SAP na Tech Inno Day hľadal talenty i ponúkal inšpiráciu

Plynová turbína s tichým cvaknutím zapadne do boxu. V systéme prevádzky sa okamžite objaví jej kópia. Presne napodobňuje, čo robí jej reálna dvojička; vďaka množstvu senzorov je v každom okamihu známy jej presný stav. Zrazu sa v systéme i na mobile operátora objaví varovné hlásenie: turbíne v krátkom čase hrozí porucha. Z garáže ihneď vyštartuje servisná dodávka, takže prevádzkovateľ turbíny sa o jej stav nemusí obávať.

Ako riadiť inovácie

Hlúčik ľudí naokolo celý proces uznanlivo sleduje. Turbína, dodávka i továreň sú síce len z lega, no pomerne verne demonštrujú výhody prepojenia obchodnej siete či preventívnej údržby s využitím princípov digitálnych dvojičiek a platformy SAP HANA Cloud. Spoločnosť SAP ich predstavila na podujatí Tech Inno Day 2018, kde mohli poslúžiť ako inšpirácia pre dve desiatky študentských tímov a startupov, ktoré prišli zabojovať o pozornosť s vlastnými projektmi.

„Na Tech Inno Day sme prišli ukázať, ako u nás riadime inovácie,“ vysvetľuje Product Manager Martin Putyera z bratislavského SAP Labs, ktorý spoločnosť publiku predstavil. „Zaujímajú nás aj nápady študentov. Veľmi dobre si uvedomujeme, že za každou inovatívnou myšlienkou, za každým prelomovým nápadom sú konkrétni ľudia a práve tých sme sem prišli spoznať,“ dodáva.

Nové projekty

V bratislavskom Bináriu pred porotu postupne vystúpilo dvanásť študentských tímov a osem začínajúcich firiem. Na pódiu i vo vlastných prezentačných stánkoch sa snažili predviesť svoj nápad v čo najlepšom svetle.

„Tech Inno Day už piaty rok spája študentov, absolventov a mladých podnikateľov, aby predstavili svoje projekty,“ hovorí Martina Vavreková z Univerzitného technologického inkubátora InQb, ktorý za podujatím stojí. „Aj vďaka spoločnosti SAP je toto podujatie veľmi atraktívne,“ dodáva. SAP Slovensko s InQb spolupracuje dlhodobo a už čoskoro sa komunita môže tešiť na ďalšie spoločné projekty. „Rozbiehame sériu biznis raňajok, prednášok, workshopov i mentoringu,“ vymenúva Martina Vavreková. „SAP nám takto pomáha napĺňať myšlienku, víziu a ciele, s ktorými bol náš inkubátor založený – a to spájať študentov a absolventov STU s praxou.“

Súťaž nápadov

Porotcov napokon najviac zaujalo študentské riešenie, ktoré si na mušku vzalo nízku kvalitu online diskusií. Pomocou automatizovaného vyhodnocovania kvality komentárov pomáha moderátorom nájsť tie nevhodné a odbremeňuje ich tak od ich časovo náročného a namáhavého triedenia.

Medzi startupmi najviac uznania získal projekt deformačných máp, ktoré dokážu pomocou satelitnej technológie monitorovať a vyhodnocovať napríklad nebezpečenstvo zosuvov pôdy.

Zástupcov SAP zase oslovila myšlienka využitia morských rias ako potravy budúcnosti.

Nepretržité vzdelávanie

Podpora SAP sa neobmedzuje len na súťaže talentov. Šikovným mladým ľuďom ponúka aj vlastné programy, ktoré im z umožnia z ich nápadov vyťažiť čo najviac. „Žijeme vo svete digitálnej revolúcie, technológie sa rýchlo menia a vzdelávať sa tak treba nepretržite,“ vysvetľuje záujem spoločnosti SAP o podporu vzdelávacích projektov Juraj Laifr, šéf SAP Education Slovensko. „Aj preto do nášho programu SAP University Alliances, ktorý má už dvadsať rokov, stále pridávame nové prvky. I pre týchto študentov by mohol byť zaujímavý napríklad program Young Thinkers. Podporuje vysokoškolákov s inovatívnymi nápadmi, ktorí si však ešte nechcú zakladať vlastné spoločnosti. S pomocou SAP technológií dokážu svoje nápady zhmotniť a spoločne ich vieme uviesť na trh,“ popisuje jednu z mnohých možností, ktoré SAP študentom ponúka.