SAP narástli celkové príjmy i prevádzkový zisk, kvôli pandémii však skresal svoje očakávania na tento rok

BRATISLAVA — 21. apríla 2020 Spoločnosť SAP, svetový líder v oblasti podnikových informačných systémov, oznámila finančné výsledky za prvý štvrťrok roku 2020.

 • príjmy z cloudu (IFRS) stúpli o 29 %; non-IFRS o 27 %
 • hrubá marža cloudu (IFRS) narástla o 5 percentuálnych bodov; non-IFRS o
  3 percentuálne body
 • zásoba objednávok cloudu narástla o 25 %
 • celkové príjmy stúpli o 7 %
 • prevádzkový zisk (IFRS) prudko narástol na 1,2 miliardy eur; non-IFRS je 1,5 miliardy eur, čo je nárast o 1 %
 • prevádzková marža (IFRS) stúpla o 20,8 percentuálnych bodov; non-IFRS klesla o 1,3 percentuálneho bodu
 • zisk na akciu (IFRS) prudko vzrástol na 0,68 eura; non-IFRS je 0,85 eura, čo je pokles o 5 percentuálnych bodov
 • prevádzkový cash-flow vzrástol o 6 %, voľný cash-flow o 9 %

Významné obchodné ukazovatele

Finančné ukazovatele

Obchodná aktivita bola počas prvých dvoch mesiacov štvrťroka zdravá. So silnejúcim vplyvom krízy COVID-19 však ku koncu štvrťroka došlo k odkladu významnej časti nových obchodov. Čiastočne sa to odráža vo výraznom medziročnom poklese príjmov zo softvérových licencií.

V prvom štvrťroku narástla zásoba objednávok cloudu o 25 % na 6,65 miliardy eur (24 % pri fixnom menovom kurze). Príjmy z cloudu medziročne narástli o 29 % na 2,01 miliardy eur (IFRS), o 27 % (non-IFRS) a o 25 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Príjmy zo softvérových licencií medziročne klesli o 31 % na 451 miliónov eur (IFRS aj non-IFRS) a o 31 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Príjmy z cloudu a softvéru medziročne narástli o 7 % na 5,40 miliardy eur (IFRS), o 6 % (non-IFRS) a o 5 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Celkové príjmy medziročne narástli o 7 % na 6,52 miliardy eur (IFRS), o 7 % (non-IFRS) a o 5 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze).

Podiel predvídateľnejších príjmov v prvom štvrťroku narástol medziročne o štyri percentuálne body na 76 %.

Hrubá marža cloudu narástla medziročne o 5,3 percentuálneho bode na 66,4 % (IFRS) a o 3,0 percentuálne body na 69,3 % (non-IFRS).

IFRS prevádzkový zisk v prvom štvrťroku prudko narástol najmä vďaka výrazne nižšiemu dopadu výdavkov na reštrukturalizáciu ako aj kompenzácií, závislých od ceny akcií. Prevádzkový zisk medziročne narástol na 1,21 miliardy eur (IFRS), o 1 % na 1,48 miliardy eur (non-IFRS) a zostal na rovnakej úrovni (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Prevádzková marža narástla medziročne o 20,8 percentuálneho bodu na 18,6 % (IFRS) a klesla o 1,3 percentuálneho bodu na 22,7 % (non-IFRS) a o 1,3 percentuálneho bodu na 22,7 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze).

V prvom štvrťroku SAP v súvislosti so zrušením fyzickej podoby každoročného podujatia SAPPHIRE NOW a ďalších podujatí pre zákazníkov zaznamenal náklady približne 36 miliónov eur. Bez zrušenia by tieto výdavky vykázal v neskorších štvrťrokoch, v ktorých boli podujatia naplánované.

Zisk na akciu medziročne stúpol na 0,68 eura (IFRS) a klesol o 5 % na 0,85 eura (non-IFRS).

Prevádzkový cash-flow bol v prvom štvrťroku 2,98 miliardy eur, čo je medziročný nárast o 6 %. Voľný cash-flow medziročne stúpol o 9 %
na 2,58 miliardy eur. Na konci prvého štvrťroka bol čistý dlh -5,83 miliardy eur.

Spoločnosť v polovici marca dokončila svoj program výkupu akcií za približne 1,5 miliardy eur. V roku 2020 už ďalšie odkupovanie akcií neplánuje. Návrh dividendy vo výške 1,58 eura na akciu zostal nezmenený. Hlasovať sa o ňom bude na Výročnom stretnutí akcionárov, ktoré by sa malo konať ako virtuálne podujatie 20. mája 2020.

Reakcia na COVID-19

SAP sa počas pandémie COVID-19 naďalej sústredí na podporu svojich zákazníkov, zamestnancov a komunít. Spoločnosť rýchlo prijala stratégiu virtuálneho predaja a nasadenia na diaľku, aby veľkej väčšine svojich zamestnancov umožnila pracovať produktívne z domova a aby sa mohla naďalej sústrediť na existujúcich zákazníkov ako aj na pridávanie nových.

