SAP objavil predhodne rezultate za drugo četrtletje in rezultate poslovanja za prvo polletje leta 2007

Podjetje poroča o visoki rasti prihodkov od programske opreme in storitev povezanih s programsko opremo

Walldorf, NemčijaSAP AG je pred dnevi objavil predhodne finančne rezultate za drugo četrtletje in prvo polletje 2007, ki se je zaključilo 30 junija 2007.

POUDARKI – Drugo četrtletje 2007Prihodki


• Prihodki od programske opreme in storitev povezanih s programsko opremo so znašali v drugem četrtletju leta 2007 1,71 milijard evrov (v l. 2006: 1,48 milijard evrov), kar predstavlja 16% rast (19% po fiksnem preračunu 1) v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2006.

• Prihodki od programske opreme so v drugem četrtletju 2007 znašali 715 milijonov evrov 2 (v l. 2006: 604 milijonov evrov), kar predstavlja 18% rast (21% po fiksnem preračunu1) v primerjavi z drugim četrtletjem 2006.

• Skupni prihodki so v drugem četrtletju leta 2007 znašali 2,42 milijarde evrov (v l. 2006: 2,2 milijardi evrov), kar predstavlja 10% rast (14% po fiksnem preračunu 1) v primerjavi s prvim četrtletjem 2006.Dobiček


• Dobiček pri poslovanju je v drugem četrtletju 2007 znašal 577 millijonov evrov (v l. 2006: 524 milijonov evrov), kar predstavlja 10% rast v primerjavi z drugim četrtletjem l. 2006.

• Stopnja dobičkonosnosti prihodkov je v drugem četrtletju 2007 znašala 23,8%, kar je le nekoliko nižje od stopnje dobičkonosnosti prihodkov v drugem četrtletju 2006, ko je znašala 23,9 %. Vzrok za malenkost nižjo stopnjo dobičkonosnosti prihodkov so investicije v doslej neizkoriščene segmente na trgih srednje velikih podjetij.

• Čisti dobiček je v drugem četrtletju l. 2007 znašal 449 milijonov evrov (v l. 2006: 415 milijonov evrov) oz. 0,37 evra na delnico (v l. 2006: 0,34 evrov na delnico), kar predstavlja 8% rast v primerjavi s drugim četrtletjem 2006. Na čisti dobiček za drugo četrtletje 2007 in zaslužek na delnico je pozitivno vplivala 25,8% efektivna davčna stopnja. Tako kot v drugem četrtletju 2006 so na efektivno davčno stopnjo deloma vplivali tudi enkratni davčni učinki.Tržni delež med ponudniki ključnih podjetniških aplikacij3


SAP je nadaljeval s povečevanjem tržnih deležev v drugem četrtletju l. 2007, kar je šesto zaporedno četrtletje povečevanja tržnega deleža. Na podlagi prihodkov od programske opreme in storitev povezanih s programsko opremo, na osnovi zadnjih štirih četrtletij, se je SAP-jev svetovni delež med ponudniki ključnih podjetniških aplikacij, v katerega sodi približno 35,3 milijard dolarjev prihodkov od programske opreme in storitev povezanih s programsko opremo, kot jih je definiralo podjetje na osnovi panožne analitske raziskave, povečal na 26,0% v obdobju štirih četrtletij, zaključenih z 30. junijem 2007, za primerjavo, v obdobju štirih četrtletij, zaključenih z 31. marcem 2007 je ta delež znašal 23,0%. V primerjavi z obdobjem štirih četrtletij, zaključenim z 31. marcem 2006, predstavlja medletno povečanje tržnega deleža 3 odstotne točke.Podjetje je poročalo, da se je poslovanje na trgih srednje velikih podjetij povečalo na 32% vseh sprejetih naročil za tekoče obdobje štirih četrtletij, ki se je končalo 30 junija 2007.“Drugo četrtletje je bilo za SAP odlično. V vseh regijah smo zabeležili dvomestno stopnjo rasti in nadaljevali s povečevanjem tržnega deleža med ponudniki ključnih podjetniških aplikacij.” je dejal Henning Kagermann, glavni direktor podjetja SAP.Gospod Kagermann je nadaljeval: “Naše delovanje prikazuje našo globalno moč. V obdobju do konca leta bomo gradili na uspehu iz prve polovice leta z nadaljnjim širjenjem adopcije naše storitveno naravnane podjetniške arhitekture (Enterprise Services Oriented Architecture) in povečevanjem prisotnosti kot tržnega vodje v regijah.

