SAP-jevo letno poročilo za leto 2006, ki ga je na obrazcu 20-F potrdila tudi ameriška agencija za nadzor nad trgom vrednostnih papirjev, je od danes tudi javno dosegljivo

Dodatne informacije za preusmerjen obračun dobička in izgube

Walldorf, NemčijaSAP AG (NYSE: SAP) je včeraj naznanil, da je letno poročilo podjetja, za leto končano z 31. decembrom 2006, od danes na voljo vsem njihovim delničarjem in da je bilo poročilo na obrazcu 20-F potrjeno tudi s strani ameriške agencije za nadzor nad trgom vrednostnih papirjev. Oba poročila sta dosegljiva na SAP-jevi domači strani www.sap.com/investor. Za vse, ki želite letna poročila v tiskani obliki, jih lahko naročite na spletnih mestih www.sap.com/investor in www.sap.de/investor, preko telefona na številkah +49 6227 7-67336 in +1-877-727-7862 ali preko elektronske pošte na naslov investor@sap.com.

Kot je že bilo napisano v sporočilu za javnost poslovnih rezultatov zaključenega leta 2006, bo SAP v začetku prvega četrtletja leta 2007 ponovno oblikoval obračun dobička in izgube ter s tem zagotovil dodatno transparentnost dohodkovne usmeritve potencialnih novih produktov. SAP je pred kratkim dodal tudi novo linijo prihodkov imenovano “prihodki naročnin in ostali s programsko opremo povezani prihodki”, ki velja, poleg preimenovanja “prihodkov od prodaje” v “prihodke od programske opreme in z njo povezanih storitev”, kot osnova ponovnega oblikovanja obračuna. “Prihodki od programske opreme in z njo povezanih storitev” so tako nov izraz za “prihodke od programske opreme” skupaj s “prihodki dodatne podpore” (predhodno poimenovanimi “prihodki vzdrževanja”) in “prihodki naročnin in ostalih s programsko opremo povezanih prihodkov”.

Ponovno oblikovane četrtletne obračune za leto 2006 skupaj z razlago in dodatnimi informacijami o reorganizaciji lahko najdete na spletnem mestu www.sap.com/investor.

V letnem poročilu 2006 in obrazcu 20-F SAP navaja tudi dodatne informacije v zvezi s poimenovanjem nove linije prihodkov “naročnine in ostalih s programsko opremo povezanih prihodkov”. SAP pričakuje, da bodo “prihodki naročnine in ostali s programsko opremo povezani prihodki” znašali približno 2 – 4 odstotke “prihodkov od programske opreme in z njo povezanih storitev”.

Opomba urednikom:

Za brezplačne video vsebine o podjetju SAP se prosimo prijavite na spletni strani www. thenewsmarket.com/sap. Brezplačno boste prejeli posnetke kakovosti primerne za objavo v digitalni obliki ali na kaseti. Registracija in materiali so za medije brezplačni.