SAP preukázal počas koronakrízy odolnosť, zaznamenal prudký nárast prevádzkového a voľného cash-flow

Spoločnosť SAP SE, svetový líder v oblasti podnikových informačných systémov, oznámila finančné výsledky za druhý štvrťrok roku 2020.

 • hrubá marža cloudu (IFRS) stúpla o 3,4 percentuálneho bodu, non-IFRS o 1,6 percentuálneho bodu
 • prevádzková marža (IFRS) narástla o 6,6 percentuálneho bodu, non-IFRS o 1,8 percentuálneho bodu
 • zisk na akciu (IFRS) je 0,73 eura, čo je nárast o 54 %, non-IFRS dosiahol 1,17 eura, čo je 7 % nárast
 • prevádzkový cash-flow vzrástol v prvých šiestich mesiacoch o 41 %, voľný cash-flow o 59 %

Významné obchodné ukazovatele

Finančné ukazovatele

Obchodná aktivita sa po prepuknutí globálnej krízy v súvislosti s ochorením COVID-19 v poslednom mesiaci prvého štvrťroka v priebehu druhého štvrťroka postupne zlepšovala. Hoci príjmy zo softvérových licencií ešte stále nedosiahli bežnú úroveň, zlepšili sa viac než sa očakávalo. Silné oživenie príjmov zo softvérových licencií zaznamenal najmä región Ázie a Tichomoria.

V druhom štvrťroku vzrástol objem dohodnutých objednávok cloudu o 20 % na 6,65 miliardy (o 21 % pri fixnom menovom kurze), pričom vysoký dopyt je najmä po riešeniach pre digitálny dodávateľský reťazec, e-commerce, cloudovú platformu a Qualtrics. Príjmy z cloudu ovplyvnili nižšie transakčné pay-as-you-go príjmy, čo je dôsledok COVID-19 krízy, takže medziročne narástli o 21 % na 2,04 miliardy eur (IFRS), o 19 % na 2,04 miliardy eur (non-IFRS) a o 18 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Príjmy zo softvérových licencií klesli medziročne o 18 % na 0,77 miliardy eur (IFRS a non-IFRS) a o 18 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze), čo je v porovnaní s prvým štvrťrokom silné postupné zlepšenie. Príjmy z cloudu a softvéru medziročne narástli
o 4 % na 5,71 miliardy eur (IFRS), o 3 % na 5,71 miliardy eur (non-IFRS) a o 3 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Celkové príjmy narástli medziročne o 2 % na 6,74 miliardy (IFRS), o 1 % na 6,74 miliardy eur (non-IFRS) a o 1 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze).

Podiel predvídateľnejších príjmov stúpol v druhom štvrťroku medziročne o 5 percentuálnych bodov na 73 %.

Hrubá marža cloudu narástla medziročne o 3,4 percentuálneho bodu na 66 % (IFRS) a o 1,6 percentuálneho bodu na 69,5 % (non-IFRS).

IFRS prevádzkový zisk v druhom štvrťroku prudko vzrástol najmä vďaka výrazne nižšiemu dopadu výdavkov na reštrukturalizáciu v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Prevádzkový zisk stúpol medziročne o 55 % na 1,28 miliardy eur (IFRS) a o 8 % na 1,96 miliardy (non-IFRS) a o 7 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Prevádzková marža vzrástla medziročne o 6,6 percentuálneho bodu na 19 % (IFRS), o 1,8 percentuálneho bodu na 29,1 % (non-IFRS) a o 1,7 percentuálneho bodu na 28,9 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze).

Zisk na akciu stúpol medziročne o 54 % na 0,73 eura (IFRS) a o 7 % na 1,17 eura (non-IFRS).

Prevádzkový cash-flow a voľný cash-flow v druhom štvrťroku výrazne vzrástli. Zapríčinili to najmä pozitívne dopady nižších platieb dodávateľom a nižšie než očakávané daňové platby. Prevádzkový cash-flow za prvých šesť mesiacov dosiahol 3,77 miliardy eur, čo je medziročný nárast o 41 %. Voľný cash-flow za prvých šesť mesiacov medziročne narástol o 59 % a dosiahol 3,12 miliardy eur. Voľný cash-flow okrem toho ťažil aj z nižších kapitálových výdavkov v porovnaní s minulým rokom. Na konci druhého štvrťroka bol čistý dlh -7,45 miliardy eur.