POUDARKI – prvo polletje 2007Prihodki


• Prihodki od programske opreme in storitev povezanih s programsko opremo so znašali v prvih šestih mesecih leta 2007 3,23 milijard evrov (v l. 2006: 2,87 milijard evrov), kar predstavlja 13% rast (17% po fiksnem preračunu 1) v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2006.

• Prihodki od programske opreme so v drugem četrtletju 2007 znašali 1,28 milijarde evrov 2 (v l. 2006: 1,12 milijarde evrov), kar predstavlja 14% rast (19% po fiksnem preračunu1) v primerjavi s prvo polovico leta 2006.

• Skupni prihodki so v prvem polletju leta 2007 znašali 4,59 milijarde evrov (v l. 2006: 4,24 milijardi evrov), kar predstavlja 8% rast (12% po fiksnem preračunu 1) v primerjavi s prvim polletjem 2006.Dobiček


• Dobiček pri poslovanju je v prvem polletju 2007 znašal 1,01 milijarde evrov (v l. 2006: 933 milijonov evrov), kar predstavlja 8% rast v primerjavi s prvim poletjem l. 2006.

• Stopnja dobičkonosnosti prihodkov je v prvem poletju 2007 znašala 22,0%, kar je le nekoliko nižje od stopnje dobičkonosnosti prihodkov v prvem polletju 2006. Vzrok za malenkost nižjo stopnjo dobičkonosnosti prihodkov so investicije v doslej neizkoriščene segmente na trgih srednje velikih podjetij.

• Čisti dobiček je v prvem polletju 2007 znašal 759 milijonov evrov (v l. 2006: 697 milijonov evrov) oz. 0,63 evra na delnico (v l. 2006: 0,57 evrov na delnico), kar predstavlja 9% rast v primerjavi s prvim polletjem 2006. Na čisti dobiček za prvo polletje 2007 in zaslužek na delnico je pozitivno vplivala 25,8% efektivna davčna stopnja. Tako kot v prvem polletju 2006 so na efektivno davčno stopnjo deloma vplivali tudi enkratni davčni učinki.Denarni tok


• Denarno poslovanje je v prvem polletju 2007 znašalo 1,2 milijarde evrov (v l. 2006: 977 milijonov evrov). Prosti pretok denarja1 je v prvem polletju leta 2007 dosegel 822 milijonov evrov (v l. 2006: 846 milijonov evrov), kar predstavlja 18% vseh prihodkov (v l. 2006: 20%). 30. junija 2007 je podjetje posedovalo 2,8 milijarde evrov v obliki denarja, denarnih ekvivalentov in kratkoročnih investicij (l. 2006: 3,3 milijarde evrov).Ponovni odkup delnic• V drugem četrtletju leta 2007 je podjetje ponovno odkupilo 4,6 milijonov delnic po povprečni ceni 36,62 € (skupni znesek: 167 milijonov evrov). To je primerljivo s ponovnim odkupom 12,5 milijonov delnic (skupni znesek: 515 milijonov evrov ) v drugem četrtletju leta 2006. Od vseh delnic, kupljenih v prvem četrtletju leta 2007, je bilo približno 0,8 milijona delnic uporabljenih da služijo praksi v okviru SAP-jevih na delnicah osnovanih kompenzacijskih programov. Ponovno odkupljene delnice so v drugem četrtletju leta 2007 predstavljale 0,36% vseh uvrščenih delnic. Od 30. junija 2007 dalje je podjetje posedovalo 62,0 milijonov odkupljenih lastnih delnic (približno 4,9% vseh uvrščenih delnic) s povprečno ceno 35,43 €. V prvem polletju 2007 je podjetje investiralo 505 milijonov evrov v ponovni odkup povprečno 14,2 milijon delnic po povprečni ceni 35,63 evrov.

