SAP zmenil cenový model pri platbách za softvérové licencie

Bratislava, 17. apríla 2018 – Na základe spolupráce so skupinami používateľov, so zákazníkmi, partnermi a analytikmi spoločnosť SAP zverejnila nový model pre obchod, audit a cenotvorbu svojich licenčných politík digitálneho prístupu (tzv. „nepriamy prístup“ – Indirect Access). Nový prístup zákazníkom zjednodušuje a sprehľadňuje využívanie softvérových licencií SAP a platbu za ne. Okrem toho rozlišuje medzi priamym / ľudským a nepriamym / digitálnym prístupom, pričom ujasňuje pravidlá pre licencovanie, použitie a súlad s predpismi (compliance).

Nový cenový model

Nový model, ktorý je v odvetví podnikového softvéru prvý svojho druhu, rieši výzvy, ktorým museli niektorí zákazníci čeliť v prípade cenotvorby pre nepriamy / digitálny prístup.

V minulosti mali zákazníci vo väčšine prípadov možnosť platiť za SAP ERP aplikáciu podľa počtu používateľov. Keď však k softvérovým systémom SAP začalo pristupovať stále viac systémov, zákazníkom to spôsobilo problém, ktorý si vyžadoval alternatívny prístup k cenotvorbe.

SAP preto bude odteraz rozlišovať medzi:

  • priamym / ľudským prístupom (ako doteraz), pri ktorom sa bude platiť podľa počtu používateľov,
  • nepriamym / digitálnym prístupom, čo je prístup prostredníctvom tretích strán, zariadení internetu vecí, botov a/alebo iných typov digitálneho prístupu, pri ktorom sa bude licencia udeľovať podľa počtu transakcií alebo dokumentov, spracovaných samotným systémom (novinka).

Nový model SAP sa bude týkať tak digitálneho jadra – SAP S/4HANA a SAP S/4HANA Cloud, ako aj aplikácie SAP ERP. Existujúci zákazníci si môžu vybrať, či budú naďalej pokračovať v súčasnom modeli, alebo či prejdú na nový model platieb podľa počtu dokumentov. Podľa toho, čo najlepšie vyhovuje ich SAP riešeniam a iniciatívam digitálnej transformácie. K dispozícii sú ponuky na prechod. Pomôžu zákazníkom, ktorí sa rozhodnú prejsť z existujúceho na nový model.

Jasné oddelenie predaja licencií od auditu a compliance

Spoločnosť SAP okrem toho zaviedla nové organizačné zmeny, ktoré vytvoria samostatné oddelenia a procedúry predaja licencií a oddelenia a procedúry auditu. Zákazníci i spoločnosť SAP občas zápasili so zosúladením starších obchodných dohôd s požiadavkami a výstupmi moderných úrovní digitálnej aktivity. V kombinácii s prebiehajúcimi diskusiami o obstarávaní nového softvéru to môže byť niekedy frustrujúce.

Organizačná zmena po novom umožní, aby tieto dva druhy konverzácií postupovali nezávisle na sebe a umožnili tak zákazníkom a profesionálom spoločnosti SAP, ktorí rokujú so zákazníkmi, slobodnejšiu spoluprácu. SAP plánuje zaviesť funkcie, ktoré zákazníkom samoobslužne umožnia merať využívanie licencií.

Časový plán

SAP začal zavádzať nové pravidlá pre licencovanie, obchod a audit v apríli 2018. Spoločnosť bude v najbližších mesiacoch poskytovať zákazníkom vzdelávacie zdroje a nástroje, ktoré im pomôžu naplno pochopiť nový prístup k licencovaniu a rozhodnúť sa pre správny model.

„Po vypočutí našich zákazníkov si myslíme, že zvlášť v dobe digitálnej transformácie boli potrebné úpravy. Novým cenovým a licenčným modelom ponúkame zákazníkom zvýšenú prehľadnosť, predvídateľnosť a konzistenciu. Verím, že tieto tri aspekty ich povzbudia, aby naďalej investovali do digitálnych obchodných modelov,“ doplnil Christian Klein, COO a člen predstavenstva SAP SE, Global Business Operations.

Viac informácií nájdete na SAP News Center. Sledujte nás aj na Twitter @sapnews.

 

O spoločnosti SAP

Spoločnosť SAP (NYSE:SAP), líder na trhu aplikácii pre podnikový softvér, pomáha spoločnostiam všetkých veľkostí a odvetví fungovať lepšie. Spoločnosť SAP umožňuje ľuďom a organizáciám na všetkých úrovniach, od pracovníkov v kanceláriách až po predstavenstvo, od skladu po obchodné priestory, všetkým ktorí používajú stolový počítač či mobilné zariadenie, spolupracovať efektívnejšie,  využívať aktuálny prehľad o podniku účinnejšie, a tým si udržať náskok pred konkurenciou. Aplikácie a služby SAP umožňujú viac ako 378 000 zákazníkom riadiť svoje firmy rentabilne, plynule sa prispôsobovať podmienkam a dosahovať tak udržateľný rast. Viac informácií  na www.sap.com .

Sledujte nás na Facebook.

Copyright © 2018 SAP SE. Všetky práva vyhradené. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, SAP BusinessObjects a ostatné produkty a služby SAP uvedené na tomto mieste, ako aj príslušné logá sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky SAP SE v Nemecku a v iných krajinách sveta. Všetky ostatné názvy produktov a služieb sú obchodnými známkami iných spoločností. Údaje, obsiahnuté v tomto dokumente slúžia výhradne na informačné účely. Lokálne špecifikácie produktov sa môžu líšiť.

Informácia pre redakcie:

Fotografie a ďalšie materiály určené pre médiá nájdete na www.sap.com/photos, videá na www.sap-tv.com.

Viac informácií o riešeniach a službách SAP:

Infolinka: 0800 049 001 | www.sap.com/sk

Kontakt pre médiá:

Slavomír Šikuda | slavo@mediamedia.sk | +421 908 454 043

Jitka Housková | jitka.houskova@sap.com | +420 605 544 935