SAP pomaga Evropski komisiji pri spremembah računovodskih procesov

SAP AG je končal s pripravo projekta za spremembe računovodskih procesov Evropske komisije.

BruseljSAP AG je končal s pripravo projekta za spremembe računovodskih procesov Evropske komisije. Tako je zagotovljeno, da bo Evropska komisija prva evropska inštitucija, ki bo izpolnjevala Mednarodne računovodske standarde ja javni sektor (IPSAS). Ekipa, ki sodeluje na projektu za spremembo računovodskih procesov je razvila računovodski sistem za potrebe Evropske komisije in tako zagotovila proračunsko in računovodsko transparentnost, ki je nujna za moderno računovodske standarde, kot je IPSAS. Ekipa je pri svojem delu uporabila obstoječe aplikacije SAP-jeve rešitve za javno upravo, SAP for Public Sector, kot sta aplikaciji za računovodstvo in upravljanje s proračunskimi sredstvi.

Z prilagoditvami na moderne ekonomske računovodske standarde Evropska komisija utira pot ostalim vladnim organizacijam in EU članicam, da ji sledijo. Projekt prenove bo Evropski komisiji omogočil večjo transparentnost finančnih podatkov, povečal nadzor upravljanja s proračunskimi sredstvi, enostavnejšo primerjavo računovodskih podatkov in učinkovitejšo izrabo računovodskega sistema. Evropska komisija pa bo s to transparentnostjo procesov upravljanja s proračunom povečala zaupanje davkoplačevalcev o svoji zmožnosti upravljanja z lastnimi financami.

„S tem projektom je Evropska komisija pionir med ostalimi svetovnimi administracijami,“ je dejal Brian Gray, vodja računovodstva in namestnik direktorja za Budget Directorate General. „Uspelo nam je vpeljati t.i. dvojni sistem, ki temelji na novih računovodskih principih in na gotovinskemu računovodstvu. Poleg tega, je nov sistem Evropske komisije v skladu z zahtevami IPSAS in bo naše uporabnike neposredno vodil preko različnih nivojev upravljanja.“

Spremembe računovodstva za doseganje višjih standardov

Letni proračun Evropske komisije je okoli 100 milijard evrov. Evropska komisija se je 24. julija, 2002 odločila, da je obvezno uporabljati računovodske procese, ki so usklajeni z mednarodnimi standardi. Mednarodne računovodske standarde za javni sektor (IPSAS) so zahteve za finančno poročanje vladnih in drugih organizacij v javni upravi, ki želijo izboljšati upravljanje s financami v javnem sektorju in računovodstvu.

Evropska komisija je izbrala rešitev SAP for Public Sector za integracijo svojega splošnega, proračunskega in analitičnega računovodstva, vsi deli so pomembni za spremembe javnih inštitucij. Nov sistem je povezan preko Java protokola z vsemi 36 generalnimi direktorati Komisije, ki lahko sedaj zaračunavajo, upravljajo z proračuni in potrjujejo plačila. Rešitev obenem tudi rešuje problem gotovinskega računovodstva glede zapletenih proračunov pri večletnih projektih.

„Vladne organizacije na vseh nivojih so pod enakimi strogimi kontrolami učinkovitosti kot privatni sektor,“ je dejal Tom Shirk, predsednik oddelka SAP Global Public Services. „Uspešno izvajanje sprememb v računovodskem sistemu Evropske komisije z SAP-jem omogoča prilagoditev na nove regulative, kot so IPSAS, obenem pa poenostavlja procese, izboljšuje produktivnost in znižuje operativne stroške. Veseli nas tudi, da smo pri tem projektu sodelovali z izkušeno ekipo iz IBM Business Consulting Services.“

SAP bo o svojih rešitvah za javno upravo govoril na prihajajoči konferenci »Sodobna javna uprava«, ki bo potekala v Portorožu, od 23. do 25. maja, 2005. Prvo predavanje z naslovom: Primer iz prakse: javna naročila v poljski državni upravi – Polish Procurement Platform, bo v torek, 24. 05., ob 11:30 uri., naslednji dan pa bomo v sekciji: Usmerjenost javne uprave k uporabnikom sodelovali s predavanjem: Storitveno usmerjena javna uprava – e-Uprava kot instrument.

O Evropski komisiji
Evropska komisija je politično neodvisna organizacija, ki predstavlja in združuje interese Evropske unije kot celote. Je vodilna sila znotraj institucionalnega sistema EU: predlaga zakonodajo, politiko in programe za uresničevanje in je odgovorna za vpeljave odločitev Parlamenta in Sveta. Evropsko komisijo sestavlja 25 zaposlenih, ki jih pri delu podpira okoli 24000 uradnikov. Komisija deluje po petletnih mandatih, a jo lahko Parlament razpusti. Komisija deluje neodvisno od vlad članic. Skoraj vsi zaposleni sedijo v Bruslju.