Prvi dnevi v EU – za SAP-jeve uporabnike brezskrbno

Priprave na EU so na področju zunanjetrgovinskega poslovanja v podjetjih potekale na dveh “frontah”. Prva je bila priprava in testiranje INTRASTAT poročila druga pa prilagoditev aplikacije SAP Zunanja trgovina na nova pravila poslovanja.

LjubljanaINTRASTAT poročilo je SAP-jevo standardno poročilo, prilagojeno zahtevam v posameznih državah. Slovenska verzija je bilo pripravljena in poslana izbranim strankam v testiranje meseca marca. Testiranje pri strankah, z različnimi poslovnimi procesi, se je zdelo še posebno pomembno, saj ja SAP lahko na tak način lažje potrdil pravilnost delovanja programa v Sloveniji tudi po vstopu v Unijo. Po uspešnem testiranju pa so slovensko verzijo dobile tudi vse ostale SAP-jeve stranke v Sloveniji.

Več dela, predvsem s pridobivanjem carinske zakonodaje EU, slovenske še ni bilo na voljo, je bilo za prilagoditev SAP-jeve aplikacije Zunanja trgovina.

SAP Slovenija je pred dvema letoma razvil aplikacijo Zunanja trgovina, saj SAP R/3 ni podpiral potreb slovenskih strank in predvsem ne zahtev zakonodaje s področja zunanjetrgovinskega poslovanja.

Nataša Rojec Spindler, svetovalka v SAP Slovenija: »Z uporabo aplikacije Zunanja trgovina je strankam omogočeno hišno carinjenje na podlagi knjigovodskih vpisov, elektronska izmenjava s carino ter določevanje porekla izdelkom in njegovo dokumentarno sledenje oz. dokazljivost.«

Spremembe, ki jih je bilo potrebno vnesti v aplikacijo, so bile predvsem na področju porekla, saj je bilo treba zagotoviti določevanje porekla na osnovi prosto trgovinskih sporazumov EU z ostalimi državami in obdržati sledenje, ter izpis potrebnih dokumentov po sporazumih, ki jih je imela Slovenija z ostalimi državami do svtopa države v EU.

SAP se je z vsemi uporabniki aplikacije Zunanja trgovina v stik stopil že pred 1. majem. Vsa testiranja aplikacije po novih zakonskih predpisih so bila opravljena pred vstopom Slovenije v EU. Prvi delovni dan v Evropi je bil za SAP-jeve uporabnike v Sloveniji skoraj brezskrben.

»Bolj stresna je bila prilagoditev na področju finančnega modula oz finančne lokalizacije. Moteče Zaskrbljujoče so bile predvsem različne interpretacije zakona o DDV in uredbe ZDDV, saj nismo imeli trdne osnove za prenos zahtev zakonodajalca v programski jezik. Po izmenjavi mnenj s strankami in davčnimi svetovalci smo določili pravila, za katera se je izkazalo, da so pravilna«, je o dnevih prilagajanja povedala Sonja Kralj, svetovalka za finance pri SAP Slovenija.

SAP Slovenija je že mesece pred vstopom v Unijo poskrbel, da so njene stranke vstopile v Evropo pripravljene in podprte z informacijskim sistemom, ki jim nudi popolno podporo pri njihovem poslovanju.