SAP pomôže firmám sústrediť sa na životné prostredie

Bratislava Hoci pandémia znížila množstvo priemyselných emisií, trend je stále neudržateľný. Spoločnosť SAP preto predstavila novú iniciatívu, ktorá ochranu prírody zapracuje priamo do technologických riešení. Spoločnosť to oznámila na svojej konferencii SAPPHIRE NOW. Na podujatí okrem toho predstavila aj nové riešenia pre posilnenie dodávateľského reťazca, či väčšie previazanie svojej platformy Business Technology Platform. Najväčšie technologické podujatie spoločnosti SAP sa tento rok konalo od 15. do 19. júna online.

V pozornosti je klíma

„Nemôžeme ďalej žiť a pracovať tak ako dnes,“ povedal na podujatí člen predstavenstva spoločnosti SAP Thomas Saueressig. „Aby sme zrýchlili tempo zmien potrebných na okamžitý a pozitívny dopad na cestu k udržateľnosti, musíme sa spojiť na všetkých úrovniach a naprieč organizáciami, odvetviami a regiónmi,“ povedal.

SAP preto predstavil program Climate 21 na podporu zákazníkov, ktorí sa snažia naplniť svoje ciele, týkajúce sa ochrany životného prostredia. V spolupráci s inovačnými partnermi pracuje na začlenení metrík udržateľnosti do celého portfólia riešení. To zákazníkom pomôže pochopiť, analyzovať a optimalizovať uhlíkovú stopu ich produktov a operácií počas celého procesu.

Prvým riešením, ktoré už je k dispozícii, je aplikácia SAP Product Carbon Footprint Analytics, ktorá využíva dáta zo SAP S/4HANA a zdrojov tretích strán a v rámci SAP Analytics Cloud zákazníkom poskytne údaje o emisiách skleníkových plynov.

Riešenie pre inteligentný podnik

Platforma Business Technology Platform je integrovanou ponukou štyroch technologických portfólií, ktorá vývojárom a používateľom zo sveta biznisu sprístupňuje integrované, end-to-end služby a nástroje na vytváranie hodnoty s využitím troch kľúčových oblastí IT: vynikajúcich dát, integrácie procesov a rozšírení.

Platforma firmám umožňuje s pomocou SAP HANA spracovávať a riadiť rôzne zdroje dát v reálnom čase, integrovať a rozširovať podnikové aplikácie naprieč rôznymi IT prostrediami cez SAP Cloud Platform Integration Suite a SAP Platform Extension Suite, analyzovať dáta pre lepšie plánovanie a rozhodovanie so SAP Analytics Cloud a SAP Data Warehouse Cloud a nepretržite inovovať s pomocou nových inteligentných technológií.

Dodávateľský reťazec po novom

Stratégiou spoločnosti SAP je poskytovať inovatívne vertikálne aplikácie pre jednotlivé odvetvia podnikania. Riešenia, založené na technológiách z portfólia SAP Business Technology Platform, budú využívať otvorené rozhrania (API) i otvorené modely pre procesy a domény, čo zvýši ich interoperabilitu a umožní rýchlejší vývoj, nasadzovanie a integráciu. Súčasťou aktuálne ponúkaných i pripravovaných cloudových aplikácií je umelá inteligencia, podpora pre internet vecí a ďalšie inovatívne technológie.

SAP okrem toho prináša iniciatívu Industry 4.Now, ktorej cieľom je inovovať dodávateľský reťazec – od jeho návrhu až po prevádzku, s cieľom poskytnúť lepšie informácie, automatizáciu a väčšiu flexibilitu. Tieto inovácie podnikom pomôžu navrhovať a vytvárať inteligentné produkty, ktoré dokážu zaznamenávať a analyzovať množstvo informácií z celého dodávateľského reťazca. Zabudovaná analytika a možnosti predikcie umožnia manažérom lepšie sa rozhodovať, vytvárať nové obchodné modely a objavovať nové zdroje príjmov.

Stratégia pre jednotnú obchodnú sieť

Spoločnosť SAP predstavila aj stratégiu, ktorá prináša viditeľnosť, zvýšenie efektivity a spoluprácu naprieč celým procesom dodávateľského reťazca, vrátane návrhu, plánovania, zabezpečovania dodávok, nákupu, výroby, logistiky a správy aktív. Podnikom tak napríklad umožní rýchlo reagovať na globálne narušenia.

