Informacijska tehnologija je ključ do izboljšanja delovanja javnega sektorja do leta 2010

Ekonomska študija prikazuje IT kot pomembno komponent pri spreminjanju javnega sektorja, ki sledi socialnimi in političnim spremembam

Washington, D.C.Skoraj 800 vodilnih predstavnikov javnega sektorja se strinja, da je hitro prilagajanje spremembam in izboljšanje storitev mogoče le z podporo primerne informacijske tehnologije in programskih rešitev; študijo je opravilo podjetje Economist Intelligence Unit (EIU). Vse večje socialne, politične in tehnološke spremembe bodo vplivale tudi na prihodnost javnega sektorja, ki se bo moral bolj osredotočiti na potrebe svojih strank in bolje izkoristiti IT. Javni sektor se bo lahko z prilagodljivo informacijsko tehnologijo hitreje prilagajal izzivom nižanja proračunov, izpopolnjeval svoje storitve in povečal transparentnost delovanja.

Economist Intelligence Unit je študijo izdelalo s pomočjo anketiranja vodilnih v organizacijah javnega sektorja v 23 državah, v regijah: Evropa, Amerika in Azija-Pacifik. Študijo “Business 2010: The Public Sector Embracing the Challenge of Change,” je sponzoriral SAP AG, vodilni svetovni ponudnik programske opreme za javni sektor in vladne organizacije. Najdete jo lahko na http://www.eiu.com.

Sposobnost organizacije za prilagajanje novim poslovnim modelom in IT inovacijam bo ena od največjih indikatorjev uspeha v naslednjem obdobju transformacije javnega sektorja. Nekaj ključnih ugotovitev študije:

Večji poudarek na kakovosti storitev za državljane. Skoraj 90 odstotkov vodilnih verjame, da državljani pričakujejo rast deleža hitro in korektno opravljenih storitev do leta 2010. Z tehnologijo, ki bo imela največji vpliv na to zahtev v organizacijah, vodilni zatrjujejo, da bodo zato dali večji pomen IT rešitvam in šolanju zaposlenih, da bi izpolnili pričakovanja državljanov. Vladne agencije želijo s pomočjo IT tehnologije doseči večjo transparentnost poslovanja.

Prilagodljivost. Prilagodljivost predstavlja največji izziv. Sprememba, kako javne organizacije delujejo bo pomembnejša od dejstva, kaj delajo. Novi modeli delovanja javnega sektorja so pomembnejši pri izboljšanju kakovosti storitev, ki je prioriteta javne uprave.

Zahteva po transparentnost poslovanja. V letu 2010 bodo državljani pričakovali več informacij o storitvah, ki jih potrebujejo in o vrednosti javnih naložb. Vodilni v javnem sektorju povečanje količine informacij, ki bodo neposredno dostopni državljanom, kot tudi primeren finančen in socialen povratek naložb v IT rešitve.

Izziv kadrovskih virov. Kako organizacije izkoriščajo informacijsko tehnologijo in kako uporabniki sprejemajo nove tehnologije sta dva nova izziva za javni sektor do leta 2010. Prilagajanje zaposlenih in zavračanje novih organizacijskih procesov sta izziva, ki zadevata dve generaciji – mlajšo in starejšo.

Partnerstvo med javnim in privatnim sektorjem – izmenjava najboljših praks. Vodilni v javnem sektorju verjamejo, da bo izposoja najboljših praks poslovanja iz privatnega sektorja pomembna. Tudi tako se lahko njihove organizacije spremenijo od danes pa do leta 2010. Glavno vlogo bo imel pretok točnih in pravočasnih informacij, znotraj in zunaj organizacij, med javnim in privatnim sektorjem, ter sodelovanje znotraj javnega sektorja.

Več dimenzij pri ROI. Uporabe poslovnih primerov, s katerimi bodo upravičeni stroški in vlaganja, bodo vedno bolj postale vsakdanja praksa tudi v javnem sektorju. Pomemben ne bo le klasičen finančni izračun povratka naložb (ROI), pač pa tudi merjenje socialnih in političnih povratkov investicij v naslednjih petih letih.

“Za uspešnost organizacij v javnem sektorju bo v naslednjih petih letih najbolj pomembna zmožnost prilagajanja,” je dejal Thomas Shirk, predsednik oddelka SAP Global Public Services. “Povratek naložb v IT v javnem sektorju ne bo odvisen le od finančnih, pač pa tudi od socialnih in političnih kazalnikov pri iniciativah javnega sektorja in za nivo izboljšav in inovacij storitev. Le z prilagodljivo IT arhitekturo bodo organizacije v javnem sektorju sposobne hitrih sprememb. S tem bodo pridobile tudi večjo vrednosti.”

“Organizacije v javnem sektorju v mnogih državah so, za izboljšanje svojih storitev, dale poudarek prav tehnologiji,” je povedal Denis McCauley, direktor globalnih tehnoloških raziskav pri Economist Intelligence Unit. “Prav tako pa je pomembna tudi prilagodljivost in hitrost, ki jo omogoča IT v organizacijah, posebej v sistemi v ozadju. Usklajevanje tega zahteva veliko spretnosti in sposobnosti vodilnih in zaposlenih v organizacijah javnega sektorja do leta 2010.”