Peking izboljšal davčno poslovanje z SAP-jevo programsko opremo

Poenostavljen in konsolidiran postopek davčnega poslovanja v kitajski prestolnici na podlagi novega prilagodljivega davčnega okvirja

PEKINGSAP AG (NYSE: SAP) je danes oznanil uspešno implementacijo SAP-jeve programske opreme v pekinškem nacionalnem davčnem biroju okrožja Xicheng. Izpostava podjetja SAP je nov okvir davčnega poslovanja implementirala v eni glavnih pisarn v kitajski državni davčni administraciji in tako poenostavila ter konsolidirala postopke davčnega poslovanja za več kot petino največjih državnih organizacij.

Na podlagi storitveno orientirane arhitekture (enterprise SOA) grajene na platformi SAP NetWeaver®, rešitev davčnega upravljanja pri integriranju informacij različnih vladnih IT sistemov deluje na podlagi SAP NetWeaver® poslovne inteligence (SAP NetWeaver BI). Rešitev je zasnovana tako, da pomaga davčni upravi in njenim kooperantom pri nadozoru, pregledu, analizah in napovedih davčnih plačil učinkoviteje in natančneje.

Nacionalni davčni biro okrožja Xicheng je zadolžen za 38 od 180 državnih največjih podjetij, katerih davčni prihodek znaša več kot 70 odstotkov celotnih davčnih dohodkov v Pekingu. V preteklosti so bili davčni zavezanci upravljani s strani različnih lokalnih davčnih uprav in tako centralna enota okrožja Xicheng ni imela dostopa do informacij o poslovanju in finančni bilanci podjetij in njihovih zaposlenih izven njihove lokalne pristojnosti. Prav tako je morala davčna izpostava okrožja Xicheng ročno prilagajati vire davčne statistike do višine kar treh milijard jenov (več milijonov evrov). Takšen način dela je močno vplival tudi na natančnost in zanesljivost plačil in ekonomske statistike ter je zahteval veliko dela tako od davčnih ustanov kot tudi organizacij.

Harmonizacija informacij in poenostavitev procesov za zadovoljitev kompleksnih zahtev
Za zadovoljitev teh zahtev in pospeševanje ter standardizacijo postopkov davčnega upravljanja, se je nacionalni davčni biro okrožja Xicheng obrnil na SAP. SAP-jevi strokovnjaki za javni sektor so skupaj z izpostavo Xicheng proučili preteklo delovanje in skupaj določil zanjo primer sistemske zahteve: Kot prvo se je moral sistem integrirati z obstoječim kitajskim informacijskim sistemom davčnega upravljanja (CTAIS), ki ga je že uporabljala izpostava v Xichengu in vsebuje informacije o vseh organizacijah, ki plačujejo davke na konsolidirani osnovi. Nadalje mora sistem organizacijam omogočati vpogled v račune, povpraševanje, analize in napovedi poslane s strani davčnih organov. Kot tretje, pa je davčna uprava zahtevala skalabilen in prilagodljiv sistem, ki bo dovoljeval prilagajanje in pripravo na prihodnje poslovne zahteve in hkratne spremembe davčne zakonodaje in regulacij.

Vodilni v nacionalnem davčnem uradu okrožja Xicheng imajo glede implementirane SAP-jeve programske opreme visoka pričakovanja. “Uspeh ali neuspeh davčnega upravljanja je neposredno vezan na razvoj državnega gospodarstva in je izrednega pomena za izgrajevanje enotne socialistične družbe,” je dejal Hu Yongjin, namestnik generalnega direktorja, nacionalnega davčnega urada okrožja Xicheng. “Z združevanjem SAP-jeve napredne tehnologije, obsežnega znanja davčnega in dohodkovnega upravljanja v javnem sektorju in modernih upravljavskih konceptov, pričakujemo nadaljnjo izboljšanje upravljanja za organizacije, ki davke plačujejo na konsolidirani osnovi, in izboljšanje dostopnosti in zanesljivosti davkoplačevalskih informacij. To bo naše storitve v celoti poneslo na novo raven in zagotovilo vzdržljiv, organski in urejen razvoj obdavčenja.

Na podlagi organizacijskega SAO je bila prilagodljiva SAP-jeva rešitev nujna za upravljanje s širokim spektrom zahtev nacionalnega davčnega urada okrožja Xicheng, ki tvori temelje za hitro razvijajoč in integriran sistem davčnega upravljanja. Z izkoriščanjem prednosti SAP NetWeaver BI nov davčni sistem uspešno integrira različne vire podatkov, kot so na primer zunanje informacije in podatkovne strani preko interaktivnih obrazcev ter vsebuje analitično funkcijo s pravilnim davčnim poslovanjem. Te nove funkcije zagotavljajo boljše upravljanje podatkov in podpornih odločitev, razširitev zmožnosti poslovnega upravljanja, evalvacijo davkov, analize in napovedi ter omogočajo internetni dostop preko spletnih portalov.

“z vse večjim vplivom globalizacije na kitajsko gospodarstvo, se kitajska vlada na vseh nivojih sooča z najrazličnejšimi političnimi, poslovnimi in IT izzivi,” je dejal Thomas Shirk, predsednik SAP Global Publis Service. “SAP nacionalnemu davčnemu uradu okrožja Xicheng zagotavlja robustno, branžno vodilno rešitev upravljanja z davki in dohodki, ki se prilagaja rasti urada in je pripravljena na izzive 21. stoletja ter hkrati maksimira javno vrednost, ki jo urad ponuja svojim deležnikom.”