Kdo je vodilni na trgu rešitev za CRM?

SAP je pregledal nekatere študije in povzel rezultate različnih analitičnih hiš, da bi dogovoril na vprašanje o trgu ponudnikov rešitve za CRM.

LjubljanaVedno znova se postavlja vprašanje o vodilnem ponudniku rešitve za upravljane odnosov s strankami (CRM), kjer SAP na trgu nastopa s svojo priznano rešitvijo mySAP CRM. Največje analitične in raziskovalne hiše pogosto izdelajo študije trgov in analizirajo ponudnike, zato smo tokrat izbrali 3 največje raziskovalne hiše in povzeli rezultate njihovih raziskav, dodali pa tudi kazalnike, po katerih merijo uspešnost in rezultate svojih analiz.

Analitične hiše IDC, AMR in Gartner, ter druge raziskovalne hiše se razlikujejo po tem, kako analizirajo prihodek od prodaje rešitev za upravljanje odnosov s strankami (CRM), ki jih ponujajo podjetja in kako določajo vodilne ponudnike na CRM trgu: ali je to prihodek od prodaje licenc ali število dejanskih uporabnikov.

Primerjava čistega prihodka od prodaje rešitve za CRM
Pri podjetju AMR so pred kratkim izdali raziskavo „The Customer Management Applications Report, 2004-2009,“ kjer je bil SAP ponovno potrjen kot vodilni ponudnik na CRM trgu, s kazalnikom prihodka od prodaje licenc za rešitev mySAP CRM.

V primerjavi s prihodki petih največjih ponudnikov CRM rešitev, SAP trenutno drži 47% svetovnega CRM trga in ima več kot 3200 strank po vsem svetu.
Podjetju Siebel se je delež v prvi polovici leta 2005 zmanjšal za 30% v primerjavi z enakim obdobjem lani. Oraclov delež trga sicer raste, a le zaradi nakupov podjetij, SAP pa dviguje svoj tržni delež le z dejanskimi rezultati prodaje in novimi strankami.

Povzetki ugotovitev analitičnih hiš:
V raziskavi podjetja AMR ima SAP vlogo vodilnega, z rastjo 10 točk iz leta 2003 do 2004. SAP-jeva rast je bila največja med tremi največjimi svetovnimi ponudniki. Raziskava govori, da ima SAP 300 strank, ki dejansko uporabljajo rešitev mySAP CRM 4.0. To predstavlja 10 odstotkov vseh SAP-jevih uporabnikov rešitve mySAP CRM. Verzija 4.0 je najnovejša izdaja te rešitve. SAP ima po vsem svetu več kot 3200 strank, ki uporabljajo mySAP CRM – od teh nekatere še na starejših verzijah, nekatere pa že v fazi nadgradnje na najnovejšo verzijo.

Analize podjetja Forrester izračunavajo tržni delež na način uteži,ki jih je določilo podjetje. Dva kriterija, ki imata velik vpliv na celoten rezultat sta: instalirana baza ponudnikov, ki šteje kar 10% rezultata; finančni vidik rešitve, ki pomenijo le 2,5%.

Če bi zamenjali ti dve uteži (10% za finančni vidik rešitve in 2,5 za instalirano bazo) bi SAP postal jasen zmagovalec s seštevkom 3,99 v primerjavi s Sieblom (3,71).

Če se podjetja odločajo za nakup na podlagi finančnih vidikov rešitve ponudnikov, je za ponudnike bolj pomembna instalirana baza, ki je to tudi indikator trenda rasti za prihodnost; kaj se bo dogajalo s določeno rešitvijo in kakšna je bila njena prodajna zgodovina. Ponudniki, ki so na trgu dalj časa, težijo k večanju instalirane baze vendar, če rešitev ne uspejo prodati novim strankam, so lahko njihovi dnevi šteti.

Podjetje IDC izvaja merjenje trga in napovedi za prihodnost predvsem s terminom “prihodki od paketa programske rešitve” Ti prihodki vključujejo tudi prihodek od vzdrževanja rešitve. Siebel kaže moč pri prihodku od vzdrževanja s strankami, ki jih je pridobil v preteklih 10 letih. Oracle prikazuje prihodek od vzdrževanja strank PeopleSofta in Vantive, ki jih je vsaj dvakrat toliko kot le Oraclovih lastnih strank.
Če primerjamo prihodek od prodaje novih licenc, SAP nedvomno zaseda vodilno mesto na trgu CRM rešitev. Prihodek od prodaje novih licenc je jasen indikator za rast podjetja, kar posledično tudi nenehno povečuje tok prihodkov od vzdrževanja.
SAP-jevi najnovejši prihodki od prodaje licence za rešitev CRM so 2-krat večji od Sieblovih in 3-krat večji od Oraclovih.