• Ker ima SAP znatno sposobnost generiranja prostega pretoka denarja, podjetje načrtuje porabiti podobno količino za ponovni nakup delnic tudi v letu 2007, tako kot je v letu 2006, po odobrenem veljavnem deležu ponovnega odkupa. Vse zgoraj omenjene številke povezane z letnimi deleži so poravnave računov za povečanje glavnega deleža, ki se je udejanilo decembra 2006 in ki je učinkovito povečalo število delnic štirikratno.

POSLOVNE NAPOVEDIPodjetje nadaljuje z uresničevanjem napovedi za celotno leto 2007, kot so bile opisane v sporočilu za javnost o rezultatih četrtega četrtletja l. 2006 z dne 24. januar 2007.• Podjetje pričakuje, da bodo v letu 2007 celoletni prihodki od programske opreme in storitev povezanih s programsko opremo dosegli rast v razponu od 12% do 14 % pri fiksnem preračunu1, v primerjavi z rastjo v letu 2006, ko je ta znašala 12% pri fiksnem preračunu1.

• Da bi izkoristilo dodatne priložnosti za rast v novih, poslovno nepokritih segmentih na trgu srednjih podjetij, bo podjetje v naslednjih osmih četrtletjih investiralo dodatnih 300 – 400 milijonov evrov v razvoj novih poslov, od katerih je bilo približno 50 milijonov evrov že investirano v prvih dveh četrtletjih leta 2007. V odvisnosti od natančnega časovnega načrtovanja teh pospešenih vlaganj, ustreza ta znesek reinvestiranju približno ene do dveh odstotnih točk stopnje dobičkonosnosti prihodkov v letu 2007 v dodatne priložnosti za prihodnjo rast.
Podjetje zaradi tega pričakuje, da bo celoletna stopnja dobičkonosnosti prihodkov v letu 2007 znašala od 26 do 27%, v primerjavi z letom 2006, ko je bila stopnja dobičkonosnosti prihodkov znašala 27.3%.

• Za leto 2007 napoveduje podjetje efektivno davčno stopnjo med 32.5% in 33.0%.

Regionalna učinkovitost – drugo četrtletje 2007Prihodki od prodaje programske opreme za drugo četrtletje leta 2007 po regijah (v milijonih €, nerevidirani)

Skupina SAP

Prihodki od programske opreme
2. čet. 2007

Prihodki od programske opreme
2. čet. 2006

Sprememba

Sprememba v %

Sprememba po fiksnem preračunu v %

Skupaj

715

604

+111

+18%

+21%

EMEA

350

286

+64

+22%

+23%

Azija-Pacifik Japonska

107

84

+23

+27%

+31%

S. in J. Amerika

258

234

+24

+10%

+15%

Skupni prihodki drugega četrtletja leta 2007 po regijah (v milijonih €, nerevidirani)

Skupina SAP

Prihodki
2. čet. 2007

Prihodki
2. čet. 2006

Sprememba

Sprememba v %

Sprememba po fiksnem preračunu v %

Skupaj

2,424

2,195

+229

+10%

+14%

EMEA

1,267

1,136

+131

+12%

+12%

Azija-Pacifik Japonska

304

254

+50

+20%

+25%

S. in J. Amerika

853

805

+48

+6%

+12%

Regionalna učinkovitost – prvo polletje 2007Prihodki od prodaje programske opreme in storitev povezanih s programsko opremo za prvo polletje leta 2007 po regijah (v milijonih €, nerevidirani)