Spoločnosť spomalila prijímanie nových zamestnancov a okrem prirodzených škrtov napríklad z obmedzenia cestovania a prechodu
z fyzických na virtuálne podujatia obmedzila aj voľné výdavky, aby zabezpečila finančnú flexibilitu.

SAP sa sústredí na zabezpečenie kontinuity pre zákazníkov a partnerov. Dátové centrá SAP sú online a majú zodpovedajúce plány záloh. SAP sa sústredí aj na bezpečnosť malého počtu zamestnancov, ktorí musia pracovať v teréne.

SAP okrem toho poskytuje riešenia mnohých problémov, ktorým čelia zákazníci i širšia biznis komunita:

 • SAP ponúka bezplatný prístup k riešeniu Remote Work Pulse od Qualtrics, aby organizácie dokázali lepšie porozumieť tomu, ako sa ich zamestnancom darí a čo potrebujú, aby sa lepšie prispôsobili novému pracovnému prostrediu.
 • Aby SAP reagoval na masívne narušenie globálnych dodávateľských reťazcov, sprístupnil riešenie SAP Ariba Discovery, takže ktorýkoľvek nákupca môže kedykoľvek zverejniť svoj dopyt, na ktorý môže odpovedať akýkoľvek dodávateľ. Od sprístupnenia tejto ponuky SAP zaznamenal viac ako 50 % nárast dopytov. Jedným z kritických príkladov bolo napríklad obstaranie lôžok pre dočasnú nemocnicu.
 • SAP využíva svoj rozsiahly ekosystém a vyzýva partnerov, aby rovnako zverejnili svoje bezplatné a otvorené ponuky pre celú SAP komunitu, podporili tak firmy a pomohli reagovať na globálne výzvy spojené s bojom proti COVID-19.
 • SAP je partnerom a sponzorom HPI FutureSOC Labs, ktoré darujú výkon serverov výskumnej iniciatíve Stanfordovej univerzity. Iniciatíva simuluje pohyb a skladanie proteínov, čo môže byť dôležité pri vývoji vakcín.

Vzhľadom na súčasnú neistotu, týkajúcu sa dĺžky trvania a vážnosti pandémie COVID-19, SAP nedokáže predpovedať, či bude doterajšia reakcia alebo ďalšie činy v budúcnosti efektívne pri zmierňovaní dopadov COVID-19 na naše podnikanie a výsledky operácií.

Regionálne výsledky

SAP v regióne EMEA zaznamenal solídny výkon s nárastom príjmov z cloudu a softvéru o 7 % (IFRS) a o 6 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Príjmy z cloudu narástli o 35 % (IFRS) a o 34 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze), pričom najviac sa darilo v Nemecku
a v Holandsku. Silný štvrťrok z hľadiska príjmov zo softvérových licencií zaznamenali aj Francúzsko, Taliansko a Švajčiarsko.

Výhľad na rok 2020

V súlade s upraveným výhľadom, ktorý SAP predbežne zverejnil 8. apríla 2020, spoločnosť očakáva:

 • non-IFRS príjmy z cloudu v rozmedzí 8,3 až 8,7 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2019: 7,01 miliardy eur), čo je 18-24 % nárast pri fixnom menovom kurze. Pôvodný rozsah z 28. januára bol 8,7-9,0 miliardy eur.
 • non-IFRS príjmy z cloudu a softvéru v rozmedzí 23,4 až 24,0 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2019: 23,09 miliardy eur), čo je 1-4 % nárast pri fixnom menovom kurze. Pôvodný rozsah z 28. januára bol 24,7 až  25,1 miliardy eur.
 • non-IFRS celkové príjmy v rozmedzí 27,8-28,5 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2019: 27,63 miliardy eur), čo je 1 – 3 % nárast pri fixnom menovom kurze. Pôvodný rozsah z 28. januára bol 29,2 až 29,7 miliardy eur.
 • non-IFRS prevádzkový zisk v rozmedzí 8,1 – 8,7 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2019: 8,21 miliardy eur), čo je 1 % pokles
  až 6 % nárast pri fixnom menovom kurze. Pôvodný rozsah z 28. januára bol 8,9 až 9,3 miliardy eur.
 • podiel predvídateľnejších príjmov približne 72 %. Pôvodný odhad podielu z 28. januára bol približne 70 %.

V súvislosti s dopadom COVID-19 a prehodnoteným výhľadom prevádzkového zisku SAP prehodnotil aj svoje očakávania cash-flow na rok 2020. Momentálne očakáva prevádzkový cash-flow približne 5 miliárd eur (predtým približne 6 miliárd eur) a voľný cash-flow približne
3,5 miliardy eur (predtým približne 4,5 miliardy eur).

Prehodnotený výhľad predpokladá, že súčasné náročné dopytové prostredie, spôsobené COVID-19 sa postupne v druhom štvrťroku ešte zhorší, aby sa v treťom a štvrtom štvrťroku so znovuotvorením ekonomík a uvoľnením lockdownov obyvateľstva opäť zlepšilo.

Hoci výhľad na celý rok 2020 počíta s fixným menovým kurzom, očakáva sa, že čísla, založené na skutočných kurzoch, budú ovplyvnené pohybmi menových kurzov.

Ambícia 2023

SAP potvrdzuje svoju ambíciu pre rok 2023, ktorú zverejnil vo svojej Integrovanej správe za rok 2019.

Pre viac informácií navštívte SAP News Center. Sledujte SAP na Twitter @sapnews

 

O spoločnosti SAP

SAP, spoločnosť zameraná na zákaznícku a zamestnaneckú skúsenosť a riadená princípmi inteligentného podnikania, je lídrom na trhu aplikácií pre podnikový softvér. Spoločnostiam všetkých veľkostí a odvetví pomáha zlepšovať ich fungovanie: až 77 % všetkých príjmov z transakcií na svete príde do kontaktu so systémami SAP. Technológie strojového učenia, IoT a pokročilej analytiky pomáhajú SAP zákazníkom zmeniť ich spoločnosti na inteligentné podniky. SAP riešenie poskytujú ľuďom a organizáciám detailné informácie a pomáhajú im tak zlepšiť úroveň spolupráce, vďaka čomu sú vždy o krok pred konkurenciou. Neustále zjednodušovanie spôsobu práce s technológiami vedie k tomu, že firmy môžu využívať SAP softvér presne takým spôsobom, ktorý im vyhovuje. End-to-end balík aplikácií a služieb umožňuje viac ako 437-tisíc podnikom a zákazníkom v komerčnom sektore riadiť svoje organizácie rentabilne a plynule sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Vďaka globálnej sieti zákazníkov, partnerov, zamestnancov a špičkových odborníkov, ktorí sú lídrami v oblasti inovácií, pomáha SAP zlepšovať fungovanie sveta a skvalitňovať životy ľudí. Viac informácií na www.sap.com

Informácia pre editorov:

Zábery v štandardnom vysielacom formáte a fotografie pre tlač si môžete v digitálnej podobe pozrieť a stiahnuť na www.sap.com/photos. Na tejto platforme nájdete materiály vo vysokom rozlíšení pre vaše mediálne kanály. Video príbehy na rôzne témy si môžete pozrieť na www.sap-tv.com. Z tejto stránky môžete vkladať videá na vlastné webové stránky, zdieľať ich prostredníctvom liniek cez e-mail a môžete sa tu prihlásiť aj na odber RSS zdroja SAP TV

Viac informácií o riešeniach a službách SAP:

Infolinka: 0800 049 001 | www.sap.com/sk

Kontakt pre médiá:

Slavomír Šikuda | slavo@mediamedia.sk | +421 908 454 043

Prehlásenie spoločnosti SAP o ochrane osobných údajov nájdete TU. Pokiaľ už nechcete dostávať materiály, dajte nám prosím vedieť na kontakty uvedené vyššie.

 

Všetky výroky v tomto dokumente nevyjadrujú historické skutočnosti a predstavujú výroky týkajúce sa budúcnosti v zmysle amerického Zákona o reforme vedenia súdnych sporov týkajúcich sa cenných papierov z roku 1995. Výrazy ako „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“, „očakávať“, „predpovedať“, „zamýšľať“, „môcť“, „plánovať“, „predikovať“, „mal by“ a „bude“ a podobné výrazy vo vzťahu k spoločnosti SAP označujú takéto výroky vzťahujúce sa k budúcnosti. Spoločnosť SAP sa žiadnym spôsobom nezaväzuje výroky týkajúce sa budúcnosti verejne aktualizovať alebo revidovať. Všetky výroky týkajúce sa budúcnosti podliehajú rôznym rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne odlišovať od predpokladov. Faktory, ktoré môžu ovplyvniť budúce hospodárske výsledky spoločnosti SAP, sú podrobnejšie popísané v dokumentoch predložených americkej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) vrátane najnovšej výročnej správy na formulári 20-F. Čitateľom odporúčame, aby sa na takéto výroky týkajúce sa budúcnosti nespoliehali. Výroky majú výpovednú hodnotu len v okamihu ich publikovania.

© 2019 SAP SE. Všetky práva vyhradené.

SAP a iné produkty a služby SAP spomenuté v tomto dokumente a ich logá sú ochrannými známkami alebo zapísanými ochrannými známkami spoločnosti SAP SE v Nemecku a ďalších krajinách. Ďalšie informácie a upozornenie ohľadne ochranných známok nájdete na adrese https://www.sap.com/copyright.