Reakcia na COVID-19

SAP sa počas pandémie COVID-19 naďalej sústredí na podporu svojich zákazníkov, zamestnancov a komunít. Spoločnosť pokračuje vo svojej stratégii virtuálneho predaja a nasadenia na diaľku, aby veľkej väčšine svojich zamestnancov umožnila pracovať produktívne z domova a zároveň efektívne obslúžila zákazníkov. Na niektorých miestach sa už menší počet zamestnancov SAP opatrným tempom v závislosti od miestnych opatrení vracia alebo plánuje vrátiť do kancelárií. SAP sa naďalej sústredí na zaistenie bezpečnosti pre malý počet zamestnancov, ktorí musia pracovať v teréne.

Spoločnosť spomalila prijímanie nových zamestnancov a okrem prirodzených škrtov napríklad z obmedzenia cestovania a prechodu z fyzických na virtuálne podujatia obmedzila aj voľné výdavky, aby zabezpečila finančnú flexibilitu.

SAP sa sústredí na zabezpečenie kontinuity pre zákazníkov a partnerov. Dátové centrá SAP sú online a majú zodpovedajúce plány záloh.

Od začiatku COVID-19 krízy SAP ponúka riešenia mnohých problémov, ktorým čelia zákazníci i širšia komunita:

 • SAP v spolupráci s Deutsche Telekom vyvinul aplikáciu Corona Warning App, ktorá je v Nemecku oficiálnou aplikáciou na sledovanie korony. Aplikáciu sa podarilo sprevádzkovať do 50 dní a už zaznamenala viac ako 16 miliónov stiahnutí.
 • Riešenie Qualtrics back-to-business pomáha mnohým štátom USA a komunitám reštartovať ekonomiku.
 • Aby SAP reagoval na pokračujúce narušenie globálnych dodávateľských reťazcov, predĺžil do konca roka 2020 bezplatný prístup k riešeniu SAP Ariba Discovery, takže ktorýkoľvek nákupca môže kedykoľvek zverejniť svoj dopyt, na ktorý môže odpovedať akýkoľvek dodávateľ.

Vzhľadom na súčasnú neistotu, týkajúcu sa dĺžky trvania a vážnosti pandémie COVID-19, SAP nedokáže predpovedať, či bude doterajšia reakcia alebo ďalšie činy v budúcnosti efektívne pri zmierňovaní dopadov COVID-19 na naše podnikanie a výsledky operácií.

Regionálne výsledky

SAP v regióne EMEA zaznamenal solídny výkon s nárastom príjmov z cloudu a softvéru o 3 % (IFRS aj non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Príjmy z cloudu stúpli o 29 % (IFRS aj non-IFRS pri fixnom menovom kurze), pričom najviac sa darilo v Nemecku a Švajčiarsku. Silný štvrťrok, čo sa týka príjmov zo softvérových licencií, zaznamenali Španielsko a Saudská Arábia.

Výhľad na rok 2020

Spoločnosť potvrdzuje svoj výhľad na rok 2020 ako aj odhad ziskov, ktoré boli publikované po prvom štvrťroku. Výhľad sa naďalej opiera o predpoklad postupného zlepšovania prostredia v treťom a štvrtom štvrťroku a očakáva ďalšie otvárania ekonomík a zmierňovania karanténnych opatrení.

 • non-IFRS príjmy z cloudu stále očakávame v rozmedzí 8,3-8,7 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2019: 7,01 miliardy eur), čo je 18-24 % nárast pri fixnom menovom kurze.
 • non-IFRS príjmy z cloudu a softvéru stále očakávame v rozmedzí 23,4-24,0 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2019: 23,09 miliardy eur), čo je 1-4 % nárast pri fixnom menovom kurze.
 • non-IFRS celkové príjmy stále očakávame v rozmedzí 27,8-28,5 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2019: 27,63 miliardy eur), čo je 1-3 % nárast pri fixnom menovom kurze.
 • non-IFRS prevádzkový zisk stále očakávame v rozmedzí 8,1-8,7 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2019: 8,21 miliardy eur), čo je 1 % pokles až 6 % nárast pri fixnom menovom kurze.
 • Stále očakávame, že podiel predvídateľnejších príjmov (definovaný ako súčet príjmov z cloudu a softvérovej podpory) dosiahne približne 72 %.

