SAP vládne opatrenia vyvolané pandémiou okamžite premieta do produktov

BRATISLAVA — 8. júna 2020 Žiadosti o kompenzácie, nové kategórie pre neprítomnosť v práci, uplatnenie ošetrovného aj v prípade zatvorených škôl a škôlok – pandémia priniesla množstvo nových pojmov a opatrení. Slovenských používateľov nástrojov spoločnosti SAP však kroky, ktoré rýchlo prijali štátne orgány, nezaskočia – novinky sa urýchlene premietajú do existujúcich riešení.

„Od začiatku pandémie pozorne sledujeme zmeny, s ktorými sa musia naši zákazníci pasovať,“ hovorí Martin Ferenec, generálny riaditeľ SAP Slovensko. „Nová legislatíva výrazne ovplyvnila mnohé mzdové aplikácie či riešenia na manažment ľudských zdrojov a skúseností. Snažíme sa, aby opatrenia boli zapracované v našich nástrojoch okamžite, ako vstúpia do platnosti.“

Príkladom môže byť podpora štátu pre podnikateľov, ktorí boli nútení zatvoriť svoje prevádzky. Zamestnávateľ má nárok na príspevok na úhradu mzdy zamestnanca, ktorému nemôže prideľovať prácu z dôvodu epidémie buď vo výške najviac 80 % jeho priemerného zárobku, alebo paušálne v závislosti od poklesu tržieb. O príspevok môže požiadať zaslaním špeciálnej žiadosti. Používatelia SAP majú teraz k dispozícii nástroj, ktorý im na ňu pripraví všetky podklady.

Lokalizačná stratégia
Podobné opatrenia na zmiernenie následkov krízy prijalo viacero štátov. Vďaka lokalizačnej stratégii je však SAP pripravený aj na takéto neočakávané krízy. Tím globalizačných služieb sa okamžite venuje zmenám, či už ide o implementáciu nových predpisov týkajúcich sa bezpečnosti príjmu, rezervácií cestovných dokladov pre zamestnancov, ktorí uviazli v zahraničí, alebo daňových úľav pre malé a stredne veľké podniky. „Venovali sme veľké úsilie, aby sme do našich produktov premietli viac ako 80 rýchlo prijatých opatrení. Zákazníkom to pomôže vyznať sa v momentálnej situácii na trhu,“ hovorí Stefan Steinle, šéf oddelenia Globalizačných služieb SAP.

Aktuálne na celom svete
Rakúsko napríklad prijalo model takzvanej „kurzarbeit“, ktorý vychádza zo spolkovej podpory v nezamestnanosti. Hoci si program vyžadoval zložité zmeny softvéru, využívaného spoločnosťami a inštitúciami, regionálnemu tímu globalizačných služieb sa podarilo zaviesť všetky úpravy v priebehu jedného týždňa. Už v druhý aprílový týždeň požiadalo o podporu v rámci programu viac ako 600-tisíc občanov a rakúska vláda zvýšila dotáciu programu viac ako desaťnásobne, zo 400 miliónov na 5 miliárd eur.

Taliansky kabinet schválil v polovici marca opatrenia s názvom Cura Italia (Vyliečme Taliansko), medzi ktorými boli napríklad odloženie platby daní, osobitné zaobchádzanie v neprítomnosti či ďalšie bonusy a príspevky na podporu rodín. Najväčšou výzvou bola aktualizácia softvéru načas a v súlade s dynamickou povahou opatrení.

Medzi európske štáty najviac zasiahnuté ochorením COVID-19 patrí aj Španielsko. Vláda v Madride publikovala šesť právnych nariadení, obsahujúcich po štyri opatrenia. Zmeny zasiahli napríklad výplatu sociálnych dávok či dane a vyžadovali si zmeny algoritmov pre výpočet miezd.

