SAP in Administration Intelligence

Celostni nabavni procesi v javni upravi

LjubljanaFinančna situacija javnega sektorja je bolj ali manj alarmantna. Pogosto nastajajo večje ali manjše proračunske luknje, ki močno omejijo manevrski prostor uprave, skoraj povsod se izvajajo koncepti izravnave proračuna. Optimiranje procesa in povečanje učinkovitosti so besede, ki se pogosto slišijo v medijih. Toda kako najti koristne potenciale in kje začeti?

Področje nabave z že dokazanimi potenciali za prihranek nudi tukaj enkratno oporno točko. Potem, ko je že več kot leto dni ustvarjena tudi pravna podlaga in so zaključeni številni pilotski projekti in testni položaji na zvezni, državni in komunalni ravni, je tema digitalne dodelitve kot osrednji element javne nabave stopila v ospredje. Če je javna nabava obravnavana celostno, ostane veliko število osnovnih korakov procesa neupoštevanih. Prav »interni proces naročila«, ki je sestavljen iz postopka odobritve, kontrole proračuna, kontrole razpoložljivosti, knjiženja prevzema blaga itd, vsebuje zelo velike potenciale za prihranek. Ti potenciali ostanejo pri čistih rešitvah dodelitve neupoštevani. Te rešitve tudi ne nudijo pomoči pri analizi postopkov nabave. Ker se velik del (pribl. 65 %) vseh dodelitev izvede »prosto«, je pomembno vedeti, kako pogosto je določen dobavitelj dobavil določen proizvod z določeno kakovostjo in zanesljivostjo dobave. Ta transparentnost je pogoj za moderno strateško usmerjeno organizacijo nabave.

Javna e-nabava je torej več kot le dodelitev. Da bi v polnosti izkoristili vse potenciale povečanja učinkovitosti, je nujno potrebno celostno obravnavanje procesa javne nabave. SAP in Administration Intelligence (AI) nudita javni upravi popolno rešitev za optimiranje celotnega nabavnega procesa

Z mySAP Supplier Relationship Managementom nudi SAP rešitev, s katero lahko organizacije vrednotijo svojo strategijo nabave, povezujejo svoje dobavitelje in jih organizacijsko vključujejo v nabavni proces. mySAP SRM je pri tem tesno povezan z upravljanjem proračuna, kontrolingom, upravljanjem z materialom in drugimi tako imenovanimi »Backend« komponentami . V mySAP SRM je možno na primer že izpisane okvirne pogodbe odložiti v kataloge, ki so potem lahko dostopni zaposlenim v upravi.

Rešitev AI, ki je osredotočena na digitalni management dodelitev, nudi smiselno dopolnitev komponentam SAP-ja. Rešitev je sestavljena iz dveh aplikacij. Medtem ko sistem managementa dodelitev Vergabe@Work kot sistem nadzora postopkov znotraj uprave upodablja zakonsko predpisane korake postopka dodelitve in prek delovnega toka povezuje vse udeležence v procesu dodelitve, služi Vergabe@Net kot platforma dodelitev za nadzor komunikacije prek interneta med naročnikom in ponudnikom, relevantne za dodelitev.

S to celostno nakazano rešitvijo nudita SAP in AI javni upravi možnost, da naredi celotni nabavni proces prehoden in brez integracijskih vrzeli. Prednosti: Nižji stroški nabave, krajši čas izvajanja, boljša kakovost procesa in večja pravna varnost v procesu dodelitve.