Posodobljeni računovodski sistem Evropske komisije omogoča doseganje njihovih ambicioznih načrtov

V prvi polovici leta 2003 je bila zaključena prenova računovodskega sistema Evropske komisije. Projekt v celoti podpira evropsko finančno regulativo za leto 2005.

LjubljanaS pomočjo prenove so dosegli naslednje cilje:

Prilagoditev nedavno razvitih in mednarodno sprejetih računovodskih postopkov za javno upravo;

Integracijo finančnih in računovodskih sistemov, ki temeljijo na različnih informacijskih platformah;

Izboljševanje delovanja obstoječega sistema, ki zadeva varnost in konsistentnost med podatki iz različnih virov.

Posodobitev računovodskega sistema je zahtevala povezavo naslednjih področij: računovodstva, uporabniških zahtev in informacijske infrastrukture.

Več:
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/03/962&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr