SAP objavil predhodne rezultate za prvo četrtletje leta 2007

Walldorf, NemčijaSAP AG je pred dnevi objavil predhodne finančne rezultate za prvo četrtletje, zaključeno 31. marca 2007.

POUDARKI – Prvo četrtletje 2007

Prihodki

 • Prihodki od programske opreme in storitev povezanih s programsko opremo so znašali v prvem četrtletju leta 2007 1,52 milijard evrov (v l. 2006: 1,39 milijard evrov), kar predstavlja 9% rast (15% po fiksnem preračunu 1) v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2006.
 • Prihodki od programske opreme so v prvem četrtletju 2007 znašali 563 milijonov evrov 2 (v l. 2006: 514 milijonov evrov), kar predstavlja 10% rast (16% po fiksnem prerčunu1) v primerjavi s prvim četrtletjem 2006.
 • Skupni prihodki so v prvem četrtletju leta 2007 znašali 2,2 milijarde evrov (v l. 2006: 2 milijardi evrov), kar predstavlja 6% rast (11% po fiksnem preračunu 1) v primerjavi s prvim četrtletjem 2006.

Dobiček

 • Dobiček pri poslovanju je v prvem četrtletju 2007 znašal 433 millijonov evrov (v l. 2006: 409 milijonov evrov), kar predstavlja 6% rast v primerjavi s prvim četrtletjem l. 2006.
 • Stopnja dobičkonosnosti prihodkov je v prvem četrtletju 2007 znašala 20%, kar predstavlja isto raven kot v prvem četrtletju l. 2006.
 • Čisti dobiček je v prvem četrtletju l. 2007 znašal 310 milijonov evrov (v l. 2006: 282 milijonov evorv) oz. 0,26 evra na delnico (v l. 2006: 0,23 evrov na delnico), kar predstavlja 10% rast v primerjavi s prvim četrtletjem 2006.

Tržni delež med ponudniki ključnih podjetniških aplikacij

SAP je nadaljeval s povečevanjem tržnih deležev v prvem četrtletju l. 2007. Na podlagi prihodkov od programske opreme in storitev povezanih s programsko opremo, na osnovi zadnjih štirih četrtletij, se je SAP-jev svetovni delež med ponudniki ključnih podjetniških aplikacij, v katerega sodi približno 34,8 milijard dolarjev prihodkov od programske opreme in storitev povezanih s programsko opremo, kot jih je definiralo podjetje na osnovi panožne analitske raziskave, povečal na 25,1% v obdobju štirih četrtletij, zaključenih z 31. marcem 2007, za primerjavo, v obdobju štirih četrtletij, zaključenih z 31. decembrom 2006 je ta delež znašal 24,5%.V primerjavi z obdobjem štirih četrtletij, zaključenim z 31. marcem 2006, predstavlja medletno povečanje tržnega deleža 2,4 odstotne točke.

“Zadovoljni smo z rezultati prvega četrtletja. Na osnovi fiksnega preračuna smo dosegli občutno povečanje prihodkov od programske opreme in storitev povezanih s programsko opremo, ter zabeležili dvomestne stopnje rasti v vsaki regiji,” je dejal Henning Kagermann, glavni direktor podjetja SAP.

Gospod Kagermann je nadaljeval, “V obdobju konference SAPPHIRE bomo nadaljevali z razvojem na osnovi doseženih uspehov že uveljavljenega poslovanja z velikimi podjetji, kot tudi z majhnimi in srednje velikimi podjetji. Tržni preboj, ki ga je dosegla naša paradna rešitev SAP ERP je bil izjemen in tudi splošna sprejetost storitveno naravnane podjetniške arhitekture (Enterprise Services Oriented Architecture) je vedno večja, če jo merimo s široko razširjenostjo platforme poslovnih procesov (Business Process Platform – BPP).

