Mednarodno letališče Muenchen je z uporabo rešitve SAP NetWeaver Business Intelligence ustvarilo 182 odstotkov povračila investicij

SAP NetWeaver Business Intelligence centralizira procese načrtovanja in razvršča organizacijske cilje v smeri povečanja dobičkov in konkurenčnosti

LjubljanaSAP AG je danes objavil, da je muenchensko mednarodno letališče, drugo največje letališče v Nemčiji, izmerilo 182 odstotkov povratka investicij (ROI) v SAP-jevo rešitev NetWeaver Business Intelligence (SAP NetWeaver BI), v obdobju petih let in prihranilo skoraj 1,8 milijona evrov stroškov planiranja. SAP NetWeaver BI, ključna komponenta platforme SAP NetWeaver, ponuja centraliziran in integriran sistem poslovnega načrtovanja in razvršča organizacijske cilje v smeri pospeševanja rasti dobička in povečanja konkurenčnosti. Pred kratkim je mednarodno letališče zabeležilo nove rekorde vračila dobičkov v letu 2005 in povečanje števila potnikov za 7 odstotkov – na 28,6 milijonov.

Leta 2001 je vodstvo letališča v Muenchnu ugotovilo, da podjetje potrebuje močno podlago za procese planiranja, da bi lahko dobro upravljalo in pospeševalo hitro rast letališča in nadaljevalo z izboljšanjem svojega konkurenčnega položaja. Cilj je bil integracija postopkov planiranja in s tem povezanih podatkov vzdolž vseh poslovnih enot, vključno z letali in operacijami na samem letališču, prodajo, storitvami ter upravljanjem z nepremičninami. Poleg tega je podjetje potrebovalo način za zagotovitev dolgoročnih planov, vsesplošni strateški poslovni cilji pa so se zrcalili v merljivih figurah in ciljih po posameznih poslovnih enotah.

»Očitno naši rezultati govorijo sami zase in se kažejo v izboljšanih kratkoročnih in dolgoročnih procesih planiranja v podjetju«, je dejal Robert Kartner, zaposlen v oddelku za planiranje v muenchenskem letališču. »S SAP-jevo rešitvijo NetWeaver BI, je poslovno načrtovanje enostaven in neboleč proces. Fleksibilnost in neposrednost sistema ponuja prednosti široke prisvojitve rešitve med uporabniki, ki je ključnega pomena za ustvarjanje dolgoročne vrednosti sistema.«

Kazalec ROI je bil izračunan na podlagi dodeljenih stroškov in oprijemljivih koristi. Ključni stroškovni gonilniki so bili stroški računalniške in programske opreme, vključno s stroški vzdrževanja, implementacije in izobraževanja. Glavne koristi so se kazale v znatnem zmanjšanju ročno vodenih procesov, kot tudi v odstranitvi različnih nezdružljivih orodij planiranja.

Od vpeljave platforme SAP NetWeaver – pravočasno in znotraj proračuna – je bilo muenchensko mednarodno letališče priča večji hitrosti svojih procesov planiranja ter večji učinkovitosti in transparentnosti pri doseganju strateških poslovnih ciljev. Poleg tega so centralizirani podatki SAP-jevega sistema, kot tudi podatki drugih sistemov povezani s podatki v enotnem sistemu, omogočili letališču maksimiranje obstoječih investicij.

Oktobra, leta 2001 je letališče vpeljalo načrtovalno in simulacijsko komponento rešitve SAP NetWeaver BI, v juliju 2002 pa je vgradilo v celotno podjetje kratkoročni sistem načrtovanja, vključno s funkcionalnostmi, ki izkazujejo dobiček in izgubo. Decembra 2002 je razvilo funkcijo razporeditve notranjih procesov v vseh poslovnih področjih. Do leta 2003, je letališče vpeljalo srednjeročno do dolgoročno planiranje ter funkcije upravljanja investicij in človeških virov. V tesnem sodelovanju s podjetji SAP in IDS Scheer je razvilo kratkoročne funkcionalnosti načrtovanja, medtem ko je podjetje BearingPoint sodelovalo pri funkcijah dolgoročnega načrtovanja.

»Poslovna inteligenca ni več samo prioriteta direktorjev informatike, ki želijo integrirati podatke po poslovnih enotah v podjetju in ustvariti večjo vrednost od obstoječih investicij, temveč je postala novo kritično orodje direktorjev podjetij, saj jim pomaga pri odzivanju na hitre spremembe tržnih pogojev in povečanju konkurenčne prednosti«, je dejal Nimish Mehta, podpredsednik informatike v podjetju SAP. »SAP NetWeaver BI v sklopu poslovnih procesov služi potrebam obeh, vodjem informacijske tehnologije omogoča, da ogromno količino nezdružljivih podatkov organizirajo oziroma pretvorijo v smiselne poslovne informacije, obenem pa direktorjem omogoča bolj jasen vpogled v stanje poslovanja podjetja. Mednarodno letališče v Muenchnu je odličen primer maksimiranja tehnologije za dosego ciljev tako direktorja informatike, kot direktorja podjetja.

Platforma SAP NetWeaver pomaga podjetjem povezati informacijsko tehnologijo s poslovnimi zahtevami v procesih načrtovanja, omogoča hiter razvoj novih poslovnih rešitev, hkrati pa povečuje poslovne vrednosti obstoječih IT investicij. Kot podlaga za storitveno arhitekturo v podjetju (ESA – enterprise services architecture), SAP NetWeaver pomaga organizacijam razvijati obstoječe informacijsko okolje v strateško okolje, ki podpira poslovne spremembe. ESA je SAP-jev načrt namenjen procesno-vodenemu pristopu poslovanja za dosego večje produktivnosti, fleksibilnosti in konkurenčne prednosti, z uporabo storitveno usmerjene infrastrukture.