Skupina SAP

Prihodki od programske opreme
in z njo povezanih storitev
prvo polletje 2007

Prihodki od programske opreme
in z njo povezanih storitev
prvo polletje 2006

Sprememba

Sprememba v %

Sprememba po fiksnem preračunu v %

Skupaj

3,226

2,865

+361

+13%

+17%

EMEA

1,668

1,477

+191

+13%

+14%

Azija-Pacifik Japonska

419

369

+50

+14%

+19%

S. in J. Amerika

1,139

1,019

+120

+12%

+20%

Prihodki od prodaje programske opreme za prvo polletje leta 2007 po regijah (v milijonih €, nerevidirani)

Skupina SAP

Prihodki od programske opreme
prvo polletje 2007

Prihodki od programske opreme
prvo polletje 2006

Sprememba

Sprememba v %

Sprememba po fiksnem preračunu v %

Skupaj

1,278

1,118

+160

+14%

+19%

EMEA

587

506

+81

+16%

+17%

Azija-Pacifik Japonska

184

154

+30

+19%

+25%

S. in J. Amerika

507

458

+49

+11%

+18%

Skupni prihodki prvega polletja leta 2007 po regijah (v milijonih €, nerevidirani)

Skupina SAP

Prihodki
prvo polletje 2007

Prihodki
prvo polletje 2006

Sprememba

Sprememba v %

Sprememba po fiksnem preračunu v %

Skupaj

4,590

4,236

+354

+8%

+12%

EMEA

2,348

2,142

+206

+10%

+10%

Azija-Pacifik Japonska

571

510

+61

+12%

+18%

S. in J. Amerika

1,671

1,584

+87

+5%

+13%

KLJUČNI DOGODKI – Drugo četrtletje leta 2007• V drugem četrtletju leta 2007 je SAP naznanil velike pogodbe v vseh ključnih regijah: Banco Columbia, City of San Diego, Colgate-Palmolive, Enbridge, Gerdau Acos Longos, Maxim Integrated Products, Mexichem, Sandisk v S. in J. Ameriki; DSG international, Edeka, Federalnaya, Gas Natural Informatica, HSH Nordbank, QinetiQ, Surgutneftegaz v EMEA; Australian Post, China Petroleum & Chemical, Konica Minolta, Kracie, Tokuyama, Tokyo Electron v Aziji – Pacifik Japonska.• Pomembni mejnik v drugem četrtletju leta 2007 predstavlja podpis Global Enterprise dogovora o sodelovanju s podjetjem Colgate-Palmolive, ki je vodilni globalni proizvajalec izdelkov za potrošnike. SAP je že od leta 1984 za Colgate-Palmolive opravljal naloge pooblaščenega svetovalca in bil strateški partner za programsko opremo. Colgate je uporabil skoraj celotno serijo rešitev SAP suite, tako da sedaj veliko večino poslovanja podjetja Colgate podpira programska oprema SAP. S podpisanim dogovorom SAP in Colgate priznavata obojestranski interes za nadaljevanje zelo uspešne poti do podjetniške storitve, ki podjetju Colgate omogoča destinacijsko arhitekturo.• 20. junija sta SAP in IDS Scheer oznanila širitev globalnega prodajnega dogovora za IDS Scheerovo ARIS platformo. Kot odgovor na povečano povpraševanje potrošnikov bo SAP globalno prodajal dodatne IDS Scheer ARIS pakete programske opreme za upravljanje poslovnih procesov, ki se tržijo pod imenom »SAP Enterprise Modeling Applications by IDS Scheer«.


