SAP-jevo letno poročilo za leto 2006, ki ga je na obrazcu 20-F potrdila tudi ameriška agencija za nadzor nad trgom vrednostnih papirjev, je od danes tudi javno dosegljivo

April 5, 2007 Po SAP News

Dodatne informacije za preusmerjen obračun dobička in izgube

Walldorf, NemčijaSAP AG (NYSE: SAP) je včeraj naznanil, da je letno poročilo podjetja, za leto končano z 31. decembrom 2006, od danes na voljo vsem njihovim delničarjem in da je bilo poročilo na obrazcu 20-F potrjeno tudi s strani ameriške agencije za nadzor nad trgom vrednostnih papirjev. Oba poročila sta dosegljiva na SAP-jevi domači strani www.sap.com/investor. Za vse, ki želite letna poročila v tiskani obliki, jih lahko naročite na spletnih mestih www.sap.com/investor in www.sap.de/investor, preko telefona na številkah +49 6227 7-67336 in +1-877-727-7862 ali preko elektronske pošte na naslov investor@sap.com.

Kot je že bilo napisano v sporočilu za javnost poslovnih rezultatov zaključenega leta 2006, bo SAP v začetku prvega četrtletja leta 2007 ponovno oblikoval obračun dobička in izgube ter s tem zagotovil dodatno transparentnost dohodkovne usmeritve potencialnih novih produktov. SAP je pred kratkim dodal tudi novo linijo prihodkov imenovano “prihodki naročnin in ostali s programsko opremo povezani prihodki”, ki velja, poleg preimenovanja “prihodkov od prodaje” v “prihodke od programske opreme in z njo povezanih storitev”, kot osnova ponovnega oblikovanja obračuna. “Prihodki od programske opreme in z njo povezanih storitev” so tako nov izraz za “prihodke od programske opreme” skupaj s “prihodki dodatne podpore” (predhodno poimenovanimi “prihodki vzdrževanja”) in “prihodki naročnin in ostalih s programsko opremo povezanih prihodkov”.

Ponovno oblikovane četrtletne obračune za leto 2006 skupaj z razlago in dodatnimi informacijami o reorganizaciji lahko najdete na spletnem mestu www.sap.com/investor.

V letnem poročilu 2006 in obrazcu 20-F SAP navaja tudi dodatne informacije v zvezi s poimenovanjem nove linije prihodkov “naročnine in ostalih s programsko opremo povezanih prihodkov”. SAP pričakuje, da bodo “prihodki naročnine in ostali s programsko opremo povezani prihodki” znašali približno 2 – 4 odstotke “prihodkov od programske opreme in z njo povezanih storitev”.

Opomba urednikom:

Za brezplačne video vsebine o podjetju SAP se prosimo prijavite na spletni strani www. thenewsmarket.com/sap. Brezplačno boste prejeli posnetke kakovosti primerne za objavo v digitalni obliki ali na kaseti. Registracija in materiali so za medije brezplačni.