Spoločnosť prehodnotila svoje očakávania cash-flow na rok 2020. V súčasnosti očakáva prevádzkový cash-flow viac ako 5 miliárd eur (predtým približne 5 miliárd) a voľný cash-flow približne 4 miliardy (predtým približne 3,5 miliardy).

Hoci výhľad na celý rok 2020 počíta s fixným menovým kurzom, očakáva sa, že čísla, založené na skutočných kurzoch, budú ovplyvnené pohybmi menových kurzov.

Pre viac informácií navštívte SAP News Center. Sledujte SAP na Twitter @sapnews

O spoločnosti SAP

SAP, spoločnosť zameraná na zákaznícku a zamestnaneckú skúsenosť a riadená princípmi inteligentného podnikania, je lídrom na trhu aplikácií pre podnikový softvér. Spoločnostiam všetkých veľkostí a odvetví pomáha zlepšovať ich fungovanie: až 77 % všetkých príjmov z transakcií na svete príde do kontaktu so systémami SAP. Technológie strojového učenia, IoT a pokročilej analytiky pomáhajú SAP zákazníkom zmeniť ich spoločnosti na inteligentné podniky. SAP riešenie poskytujú ľuďom a organizáciám detailné informácie a pomáhajú im tak zlepšiť úroveň spolupráce, vďaka čomu sú vždy o krok pred konkurenciou. Neustále zjednodušovanie spôsobu práce s technológiami vedie k tomu, že firmy môžu využívať SAP softvér presne takým spôsobom, ktorý im vyhovuje. End-to-end balík aplikácií a služieb umožňuje viac ako 437-tisíc podnikom a zákazníkom v komerčnom sektore riadiť svoje organizácie rentabilne a plynule sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Vďaka globálnej sieti zákazníkov, partnerov, zamestnancov a špičkových odborníkov, ktorí sú lídrami v oblasti inovácií, pomáha SAP zlepšovať fungovanie sveta a skvalitňovať životy ľudí. Viac informácií na www.sap.com

Informácia pre editorov:
Zábery v štandardnom vysielacom formáte a fotografie pre tlač si môžete v digitálnej podobe pozrieť a stiahnuť na www.sap.com/photos. Na tejto platforme nájdete materiály vo vysokom rozlíšení pre vaše mediálne kanály. Video príbehy na rôzne témy si môžete pozrieť na www.sap-tv.com. Z tejto stránky môžete vkladať videá na vlastné webové stránky, zdieľať ich prostredníctvom liniek cez e-mail a môžete sa tu prihlásiť aj na odber RSS zdroja SAP TV

Viac informácií o riešeniach a službách SAP:
Infolinka: 0800 049 001 | www.sap.com/sk

Kontakt pre médiá:

Slavomír Šikuda | slavo@mediamedia.sk | +421 908 454 043

Prehlásenie spoločnosti SAP o ochrane osobných údajov nájdete TU. Pokiaľ už nechcete dostávať materiály, dajte nám prosím vedieť na kontakty uvedené vyššie.


Všetky výroky v tomto dokumente nevyjadrujú historické skutočnosti a predstavujú výroky týkajúce sa budúcnosti v zmysle amerického Zákona o reforme vedenia súdnych sporov týkajúcich sa cenných papierov z roku 1995. Výrazy ako „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“, „očakávať“, „predpovedať“, „zamýšľať“, „môcť“, „plánovať“, „predikovať“, „mal by“ a „bude“ a podobné výrazy vo vzťahu k spoločnosti SAP označujú takéto výroky vzťahujúce sa k budúcnosti. Spoločnosť SAP sa žiadnym spôsobom nezaväzuje výroky týkajúce sa budúcnosti verejne aktualizovať alebo revidovať. Všetky výroky týkajúce sa budúcnosti podliehajú rôznym rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne odlišovať od predpokladov. Faktory, ktoré môžu ovplyvniť budúce hospodárske výsledky spoločnosti SAP, sú podrobnejšie popísané v dokumentoch predložených americkej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) vrátane najnovšej výročnej správy na formulári 20-F. Čitateľom odporúčame, aby sa na takéto výroky týkajúce sa budúcnosti nespoliehali. Výroky majú výpovednú hodnotu len v okamihu ich publikovania.

© 2019 SAP SE. Všetky práva vyhradené.