“Da bi lažje ocenili široko razširjenost platforme BPP si lahko le ogledate izjemne prodajne rezultate rešitve SAP ERP in platforme SAP NetWeaver. Na koncu prvega četrtletja smo imeli 8.500 uporabnikov rešitve SAP ERP, kar predstavlja 122% rast v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta in prodaja platforme SAP NetWeaver je v prvem četrtletju dosegla 156 milijonov evrov, kar predstavlja več kot 40% povečanje v primerjavi s prvim četrtletjem 2006. Poleg tega uspešno sledimo poslovnemu načrtu, ki predvideva realizacijo celotne družine poslovnih rešitev SAP Business Suite na platformi BPP do konca tega leta in pričakujemo, da bomo trgu v teku leta, poleg 1.000 do sedaj dobavljenih enot predstavili še dodatne podjetniške storitve.”

Denarni tok

Denarno poslovanje je v prvem četrtletju znašalo 848 milijonov € (v l. 2006: 858 milijonov €). Prosti pretok denarja1 je v prvem četrtletju leta 2007 dosegel 769 milijonov € (v l. 2006: 795 milijonov €), kar predstavlja 36% vseh prihodkov (v l. 2006: 39%). 31. marca 2007 je podjetje posedovalo 3,8 milijarde € v obliki denarja, denarnih ekvivalentov in kratkoročnih investicij (31. marca 2006: 4,2 milijarde €). Medletni padec je prvenstveno posledica povečanega ponovnega odkupa delnic v letu 2006.

Ponovni odkup delnic

V prvem četrtletju leta 2007 je podjetje ponovno odkupilo 9,6 milijonov delnic po povprečni ceni 35,16 € (skupni znesek: 339 milijonov €). To je primerljivo s ponovnim odkupom 10,1 milijonov delnic (skupni znesek: 423 milijonov €) v prvem četrtletju leta 2006. Od vseh delnic, kupljenih v prvem četrtletju leta 2007, je bilo približno 0,6 milijona delnic uporabljenih za serve exercises v okviru SAP-jevih na delnicah osnovanih kompenzacijskih programov. Ponovno odkupljene delnice so v prvem četrtletju leta 2007 predstavljale 0,76% vseh uvrščenih delnic Od 31. marca 2007 dalje je podjetje posedovalo 58,3 milijonov odkupljenih lastnih delnic (približno 4,6% vseh uvrščenih delnic) s povprečno ceno 35,33 €. Sedanji SAP-jev program ponovnega odkupa delnic omogoča podjetju odkup do 120 milijonov delnic. Vse zgoraj navedene z delnicami povezane številke iz predhodnega leta so bile usklajene tako, da ustrezajo splošni rasti delnic, ki se je zgodila decembra 2006 in je ključno vplivala na število uvrščenih delnic, ki so dosegle štirikratno vrednost. Ker ima SAP znatno sposobnost generiranja prostega pretoka denarja, bo podjetje tudi v prihodnosti ocenjevalo ponujene priložnosti za ponoven odkup delnic.

POSLOVNE NAPOVEDI

Podjetje nadaljuje z uresničevanjem napovedi za celotno leto 2007, kot so bile opisane v sporočilu za javnost o rezultatih četrtega četrtletja l.2006 z dne 24. januar 2007.

 • Podjetje pričakuje, da bodo v letu 2007 celoletni prihodki od programske opreme in storitev povezanih s programsko opremo dosegli rast v razponu od 12% do 14 % pri fiksnem preračunu1, v primerjavi z rastjo v letu 2006, ko je ta znašala 12% pri fiksnem preračunu1.
 • Da bi izkoristilo dodatne priložnosti za rast v novih, poslovno nepokritih segmentih na trgu srednjih podjetij, bo podjetje v naslednjih osmih četrtletjih investiralo dodatnih 300 – 400 milijonov € v razvoj novih poslov.
  V odvisnosti od natančnega časovnega načrtovanja teh pospešenih vlaganj, ustreza ta znesek reinvestiranju približno ene do dveh odstotnih točk stopnje dobičkonosnosti prihodkov v letu 2007 v dodatne priložnosti za prihodnjo rast.
  Podjetje zaradi tega pričakuje, da bo celoletna stopnja dobičkonosnosti prihodkov v letu 2007 znašala od 26 do 27%, v primerjavi z letom 2006, ko je bila stopnja dobičkonosnosti prihodkov znašala 27.3%.
 • Za leto 2007 napoveduje podjetje efektivno davčno stopnjo med 32.5% in 33.0%.