Vytvorením siete inteligentných podnikov môže SAP spoločnostiam pomôcť digitalizovať procesy v rámci obchodnej siete, zvýšiť prehľad a zefektnívniť spoluprácu naprieč celým ekosystémom  dodávateľských reťazcov. Táto iniciatíva sa týka celého portfólia produktov a služieb SAP. Technológia bude v reálnom čase využívať informácie z ERP systému i z riešení Ariba Network, SAP Logistics Business Network a SAP Fieldglass.

Pre viac informácií navštívte SAP News Center. Sledujte SAP na Twitter @sapnews

O spoločnosti SAP

SAP, spoločnosť zameraná na zákaznícku a zamestnaneckú skúsenosť a riadená princípmi inteligentného podnikania, je lídrom na trhu aplikácií pre podnikový softvér. Spoločnostiam všetkých veľkostí a odvetví pomáha zlepšovať ich fungovanie: až 77 % všetkých príjmov z transakcií na svete príde do kontaktu so systémami SAP. Technológie strojového učenia, IoT a pokročilej analytiky pomáhajú SAP zákazníkom zmeniť ich spoločnosti na inteligentné podniky. SAP riešenie poskytujú ľuďom a organizáciám detailné informácie a pomáhajú im tak zlepšiť úroveň spolupráce, vďaka čomu sú vždy o krok pred konkurenciou. Neustále zjednodušovanie spôsobu práce s technológiami vedie k tomu, že firmy môžu využívať SAP softvér presne takým spôsobom, ktorý im vyhovuje. End-to-end balík aplikácií a služieb umožňuje viac ako 437-tisíc podnikom a zákazníkom v komerčnom sektore riadiť svoje organizácie rentabilne a plynule sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Vďaka globálnej sieti zákazníkov, partnerov, zamestnancov a špičkových odborníkov, ktorí sú lídrami v oblasti inovácií, pomáha SAP zlepšovať fungovanie sveta a skvalitňovať životy ľudí. Viac informácií na www.sap.com

Informácia pre editorov:
Zábery v štandardnom vysielacom formáte a fotografie pre tlač si môžete v digitálnej podobe pozrieť a stiahnuť na www.sap.com/photos. Na tejto platforme nájdete materiály vo vysokom rozlíšení pre vaše mediálne kanály. Video príbehy na rôzne témy si môžete pozrieť na www.sap-tv.com. Z tejto stránky môžete vkladať videá na vlastné webové stránky, zdieľať ich prostredníctvom liniek cez e-mail a môžete sa tu prihlásiť aj na odber RSS zdroja SAP TV

Viac informácií o riešeniach a službách SAP:
Infolinka: 0800 049 001 | www.sap.com/sk

Kontakt pre médiá:

Slavomír Šikuda | slavo@mediamedia.sk | +421 908 454 043

Prehlásenie spoločnosti SAP o ochrane osobných údajov nájdete TU. Pokiaľ už nechcete dostávať materiály, dajte nám prosím vedieť na kontakty uvedené vyššie.


Všetky výroky v tomto dokumente nevyjadrujú historické skutočnosti a predstavujú výroky týkajúce sa budúcnosti v zmysle amerického Zákona o reforme vedenia súdnych sporov týkajúcich sa cenných papierov z roku 1995. Výrazy ako „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“, „očakávať“, „predpovedať“, „zamýšľať“, „môcť“, „plánovať“, „predikovať“, „mal by“ a „bude“ a podobné výrazy vo vzťahu k spoločnosti SAP označujú takéto výroky vzťahujúce sa k budúcnosti. Spoločnosť SAP sa žiadnym spôsobom nezaväzuje výroky týkajúce sa budúcnosti verejne aktualizovať alebo revidovať. Všetky výroky týkajúce sa budúcnosti podliehajú rôznym rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne odlišovať od predpokladov. Faktory, ktoré môžu ovplyvniť budúce hospodárske výsledky spoločnosti SAP, sú podrobnejšie popísané v dokumentoch predložených americkej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) vrátane najnovšej výročnej správy na formulári 20-F. Čitateľom odporúčame, aby sa na takéto výroky týkajúce sa budúcnosti nespoliehali. Výroky majú výpovednú hodnotu len v okamihu ich publikovania.

© 2019 SAP SE. Všetky práva vyhradené.

SAP a iné produkty a služby SAP spomenuté v tomto dokumente a ich logá sú ochrannými známkami alebo zapísanými ochrannými známkami spoločnosti SAP SE v Nemecku a ďalších krajinách. Ďalšie informácie a upozornenie ohľadne ochranných známok nájdete na adrese https://www.sap.com/copyright.