Luis Murguia: Chceli sme hlavne počúvať našich partnerov

Aký bol cieľ vášho stretnutia v SAP Labs Bratislava?

Pripraviť riešenie SAP Business One na jeho ďalší rast a využitie príležitostí, ktoré ponúka rozvoj digitálnej ekonomiky. Je veľmi dôležité, aby sme sa my aj celý náš ekosystém na to pripravili. Našim cieľom je, aby sa s tým všetci stotožnili a plne sa angažovali v prospech cesty, po ktorej sa chceme v biznise uberať.

Aká je to cesta?

Chceme dosiahnuť rýchlejší transfer nových inovatívnych technológií SME zákazníkom. Mnohí ľudia si myslia, že digitálna ekonomika, Industry 4.0 je otázka len pre veľké spoločnosti ako sú Siemens či Uber. No realita dneška je iná, týkajú sa totiž aj malých firiem. Pizzeria dokáže vložiť do donáškovej škatule senzory, maloobchodník môže byť prepojený na globálne e-comnerce giganty atď. Rozvíjajúce sa technológie ponúkajú aj SME veľké výhody a príležitosti na rast. Internet vecí, chatboty, strojové učenie, sociálne médiá a mnohé ďalšie pri správnom využití dokážu pomôcť premeniť malý biznis na veľký. A to je aj jedna z kľúčových úloh našich partnerov, ktorí poskytujú SAP riešenia a služby pre SME zákazníkov.

Aké sú trendy, ktoré čakajú  SME sektor? Čo prinesie budúcnosť?

Tento sektor je obrovský. Len v Európskej únii ho tvorí 20 miliónov firiem, ktoré vytvárajú 80 percent všetkých nových pracovných pozícií.  Sú teda určujúcou silou ekonomického rastu v EÚ. A rovnakú pozíciu budú mať aj pri zavádzaní nových technológií, ktoré prichádzajú. Už aj z toho dôvodu, že majitelia malých spoločností sú schopní pružnejšie a rýchlejšie prijímať rozhodnutia ako manažéri veľkých podnikov.

Pri zmienke o Európskej únii musíme spomenúť aj novú reguláciu GDPR, ktorá bude účinná od mája budúceho roka. Ako ste na ňu pripravení?

Samozrejme ochrana dát v zhode so zákonnými reguláciami je integrálnou súčasťou SAP riešení a inak tomu nebude ani v prípade GDPR.

Kto boli účastníci podujatia v SAP Labs Slovakia?

Vybrali sme top 20 globálnych partnerov. Boli tu zástupcovia spoločností zo všetkých kontinentov, konkrétne sme mali partnerov napríklad z USA, Číny, Austrálie, Izraela, Veľkej Británie, z viacerých krajín Latinskej Ameriky.  Išlo o veľmi diverzifikovanú skupinu, ktorá nám pomohla pozrieť sa na trh nielen s pohľadu regionálnych špecifík, ale aj globálne. Pýtali sme sa ich na názory, odporúčania. Našim hlavným cieľom nebolo rozprávať, ale počúvať. Snažili sme sa okrem vážnych tém zaradiť do programu aj oddych a zábavu, aby sme nadviazali aj iné ako len čisto profesionálne vzťahy.  Pochopiteľne sme im predstavili i bratislavský lab a ľudí, ktorí sa podieľajú na vývoji SAP B1. Boli nadšení.

Aj to bol jeden z dôvodov, prečo ste si za miesto stretnutia vybrali SAP Labs Slovakia?

Z približne dvadsiatky labov, ktoré má SAP po celom svete, iba jediný sa na 100 percent venuje len jednému produktu. A to je práve SAP Labs Slovakia, ktorý vyvíja SAP B1. Navyše je v nových moderných priestoroch, takže sme sa s ním chceli pochváliť aj našim partnerom.

Aká nové projekty v ňom plánujete spustiť?

Bratislava má strategickú úlohu pre budúcnosť SAP Business One. Svet sa presúva do cloudu a to isté sa týka aj SAP B1. Všetko úsilie s tým spojené bude na pleciach SAP Labs Slovakia.