Regionalna učinkovitost

Prihodki od prodaje programske opreme in storitev povezanih s programsko opremo za prvo četrtletje leta 2007 po regijah (v milijonih €, nerevidirani)
Skupina SAP

 

Prihodki od programske opreme
in z njo povezanih storitev
1. čet. 2007

Prihodki od programske opreme
in z njo povezanih storitev
1. čet. 2006

Sprememba

Sprememba v %

 

Sprememba po fiksnem preračunu v %

Skupaj

1,519

1,388

+131

+9%

+15%

EMEA

752

688

+64

+9%

+10%

Azija-Pacifik Japonska

197

190

+7

+4%

+10%

S. in J. Amerika

570

510

+60

+12%

+22%

Prihodki od prodaje programske opreme za prvo četrtletje leta 2007 po regijah (v milijonih €, nerevidirani)
Skupina SAP

 

Prihodki od programske opreme
1. čet. 2007

Prihodki od programske opreme
1. čet. 2006

Sprememba

Sprememba v %

 

Sprememba po fiksnem preračunu v %

Skupaj

563

514

+49

+10%

+16%

EMEA

237

220

+17

+8%

+9%

Azija-Pacifik Japonska

77

70

+7

+10%

+16%

S. in J. Amerika

249

224

+25

+11%

+22%

Skupni prihodki prvega četrtletja leta 2007 po regijah (v milijonih €, nerevidirani)
Skupina SAP

 

