SAP poroča o 17% rasti prihodkov iz prodaje programske opreme za tretjo četrtino leta 2006

Prihodki od prodaje so se povečali za 13%, zaslužki na delnico za 16%

WalldorfSAP je danes objavil prve finančne rezultate za 3. četrtino leta 2006.

Prihodki:

  • Prihodki od prodaje programske opreme za tretjo četrtino leta 2006 so znašali 691mio EUR (2005: 590mio EUR), kar predstavlja 17% rast v primerjavi s tretjo četrtino leta 2005.
  • Prihodki od prodaje izdelkov za tretjo četrtino let 2006 so znašali 1,6 milijarde EUR (2005: 1,4 milijarde), kar predstavlja 13% rast v primerjavi s tretjo četrtino leta 2005.
  • Celotni prihodki za tretjo četrtino leta 2006 so znašali 2,2 milijarde EUR (2005: 2 milijarde EUR), kar predstavlja 11% rast v primerjavi s tretjo četrtino leta 2005.

Uspeh po regijah

Podjetje poroča o dvomestni rasti prihodkov od prodaje programske opreme v vseh treh regijah v tretji četrtini leta 2006. Na Ameriškem kontinentu je bila rast 19% in dosegla vrednost 292 mio EUR za obdobje. V območju Evrope, Srednjega vzhoda in Afrike so prihodki od prodaje programske opreme zrasli za 14%, dosegli so vrednost 301 mio EUR. Nemčija sama je poročala o 3% rasti do vrednosti 117 mio EUR v tretji četrtini leta 2006. V regiji Azije in Pacifika je bila rast prihodkov od prodaje programske opreme 22% in je dosegla vrednost 98 mio EUR, pri tem je Japonska poročala o 51% porastu, prihodki od prodaje programske opreme so tam znašali 39 mio EUR.

Dohodek:

  • Celotni dohodki v tretji četrtini leta 2006 so znašali 583 mio EUR (2005: 517 mio EUR), kar pomeni, da so v primerjavi s prejšnjim letom zrasli za 13%
  • Neto dohodki za tretjo četrtino leta 2006 so znašali 388 mio EUR (2005:334 mio EUR), kar predstavlja dvig za 16% v primerjavi z istim obdobjem prejšnje leto.

„Poročali smo o uspešni tretji četrtini leta z visoko dvomestno rastjo prihodka od prodaje programske opreme v vseh regijah,“ razlaga Henning Kagermann, CEO podjetja SAP. „Sedaj poročamo že o 11-ih zaporednih obdobjih, kjer je rast prihodkov od prodaje programske opreme dosegala dvomestno številko.
SAP-jeva strategija generične rasti se je obrestovala, tako za stranke kot tudi za podjetje, rezultat pa je visoka stopnja zadovoljstva strank in velika pridobitev SAP-jevega svetovnega tržnega deleža med ponudniki programske opreme, ki se je povzpel iz 16,5% na 22,6% v zadnjih treh letih.“

Kagermann nadaljuje: „Pripravili smo načrt za rast v letu 2007, ki temelji predvsem na naši storitveno naravnani arhitekturi (enterprise SOA). Z zadovoljstvom lahko povem, da gredo po načrtih vsi zastavljeni plani, še več, z mySAP ERP 2005 smo strankam in partnerjem prvi omogočili rešitve, ki prednjačijo pred konkurenco. Fleksibilna narava storitveno orientirane arhitekture skupaj z mySAP ERP omogoča, da lahko strankam ponujamo hitrejše in ažurnejše inovacije vedno znova s pomočjo paketov za izboljšave, za katere se lahko odločijo.“