Vodilni svetovni menedžerji se strinjajo, da bo velikost pomembna tudi leta 2010

Economist Intelligence Unit Research odkriva pričakovanja, strahove in strateške prioritete več kot 4000 vodilnih menedžerjev

WalldorfPoslovno življenje vodilnih menedžerjev bo v naslednjih petih letih postalo vse bolj trdo. To je ugotovitev raziskave Economist Intelligence Unit (EIU), ki jo je sponzoriral SAP AG in temelji na obsežnem anketiranju 4 000 vodilnih v poslovnem in javnem sektorju, v 23 vodilnih gospodarstvih. Na podlagi odgovorov bo preživetje v krutem in tekmovalnem globalnem gospodarstvu odvisno od prilagodljivih poslovnih modelov, odvisno bo od načina delovanja organizacije bolj, kot od tega, kaj organizacija dela ali proizvaja.

Več kot 60 odstotkov vprašanih po vsem svetu se strinja, da bo velikost pomembna v naslednjih petih letih. Bolj kot oblikovanje novih podjetij, navajajo konsolidacijo, kot največjo konkurenčno grožnjo. Za 33 odstotkov vprašanih je zmožnost prilagajanja na spremembe največji izziv za vodilne v podjetjih in za kar 68 odstotkov vprašanih je ta izziv eden izmed treh najbolj pomembnih sploh. Zato je prilagodljivost in implementacija novih načinov poslovanja bolj pomembna, kot novi produkti in storitve; kar 54 odstotkov jih meni tako.
“Za uspešnost v letu 2010, se bodo morale organizacije prilagoditi, odpreti, sodelovati in poslovati hitreje,” je dejal Henning Kagermann, predsednik in izvršni direktor SAP AG. “Ker se podjetja vse bolj osredotočajo na svoje osnovno poslovanje, postajajo še bolj odvisna od usklajene mreže partnerjev, dobaviteljev, da lažje zadovoljujejo zahteve svojih strank. V tem okolju je pomembno, da je cel ekosistem prilagojen hitrim implementacijam novih poslovnih modelov, ki omogočajo konkurenčno prednost.”

“Hitrost globalizacije in tehnoloških sprememb zahteva hitre inovacije,” je dejal Daniel Franklin, uredniški direktor Economist Intelligence Unit. “Če dodamo še splošni trend liberalizacije trgov je jasno, da bo hitrost spreminjanja v naslednjih petih letih neusmiljena. Vodilni razumejo, da se ura ne bo ustavila – bila bo še hitreje.”
“Raziskava kaže, kako bodo podjetja s pomočjo informacijske tehnologije zmogla tako prilagodljivost, odprtost, sodelovanje in hitrost poslovanja, in kako bila zmožna spremeniti izvajanje,” je dodal Denis McCauley, direktor Global Technology Research, Economist Intelligence Unit. “Zdi se, da vodilni verjamejo v moč tehnologije za spremembe poslovanja.”

Ključne ugotovitve raziskave:

  • Podjetja želijo in morajo bolje razumeti svoje stranke. Spremembe v vedenju in potrebah strank so bile navedene kot največja ovira za učinkovito inovativnost produktov in storitev.
  • Prilagodljivost in inovativnost sta največji strateški prednosti. Več kot 33 odstotkov vprašanih navaja spremembo prilagodljivosti na spremembe kot prvo prioriteto vodstva za ustvarjanje dolgoročne vrednosti, 18 odstotkov je navedlo hitrost inovacij.
  • Raznolikost ni pomembna, pomembna je specializiranost. Vprašani menijo, da bo tekmovalnost med podjetji v naslednjih petih letih velika. 60 odstotkov podjetij se bodo osredotočila na izboljšave obstoječih produktov in storitev.
  • IT bo pomenila konkurenčno orožje. Več kot 80 odstotkov vprašanih je pripisalo informacijskih tehnologiji največji pomen pri izzivih spreminjanja v njihovih organizacijah. Skoraj 60 odstotkov vidi IT bolj kot konkurenčno orožje ne več le enostavno orodje za doseganje stroškovne učinkovitost.
  • Neinovativnost zaposlenih je največji strah. Skoraj 50 odstotkov menedžerjev navaja povprečnost svojih zaposlenih kot največji izziv kadrovskih virov. Enak odstotek pa skrbi izguba ključnih zaposlenih in intelektualne lastnine.
  • Plačilo mora biti bolj odvisno od rezultatov. V vseh regijah, se vodilni strinjajo, da mora biti plačilo vodilnih bolj odvisno od rezultatov. Obenem 82 odstotkov verjame, da bo vrednost blagovne znamke še bolj povezana z dobrim nadzorstvom.

Business 2010: Embracing the challenge of change je brezplačno na voljo na strani Economist Intelligence Unit: http://www.eiu.com/Business2010

Economist Intelligence Unit
Economist Intelligence Unit je poslovno informacijski oddelek podjetja The Economist Group, ki izdaja revijo The Economist. S pomočjo njihove globalne mreže 500 analitikov imajo neprestano dostop do napovedljivih političnih, gospodarskih in poslovnih pogojev v 195 državah. Kot svetovno vodilni poznavalci pogojev v državah, se vodilni v podjetjih lažje odločajo s pomočjo pravočasnih, zanesljivih in nepristranskih analiz svetovnih tržnih trendov in poslovnih strategij.