Nova SAP-jeva rešitev za veleprodajna in distribucijska podjetja

LjubljanaSAP AG je objavil svoj nov produkt SAP for Wholesale Distribution. Gre za novo panožno rešitev, ki izhaja iz SAP-jevega osnovnega paketa rešitev in je dopolnjena s specifičnimi aplikacijami za podporo veleprodajnim in distribucijskim podjetjem, ki lahko izboljšajo operativne postopke in dobičkonosnost. SAP je obenem objavil tudi produkt, ki je namenjen poslovnim enotam za veleprodajo in sejme, ki je osredotočen na posebne potrebe srednjih in velikih podjetij iz tega sektorja. Danes več kot 1000 veleprodajnih in distribucijskih podjetij, vključno z svetovno vodilnimi, kot so japonski AZWELL Inc.; nemški BayWa Group in ameriški McKesson, ki uporabljajo SAP-jevo strokovno znanje in sooblikujejo najboljše prakse .

Z novo rešitvijo SAP skrbi za podjetja, ki v preteklih letih niso bila zadostno podprta z inovativnimi rešitvami, da bi lahko dosegala želene poslovne rezultate. Ker se danes veleprodajna in distribucijska podjetja soočajo z vse večjo konkurenčnostjo, je potreba po usklajenih IT okoljih bistvenega pomena.
Rešitev SAP for Wholesale Distribution tako omogoča podjetjem rast njihovega poslovanja, in upravljanje z njihovimi dobavitelji in kupci, obenem pa oblikuje zanesljivo IT infrastrukturo ta nove poslovne priložnosti ob nenehnih spremembah trga.

Standardna rešitev za panogo, ki se spreminja
veleprodajna in distribucijska podjetja se danes soočajo z majhnimi maržami, večjimi stroški in močnejšo konkurenco, zato želijo modernizirati svoje osnovne operacije in modele poslovanja. Ponujajo dodatne storitve, da bi odkrili nove vire prihodkov, obenem pa želijo povečati zvestobo svojih strank.
Za veleprodajna in distribucijska podjetja, kot so prehrambena, špecerijksa, industrijska, medicinska in zdravstvena, SAP for Wholesale Distribution ponuja osnovne komponente mySAP Business Suite za podporo poslovanju na vseh nivojih podjetja.

SAP for Wholesale Distribution izboljšuje dnevne procese trgovcev na veliko in distributerjev predvsem za načine: „procure-to-pay“ in „order-to-cash“ z novo funkcionalnostjo za veletrgovce za izboljšanje procesov naročanja, vodenja skladišč, optimizacije imovine, dobave neposredno v trgovine in sejemskih dejavnosti.
SAP for Wholesale Distribution, ki je osnovana na platformi SAP NetWeaver, omogoča veletrgovcem in distributerjem, da povežejo njihove kompleksne sisteme, bolje upravljajo glavne podatke in oblikujejo storitvene dejavnosti. Z SAP-jevo odprto platformo bodo lahko veletrgovci in distributerji enostavno in hitro prilagajali svoje poslovne modele in strategije glede na spremembe na trgu in enostavno vpeljali nove tehnologije kot je radio-frekvenčna identifikacija (RFID).

Prilagojene rešitve za srednje velika podjetja
SAP na potrebe srednje velikih veletrgovskih podjetjih in distributerjev odgovarja z rešitvijo, ki je enostavna za vpeljavo in znižuje stroške in celostno izboljšuje učinkovitost.
SAP te rešitve ponuja skupaj s svojimi partnerji, in ponuja znanje o visoko specializiranih poslovnih procesih in potrebah lokalnih trgov. SAP-jeva prednost je tudi obširna ponudba najboljših praks, Best Practices za posamezne tipe veletrgovin, za hrano, pijačo in mesno veleprodajo.
„SAP-jeva najnovejša strategija je usmerjena v inovacije in razvoj visoko specializiranih rešitev za različne poslovne modele in segmente v veleprodajni in distribucijski panogi, “ je dejal Peter Kirschbauer, član uprave pri SAP AG. „Z prilagajanjem naših preizkušenih aplikacij in oblikovanjem najboljših praks za poslovanje veletrgovin in distributerjev, je SAP razvil standardno rešitev, ki omogoča podjetjem, da se njihova IT okolja hitro integrirajo in ostanejo stabilna ter dinamična ne glede na spremembe poslovnega okolja