Prihodki
  1. čet. 2007

Prihodki
1. čet.  2006

Sprememba

Sprememba v %

Sprememba po fiksnem preračunu v %

Skupaj

2,166

2,041

+125

+6%

+11%

EMEA

1,081

1,006

+75

+7%

+8%

Azija-Pacifik Japonska

267

256

+11

+4%

+11%

S. in J. Amerika

818

779

+39

+5%

+15%

KLJUČNI DOGODKI – Prvo četrtletje leta 2007

 • V prvem četrtletju leta 2007 je SAP naznanil velike pogodbe z: Adobe Systems, Inc., Diblo Corporativo, S.A. de C.V., INFRA S.A., Lojas Quero Quero S.A., Northwest Natural Gas, Public Service Enterprise Group, Inc.v S. in J. Ameriki; Bobst SA, Coop Norge AS, Deutsche Lufthansa AG, Grundfos Management A/S, Service Birmingham Ltd., Swiss Re, Wärtsilä Oyj Abp., v regiji EMEA in Alaska Milk Corporation, Fittec Electronics Co., Ltd. GMR Group, KOBE STEEL, Ltd., Marubeni-Itochu Steel, Inc., The Hong Kong and China Gas, Welspun India Limited v Azijsko-Pacfiško Japonski regiji.
 • Na sejmu CeBIT 2007 v Hanovru v Nemčiji se je SAP s številnimi objavami ponovno zavezal, da bo zagotavljal rešitve za uporabnike v srednje velikih podjetjih in omogočil nove načine kako nadgraditi programsko opremo, da bo zagotavljala poslovno rast in uspeh. SAP je predstavil več kot 80 novosti iz svojega portfelja poslovnih rešitev »SAP All-in-One«, ki jih nudijo SAP-jevi partnerji. SAP je najavil tudi pakete za nadgradnjo rešitev »SAP Business One«, novo serijo paketov za namestitev prek spleta, kot del SAP-jeve standardne podpore, ki nudi uporabnikom hiter in bolj pogost dostop do nove funkcionalnosti, najbolj uporabnih orodij in vzdrževalnih posodobitev. Model nalaganja posodobitev prek spleta dramatično skrajša običajni večletni panožni cikel pri vpeljavi novih funkcionalnosti na le nekaj mesecev.
 • Na CeBIT-u je SAP predstavil naslednji val poslovnih inovacij z radiofrekvenčno indentifikacijo (RFID) in ostale avtoidentifikacijske tehnologije, ki omogočajo podjetjem v številnih panogah uporabo tehnologije na doslej neprimerljiv način, s pomočjo katerega se lažje soočajo z neodložljivimi poslovnimi izzivi. Sledenje izdelkov in avtentikacija (PTA) zaznamuje prvega izmed poslovnih procesov nove generacije znotraj novega SAP-jevega objektnega spravišča dogodkov (object event repository).
 • SAP je poleg tega omogočil uporabnikom, da postane nadzor vodenja podjetja, tveganja in usklajenosti (GRC) sestavni del njihove poslovnih in IT strategij, ko je na sejmu CeBIT predstavil nove GRC izdelke in pobude. Nova programska oprema iz portfelja SAP-jevih rešitev za GRC bo podjetjem omogočila uskladitev z na novo uveljavljenimi elektronskimi carinskimi postopki v Evropi. Skupna rešitev, nastala v sodelovanju s partnerskim podjetjem TechniData AG zagotavlja uporabnikom produkt, ki izpolnjuje zahteve nove zakonodaje s področja kemične industrije. Zaradi vedno obsežnejšega sodelovanja s partnerji pri oblikovanju SAP-jevih rešitev za GRC, je SAP oznanil svoje načrte o ustanovitvi izvršilnega posvetovalnega sveta, da bi zagotovil boljše sodelovanje s partnerji in uporabniki na GRC področju.
 • SAP je 20. februarja 2007 najavil nakup zasebnega podjetja Pilot Software, specializiranega izdelovalca programske opreme za strateški menedžment. S tem nakupom je SAP v svoj portfelj analitskih aplikacij vključil pomembno pridobitev in s tem dodatno potrdil zavezo, da bo menedžerjem na C stopnji zagotovil potrebna orodja za učinkovito upravljanje s pomočjo pospešenega razvrščanja znotraj njihovih organizacij.
 • 31. januarja 2007 je SAP najavil imenovanja vodilnih menedžerjev v na novo osnovani mednarodni organizaciji, odgovorni za nadzor prodaje, marketinga, poslovnih operacij in razvrščanje virov majhnim in srednje velikim podjetjem. Pod vodstvom Hans-Peter Klaey, predsednika SAP-jeve SME organizacije, je SAP sestavil svojo skupino, ki bo v prihodnjih letih posvečala vedno večjo pozornost temu tržnemu segmentu in ustvarjala dodatne priložnosti za uporabnike in partnerje.
 • 30. januarja 2007 je SAP objavil, da uporablja aplikacijo SAP ERP 2005 trenutno 1.000 uporabnikov—najnovejša različica SAP-jeve aplikacije za planiranje virov podjetja (ERP). Ta mejnik označuje najhitrejšo uveljavitev neke različice aplikacije ERP v zgodovini podjetja.
 • 24. januarja 2007 je SAP predstavil narčte za rešitev naslednje generacije, ki bo spremenila način na katerega srednje velika podjetja kupujejo, sprejemajo in financirajo programske aplikacije. Ta rešitev bo dopolnjevala obstoječi SAP-jev portfelj za srednje velika podjetja, predstavljala vzvod za “enterprise SOA by design” in bo na voljo uporabnikom prek sistema »na zahtevo«. Da bi bolj učinkovito dosegel doslej nepokrite poslovne segmente trga srednje velikih podjetij, je SAP predstavil načrte o investicijah v dopolnilne poslovne modele, ki bodo delovali vzporedno z njegovim uveljavljenim poslovanjem.
 • 16. januarja 2007 je SAP predstavil novo različico svoje rešitve »SAP All-in-One«, s pomembnimi nagraditvami, ki zagotavlja srednje velikim podjetjem večjo agilnost pri upravljanju podjetja. SAP je poleg tega predstavil tudi programe in orodja, ki omogočajo mednarodni mreži dobaviteljskih partnerjev takojšnjo izpopolnitev obstoječih rešitev »SAP All-in-One« in oblikovanje novih rešitev za potrebe dopolnilnih panožnih segmentov.

Spletni prenos/Dodatne finančne informacije

Konferenco SAP-jevega menedžmenta si lahko ogledate na spletnem naslovu: http://www.sap.com/investor.

Dodatne finančne informacije, nanašujoče se na četrtletne rezultate najdete na: http://www.sap.com/investor.