac k štúdii nájdete na www.sap.com/execstudy.

 

O spoločnosti SAP

Spoločnosť SAP (NYSE:SAP), líder na trhu aplikácii pre podnikový softvér, pomáha spoločnostiam všetkých veľkostí a odvetví fungovať lepšie. Spoločnosť SAP umožňuje ľuďom a organizáciám na všetkých úrovniach, od pracovníkov v kanceláriách až po predstavenstvo, od skladu po obchodné priestory, všetkým ktorí používajú stolový počítač či mobilné zariadenie, spolupracovať efektívnejšie,  využívať aktuálny prehľad o podniku účinnejšie, a tým si udržať náskok pred konkurenciou. Aplikácie a služby SAP umožňujú viac ako 350 000 zákazníkom riadiť svoje firmy rentabilne, plynule sa prispôsobovať podmienkam a dosahovať tak udržateľný rast. Viac informácií  na www.sap.com .

Sledujte nás na LinkedIn, Facebook.

Copyright © 2017 SAP SE. Všetky práva vyhradené. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, SAP BusinessObjects a ostatné produkty a služby SAP uvedené na tomto mieste, ako aj príslušné logá sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky SAP SE v Nemecku a v iných krajinách sveta. Všetky ostatné názvy produktov a služieb sú obchodnými známkami iných spoločností. Údaje, obsiahnuté v tomto dokumente slúžia výhradne na informačné účely. Lokálne špecifikácie produktov sa môžu líšiť.

 

Informácia pre redakcie:

Fotografie a ďalšie materiály určené pre médiá nájdete na www.sap.com/photos, videá na www.sap-tv.com.

Viac informácií o riešeniach a službách SAP:

Infolinka: 0800 049 001 | info.slovak@sap.com

Kontakt pre médiá:

Slavomír Šikuda | slavo@mediamedia.sk | +421 908 454 043