Vodilni poslovneži vidijo IT kot ključni mejnik v naslednjih petih letih

Informacijska tehnologija postaja konkurenčno orodje za hitro izvajanje poslovnih strategij in inovacij

WalldorfInformacijska tehnologija bo postala pomembno konkurenčno orožje v naslednjih petih letih, ko se bodo podjetja za uspeh bolj zanašala na nove poslovne modele, kot pa na nove produkte; tako kaže najnovejša globalna anketa vodilnih poslovnežev.
Anketa, ki jo je naročil SAP in jo je izvedlo podjetje Economist Intelligence Unit, je spraševala več kot 4 000 podjetij v 23 državah, da opišejo, kako se bo poslovanje spremenilo v naslednjih petih letih.
Hitrost izvajanja strategij in inovacij je ključni izziv vodilnih v podjetjih v naslednjih petih letih. Več kot tri četrtine vprašanih je odgovorilo, da bo tehnologija ključna za prilagodljivost podjetij na nove poslovne modele in strategije. Skoraj tri petine vprašanih je menilo, da IT vse bolj postaja orodje za doseganje konkurenčnosti, kot le orodje za zniževanje stroškov.

Več kot 60 odstotkov vprašanih vodilnih po vsem svetu je dejalo, da bodo podjetja ohranjala obstoječe produkte in se manj usmerjala v razvoj novih produktov in storitev. 54 odstotkov jih je menilo, da se bodo njihova podjetja, namesto v nove produkte, bolj usmerila v inovativne poslovne modele, da bi dosegli konkurenčno prednost.
Po besedah Henninga Kagermanna, izvršnega direktorja SAP-ja, je so inovativni poslovni procesi in novi poslovni ekosistemi pomembni že danes, kar spodbuja tudi SAP-jevo strategijo rasti v naslednjih petih letih.
“Če bodo želela podjetja do leta 2010 uspešno poslovati, se bodo morala hitreje prilagajati zahtevam svojih strank.,” je povedal Henning Kagermann. “Ko bodo podjetja bolj prilagajala svoje osnovno poslovanje, bodo morala še bolj zaupati mreži partnerjev, dobaviteljev in se prilagajati zahtevam svojih strank. IT bo odigrala strateško vlogo pri podpori podjetjem za učinkovito in stroškovno ugodno izgradnjo poslovanja. Vstopamo v naslednjo dobo informatizacije, kjer je IT povezan s poslovanjem in postaja ključen za konkurenčno prednost.”

Anketa obenem tudi prikazuje, da se bodo podjetja vse bolj obračala na informacijsko tehnologijo, kot orodje za doseganje konkurenčne prednosti in boljše napovedovanje vedenja strank. Vprašani so omenili spremembe v vedenju in potrebah strank kot edini najočitnejši izziv, na katerega bodo morala podjetja inovativno odgovoriti s svojimi produkti in storitvami v naslednjih petih letih. Skoraj 40 odstotkov je dejalo, da bodo investirali in izboljšali upravljanje odnosov s strankami, ki jim bo dodatno pomagala premagovati nov izziv.
Kar 61 odstotkov vprašanih je menilo, da bo IT ključen pri izboljšanju odnosov s strankami. Ostali so ugotovili, da bo informacijska tehnologija odigrala ključno vlogo pri razvoju novih produktov in storitev (31%) in upravljanju oskrbovalnih verig (30%).
Vprašalnik ponazarja, da mnogo konkurenčnih prednosti informacijske tehnologije izhaja iz zmogljivosti zajemanja, komunikacije in analize informacij. Vprašani menijo, da bo izboljšanje poslovanja leta 2005 in leta 2010 mogoče opaziti predvsem po dostopnosti prave informacije ob pravem času.

Ko so bili anketirani vprašani po ovrednotenju tehnologij, jih je večina odgovorila, da bodo nova orodja oz. rešitve za upravljanje s podatki in analitiko imela največji vpliv na uspešnost njihovih podjetij v naslednjih petih letih.
Anketa Business 2010: Embracing the challenge of change je na voljo brezplačno na spletni strani Economist Intelligence Unit: http://www.eiu.com/Business2010.

Economist Intelligence Unit
Economist Intelligence Unit je poslovno informacijski oddelek podjetja The Economist Group, ki izdaja revijo The Economist. S pomočjo njihove globalne mreže 500 analitikov imajo neprestano dostop do napovedljivih političnih, gospodarskih in poslovnih pogojev v 195 državah. Kot svetovno vodilni poznavalci pogojev v državah, se vodilni v podjetjih lažje odločajo s pomočjo pravočasnih, zanesljivih in nepristranskih analiz svetovnih tržnih trendov in poslovnih strategij.