O objektívne výsledky pri testovaní vedomostí študentov sa dokáže postarať softvér

BRATISLAVA — Preveriť vedomosti študentov teraz školy budú môcť aj pri vzdelávaní na diaľku. Nemusia sa pritom obávať ani toho, že by niekto situáciu zneužil a snažil sa podvádzať. Nové riešenie zabezpečí, aby skúšky a testovanie boli férové a výsledky spoľahlivé.

„Pri klasickej výučbe si triedu ustráži pedagóg, pri dištančnej to však nejde. Jeho úlohu prevezme automatický systém. Pretože má mať hodnotenie nejaký zmysel, musíme mať dôveru v jeho výsledky,“ hovorí Juraj Laifr, špecialista na vzdelávacie riešenia zo spoločnosti SAP Slovensko.

Skóre podozrenia

Riešenie Questionmark zaznamenáva skúšku na videozáznam. Automaticky si pritom všíma podozrivé správanie: či už jednoznačné kopírovanie a vkladanie textu do testu, otváranie nových záložiek v prehliadači, prítomnosť druhej osoby v miestnosti, ale i nezvyčajný pohyb hlavy či očí, ktorý naznačuje, že si testovaný študent pomáha ťahákom.

Video, ako to funguje v praxi, nájdete TU.

Všetky takéto incidenty zaznamenáva a každému študentovi vypočítava skóre podozrenia. Pedagóg tak počas testovania na diaľku nemusí dávať pozor na celú triedu, ale stačí, ak si prehrá situácie, ktoré SAP nástroj označí.

Systém okrem toho umožňuje školám jednoducho vytvárať rôzne druhy testov, analyzovať ich a vyhodnocovať. Študenti môžu testovanie alebo skúšku absolvovať jednoducho z domova bez toho, aby si museli obstarávať dodatočný hardvér.

Už aj na Slovensku

Nad využitím riešenia Questionmark už na Slovensku uvažujú dve univerzity.

„Máme záujem o udržanie vysokej úrovne i v časoch dištančného vzdelávania. Na to je však kľúčové zabezpečiť dôveryhodné overovanie vedomostí študentov aj pri vyučovaní na diaľku,“ hovorí Igor Kollár z Katedry kvantitatívnych metód a informačných systémov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. „Pomôže využitie najnovších softvérových nástrojov, ktoré nielen zabezpečia bezpečné testovanie, ale vďaka automatizácii súvisiacich procesov znížia časovú náročnosť prípravy.“ Ako doplnil Peter Balco z Fakulty managementu UK, spoločnosť SAP už v lete v rámci konferencie Príbehy o riadení projektov™smart „d i s r u p c i a“  upozornila na problémy aj riešenia, ktoré súvisia s dištančným vzdelávaním a iniciovala úmysel overiť toto riešenie v pilotnom projekte.

Aktuálne SAP predstavil Questionmark  v rámci svojho webinára, zameraného na dlhodobú stratégiu digitálneho vzdelávania. Okrem nástrojov, ktoré školám pomôžu bezpečne a dôveryhodne zhodnotiť pokrok študentov, ukázal, ako jednoducho vytvárať vyučovacie materiály cez SAP EnableNOW alebo ako pomocou nástroja SAP Qualtrics zbierať a vyhodnocovať údaje o používateľskej skúsenosti a na ich základe predpokladať ďalší vývoj.

O spoločnosti SAP

SAP, spoločnosť zameraná na zákaznícku a zamestnaneckú skúsenosť a riadená princípmi inteligentného podnikania, je lídrom na trhu aplikácií pre podnikový softvér. Spoločnostiam všetkých veľkostí a odvetví pomáha zlepšovať ich fungovanie: až 77 % všetkých príjmov z transakcií na svete príde do kontaktu so systémami SAP. Technológie strojového učenia, IoT a pokročilej analytiky pomáhajú SAP zákazníkom zmeniť ich spoločnosti na inteligentné podniky. SAP riešenie poskytujú ľuďom a organizáciám detailné informácie a pomáhajú im tak zlepšiť úroveň spolupráce, vďaka čomu sú vždy o krok pred konkurenciou. Neustále zjednodušovanie spôsobu práce s technológiami vedie k tomu, že firmy môžu využívať SAP softvér presne takým spôsobom, ktorý im vyhovuje. End-to-end balík aplikácií a služieb umožňuje viac ako 437-tisíc podnikom a zákazníkom v komerčnom sektore riadiť svoje organizácie rentabilne a plynule sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Vďaka globálnej sieti zákazníkov, partnerov, zamestnancov a špičkových odborníkov, ktorí sú lídrami v oblasti inovácií, pomáha SAP zlepšovať fungovanie sveta a skvalitňovať životy ľudí. Viac informácií na www.sap.com

Informácia pre editorov:
Zábery v štandardnom vysielacom formáte a fotografie pre tlač si môžete v digitálnej podobe pozrieť a stiahnuť na www.sap.com/photos. Na tejto platforme nájdete materiály vo vysokom rozlíšení pre vaše mediálne kanály. Video príbehy na rôzne témy si môžete pozrieť na www.sap-tv.com. Z tejto stránky môžete vkladať videá na vlastné webové stránky, zdieľať ich prostredníctvom liniek cez e-mail a môžete sa tu prihlásiť aj na odber RSS zdroja SAP TV

Viac informácií o riešeniach a službách SAP:
Infolinka: 0800 049 001 | www.sap.com/sk

Kontakt pre médiá:

Slavomír Šikuda | slavo@mediamedia.sk | +421 908 454 043

Prehlásenie spoločnosti SAP o ochrane osobných údajov nájdete TU. Pokiaľ už nechcete dostávať materiály, dajte nám prosím vedieť na kontakty uvedené vyššie.

Všetky výroky v tomto dokumente nevyjadrujú historické skutočnosti a predstavujú výroky týkajúce sa budúcnosti v zmysle amerického Zákona o reforme vedenia súdnych sporov týkajúcich sa cenných papierov z roku 1995. Výrazy ako „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“, „očakávať“, „predpovedať“, „zamýšľať“, „môcť“, „plánovať“, „predikovať“, „mal by“ a „bude“ a podobné výrazy vo vzťahu k spoločnosti SAP označujú takéto výroky vzťahujúce sa k budúcnosti. Spoločnosť SAP sa žiadnym spôsobom nezaväzuje výroky týkajúce sa budúcnosti verejne aktualizovať alebo revidovať. Všetky výroky týkajúce sa budúcnosti podliehajú rôznym rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne odlišovať od predpokladov. Faktory, ktoré môžu ovplyvniť budúce hospodárske výsledky spoločnosti SAP, sú podrobnejšie popísané v dokumentoch predložených americkej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) vrátane najnovšej výročnej správy na formulári 20-F. Čitateľom odporúčame, aby sa na takéto výroky týkajúce sa budúcnosti nespoliehali. Výroky majú výpovednú hodnotu len v okamihu ich publikovania.

© 2019 SAP SE. Všetky práva vyhradené.

SAP a iné produkty a služby SAP spomenuté v tomto dokumente a ich logá sú ochrannými známkami alebo zapísanými ochrannými známkami spoločnosti SAP SE v Nemecku a ďalších krajinách. Ďalšie informácie a upozornenie ohľadne ochranných známok nájdete na adrese https://www.sap.com/copyright.