Prehľad zmien pre SAP Payroll Processing  a SAP SuccessFactors Employee Central Payroll možno nájsť na tejto adrese: https://blogs.sap.com/2020/03/22/sap-payroll-localization-covid-19-legal-changes-monitoring/

Pre viac informácií navštívte SAP News Center. Sledujte SAP na Twitter @sapnews

O spoločnosti SAP

SAP, spoločnosť zameraná na zákaznícku a zamestnaneckú skúsenosť a riadená princípmi inteligentného podnikania, je lídrom na trhu aplikácií pre podnikový softvér. Spoločnostiam všetkých veľkostí a odvetví pomáha zlepšovať ich fungovanie: až 77 % všetkých príjmov z transakcií na svete príde do kontaktu so systémami SAP. Technológie strojového učenia, IoT a pokročilej analytiky pomáhajú SAP zákazníkom zmeniť ich spoločnosti na inteligentné podniky. SAP riešenie poskytujú ľuďom a organizáciám detailné informácie a pomáhajú im tak zlepšiť úroveň spolupráce, vďaka čomu sú vždy o krok pred konkurenciou. Neustále zjednodušovanie spôsobu práce s technológiami vedie k tomu, že firmy môžu využívať SAP softvér presne takým spôsobom, ktorý im vyhovuje. End-to-end balík aplikácií a služieb umožňuje viac ako 437-tisíc podnikom a zákazníkom v komerčnom sektore riadiť svoje organizácie rentabilne a plynule sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Vďaka globálnej sieti zákazníkov, partnerov, zamestnancov a špičkových odborníkov, ktorí sú lídrami v oblasti inovácií, pomáha SAP zlepšovať fungovanie sveta a skvalitňovať životy ľudí. Viac informácií na www.sap.com

Informácia pre editorov:
Zábery v štandardnom vysielacom formáte a fotografie pre tlač si môžete v digitálnej podobe pozrieť a stiahnuť na www.sap.com/photos. Na tejto platforme nájdete materiály vo vysokom rozlíšení pre vaše mediálne kanály. Video príbehy na rôzne témy si môžete pozrieť na www.sap-tv.com. Z tejto stránky môžete vkladať videá na vlastné webové stránky, zdieľať ich prostredníctvom liniek cez e-mail a môžete sa tu prihlásiť aj na odber RSS zdroja SAP TV

Viac informácií o riešeniach a službách SAP:
Infolinka: 0800 049 001 | www.sap.com/sk

Kontakt pre médiá:

Slavomír Šikuda | slavo@mediamedia.sk | +421 908 454 043

Prehlásenie spoločnosti SAP o ochrane osobných údajov nájdete TU. Pokiaľ už nechcete dostávať materiály, dajte nám prosím vedieť na kontakty uvedené vyššie.


Všetky výroky v tomto dokumente nevyjadrujú historické skutočnosti a predstavujú výroky týkajúce sa budúcnosti v zmysle amerického Zákona o reforme vedenia súdnych sporov týkajúcich sa cenných papierov z roku 1995. Výrazy ako „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“, „očakávať“, „predpovedať“, „zamýšľať“, „môcť“, „plánovať“, „predikovať“, „mal by“ a „bude“ a podobné výrazy vo vzťahu k spoločnosti SAP označujú takéto výroky vzťahujúce sa k budúcnosti. Spoločnosť SAP sa žiadnym spôsobom nezaväzuje výroky týkajúce sa budúcnosti verejne aktualizovať alebo revidovať. Všetky výroky týkajúce sa budúcnosti podliehajú rôznym rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne odlišovať od predpokladov. Faktory, ktoré môžu ovplyvniť budúce hospodárske výsledky spoločnosti SAP, sú podrobnejšie popísané v dokumentoch predložených americkej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) vrátane najnovšej výročnej správy na formulári 20-F. Čitateľom odporúčame, aby sa na takéto výroky týkajúce sa budúcnosti nespoliehali. Výroky majú výpovednú hodnotu len v okamihu ich publikovania.

© 2019 SAP SE. Všetky práva vyhradené.

SAP a iné produkty a služby SAP spomenuté v tomto dokumente a ich logá sú ochrannými známkami alebo zapísanými ochrannými známkami spoločnosti SAP SE v Nemecku a ďalších krajinách. Ďalšie informácie a upozornenie ohľadne ochranných známok nájdete na adrese https://www.sap.com/copyright.