Naj še vaše informacije delajo za vas

Poslovna inteligenca je nabor preizkušenih orodij za iskanje skritih vzorcev in povezav med nenavadnimi priložnostmi, ki se pojavljajo v podjetju in njegovi okolici. V Sloveniji je vse več podjetij, ki svoje odločitve temeljijo na orodjih poslovne inteligence, med njimi tudi Domel iz Železnikov, ki SAP Business Inteligence uporablja že 2 leti.

LjubljanaPravočasen dostop do potrebnih informacij pogosto kritično vpliva na poslovni uspeh. Predvsem danes je dostop do takih informacij še bolj pomemben, saj lahko izkoriščamo tudi zunanje podatke, npr. svetovni splet. Problem nastane, ko moramo podatke pretvoriti v sebi koristne informacije. Podjetja večinoma razpolagajo s podatki, razdrobljenimi po vsej organizaciji, večkrat tudi v različnih sistemih. Bojujejo se z neustreznimi analitičnimi orodji in razpršenimi informacijami – kar vodi v nepopoln in delen vpogled na svoje poslovanje.

SAP že nekaj časa ponuja boljši pristop – tisti, ki nariše celovito sliko o poslovanju: SAP Business Inteligence, komponento platforme SAP NetWeaver, ki povezuje vsestranska orodja, zmogljivost planiranja in simulacije poslovnih scenarijev, podatkovno skladiščenje in orodja za strateško vodenje v mogočno poslovno inteligenco. SAP Business Inteligence lahko izkoristimo za povezavo podatkov zunaj in znotraj podjetja, ki jih pretvorimo v uporabno poslovno informacijo za odločanje, izvajanje aktivnosti in doseganje rezultatov.

Podjetje z novim načinom do učinkovitega
V Domelu smo pred leti iskali poslovni informacijski sistem, ki bi informatiziral kar se da največ standardnih poslovnih procesov in bi bil namenjen tudi učinkovitim analizam in poročanju za menedžment,« je dejal Edo Dolenc, vodja informatike v Domelu.

»Potrebe po učinkovitih analizah podatkov in poročanju se v podjetju z leta v leto povečujejo. Uporaba raznih pripravljenih poročil, ki so se uporabljala v preteklosti, ni povsem zadovoljila potreb analitike in poročanja. Številne podatke je bilo potrebno pridobiti tudi iz drugih sistemov. Zaposleni v kontrolingu in drugih službah, ki pripravljajo poročila, so podatke največkrat ročno prepisovali in poročila pripravljali v MS excelu. Celotno poslovno planiranje je potekalo v številnih verzijah in oblikah, katerih združevanje je vzelo ogromno časa,« je še dodal Dolenc.

V Domelu so se za izboljšanje načina poslovnega planiranja, poročanja in analize podatkov odločili za izgradnjo sodobnega analitičnega informacijskega sistema, osnovanega na analitičnem podatkovnem skladišču.

Vodilni v podjetju imajo boljšo podporo odločanju
Če ostanemo v Domelu; tam SAP BI pri svojem delu uporabljajo napredni uporabniki, ki podatke analizirajo (npr. kontroling ali prodaja), kot tudi uprava in menedžment. Želja uprave je bila, da se za menedžment pripravijo zgoščena pregledna poročila, predvsem z uporabo kazalnikov in grafov. Odstopanja morajo biti vidno označena z ustreznimi barvami, zato so se odločili, da oblikujejo statična poročila na svojem intranetu in v portalu, ki so čim bolj enostavna za uporabo.
Obseg poročanja je zahteval aktiviranje številnih standardnih kock (SD, PP, FI, CO, PM, MM, HR) in razvoj nekaj svojih. Podatke sistem pridobiva iz različnih sistemov, predvsem pa iz SAP-jevega ERP sistema.

SAP pomaga simulirati rezultate
Učinkovite analize in poročanje je ustrezno šele, ko so dopolnjeni s poslovnim planiranjem. Pri pripravi srednjeročnih in letnih planov se srečujejo s podobnim problemom, kot pri analitiki in poročanju. Poslovni plani se nahajajo v excelu, v različnih oblikah, pri številnih uporabnikih. Srednjeročni in letni plani ter poročila se ob pripravi usklajujejo med ravnjo menedžmenta in izvajalci. Nastajajo številne verzije, kar vodi v precejšnjo nepreglednost. Rešitev so v Domelu videli v uvedbi SAP-jevega poslovnega planiranja oz. SAP BPS (Business Planinng and Simulation), ki je sestavni del rešitve SAP BI. Trenutno so ga uvedli za področje prodaje in sicer za srednjeročno in letno planiranje, v prihodnosti pa ga nameravajo širiti še na ostala področja.

Povratek investicije
Podjetja, ki želijo izkoriščati pametne poslovne informacije, se lahko odločijo za SAP BI, kot samostojno in od obstoječega sistema neodvisno rešitev. Razlika je le pri vpeljavi rešitve; če podjetje deluje v SAP-jevem informacijskem okolju, je vpeljava lahko krajša, in obratno.

»Da ne pozabimo, čas vpeljave pa je odvisen tudi od želja strank po različnih, bolj ali manj kompleksnejših poročilih in številnosti podatkovnih baz, iz katerih podatki prihajajo,« je pojasnil Tomaž Zorman, produktni vodja in svetovalec pri SAP Slovenija.

»Z vpeljavo SAP BI so lahko prihranki hitro opazni. Začetna naložba in stroški upravljanja so manjši od stroškov za izdelavo poizvedb po naročilu, ki zahtevajo močno ekipo razvijalcev in vzdrževanje kompleksnih vmesnikov med sistemi«, je še komentiral Zorman, gotovo eden največjih strokovnjakov na tem področju v Sloveniji. Prisoten je bil na skoraj vseh projektih uvedbe aplikacije poslovne inteligence v slovenskih podjetjih, npr. Kovinoplastika Lož, Gorenje, Domel, Sava.