Univerzita vďaka štúdiu SAP technológií ponúka absolventom náskok na trhu práce

BANSKÁ BYSTRICA Do zamestnania už môžu nastúpiť vyzbrojení praktickými skúsenosťami. Študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici si prevzali certifikáty SAP, ktoré im výrazne uľahčia uplatnenie na pracovnom trhu.

Tridsaťpäť nových inžinierov sa tak okrem akademického titulu môže pochváliť aj znalosťou ekonomických a finančných systémov SAP, ktoré využíva viac ako 430-tisíc podnikov a zákazníkov vo vyše 180 krajinách.

„Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci so SAP Slovensko a odborníkmi z praxe umožňuje študentom získať Univerzitný SAP certifikát už počas ich štúdia na fakulte. Zvýši tak ich šance na trhu práce doma aj v zahraničí,“ povedala Ing. Mária Kanderová, PhD., prodekanka Ekonomickej fakulty UMB.

absolventi UMB
absolventi Univerzity Mateja Bela preberajúci certifikácie SAP

Certifikáty si prevzali študenti programov Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov, Financie, bankovníctvo a investovanie, Ekonomika a riadenie cestovného ruchu a Ekonomika verejného sektora. Na ich získanie museli počas inžinierskeho štúdia absolvovať dva výberové predmety. Zaoberali sa nielen všeobecným fungovaním ekonomických informačných systémov. Tiež si mohli prakticky vyskúšať spracovanie procesov v hlavných oblastiach, ako sú účtovníctvo a financie – či už ide o nastavovanie rozpočtu, controlling, riadenie a správu majetku, personalistiku alebo mzdy. Vybrané témy študentom prednášali SAP konzultanti priamo z praxe. Od budúceho roka bude prepojenie na reálny biznis opäť silnejšie, keďže do programu výučby podnikových informačných systémov sa zapojí ešte viac firiem. Škola už navyše pripravuje prechod na jedno z najmodernejších riešení SAP S/4HANA, ktoré využíva stále viac spoločností aj organizácií.

„Žijeme vo svete digitálnej revolúcie a ovládanie technológií je dnes nevyhnutnosťou,“ hovorí Juraj Laifr, šéf SAP Education Slovensko. „Aj preto ponúkame vysokoškolákom možnosť pracovať s najnovšími systémami, ktoré sa reálne využívajú v podnikovom svete a s ktorými takmer určite prídu do styku. Po príchode do praxe sa tak nemusia oboznamovať so základmi, ale rovno môžu stavať na tom, čo sa naučili. Podľa odhadov chýba v Európskej únii viac ako 50-tisíc odborníkov na prácu so systémami SAP, z toho niekoľko tisíc na Slovensku. Absolventi tak zároveň získavajú náskok na trhu práce,“ povedal.

Ekonomická fakulta UMB je členom medzinárodnej organizácie SAP University Alliances. Skladá sa z viac ako 3700 vzdelávacích inštitúcií zo 116 krajín sveta, ktoré rozvíjajú vzdelávanie v tejto oblasti. Spolupráca zainteresovaných inštitúcií pri vzdelávaní špecialistov na prácu s ekonomickým systémom SAP bola oficiálne spečatená podpisom Memoranda o spolupráci.

Sledujte SAP na Twitter @sapnews