• 13. junija sta SAP in Visiprise objavila skupno ponudbo za pomoč nepovezanim proizvajalcem pri upravljanju kompleksnega proizvodnega procesa, ki definira njihov posel. Razpoložljivo danes, bo SAP prodajal in tržil Visiprise proizvodni izdelek pod imenom »SAP Manufacturing Execution by Visiprise«• Na podlagi uspeha severnoameriškega partnerstva je SAP 11. junija oznanil globalno širitev veljavnega prodajnega dogovora s podjetjem Vistex Inc., vodilnim proizvajalcem vključenih rešitev, ki razširjajo ključno vrednost SAP-ejeve aplikacijske funkcionalnosti. V odgovor povečanemu povpraševanju globalnega trga se je SAP odločil za prodajo rešitev podjetja Vistex v svetovnem merilu. Tržili jih bodo pod imeni: »SAP® Paybacks and Chargeback by Vistex« in »SAP® Incentive Administration by Vistex«.• 8. junija je SAP naznanil odprtje »SAP Co-Innovation Lab« v ameriških laboratorijih SAP-ja v Palo Altu, Kaliforniji. SAP Co-Innovation laboratorij ponuja praktično okolje za SAP, neodvisne prodajalce programske opreme (ISV’s), sistemske integratorje (SI’s), in tehnološke partnerje, da delajo skupaj s strankami na obstoječih in prihodnjih tehnologijah. Ustanovni sponzorji SAP Co-Innovation Lab so: Cisco, HP, Intel, NetApp.• 4. junija je SAP naznanil pridružitev gibanju za boj proti klimatskim spremembam 3C (Combat Cilmate Change), pobudi vodilnih akterjev na tržišču, ki želijo doseči širšo vpetost skrbi za okolje v svet trženja in prodaje. SAP se je pridružil kot prvi proizvajalec poslovne programske opreme v skupini več kot 40 podjetij iz 11 od vseh G8 + 5 držav.• 21. maja je SAP oznanil ustanovitev vrednostne mreže za industrijo – industry value network (IVN) za javna storitvena podjetja. Mreža bo združila stranke in partnerje – vključuje vodilna storitvena podjetja, neodvisne prodajalce programske opreme (ISV’s), sistemske integratorje in prodajalce tehnologij – s SAP-ejem, ki bo naslovil ključne poslovne izzive in rešitve za storitveno industrijo.• V maju je na mednarodni IT konferenci SAPPHIRE 07 na Dunaju SAP oznanil nakup podjetij Wicom Communications in MaxWare.• Na konferenci SAPPHIRE 07 na Dunaju je SAP oznanil strateško partnerstvo s podjetjem Sungard for Enterprise SOA, z Novell za Linux podporo in Microsoft za MS SQL server. Poleg tega je predstavil SAP® GRC Risk Management, vodilni tržni portfelj za storitve vladanja, rizika in sporazumov. Konference SAPPHIRE 07 se je udeležilo več kot 8.000 partnerjev in strank.• Na letnem srečanju delničarjev SAP AG, ki je bilo organizirano 10. maja 2007 v Mannheimu, so delničarji potrdili dividende za 2006 v vrednosti 0,46 evrov za navadno delnico. To je 27 % povečanje v primerjavi z dividendo iz leta 2006. SAP je plačal skupno približno 556 milijonov evrov (lansko leto 447 milijonov evrov), kar se izenači z mero izplačila dividende za približno 30% SAP-jevega neto dobička.• 8. maja je Sap naznanil nakup OutlookSoft Corporation. S strateškim nakupom je SAP potrdil vodilno pozicijo v nudenju celovitih rešitev direktorjem finac, ki vključuje: Enterprise Resource Planning (ERP), Governance, Risk and Compliance (GRC) in Corporate Performance Management (CPM).• V sklopu konference SAPPHIRE 07 aprila 2007 v Atlanti so vodilni predstavniki podjetja SAP predstavili nova orodja in strategije, med drugim: zemljevid za naslednji val SAP-ejevih NetWeaver inovacij, nove on-demand aplikacije za elektronsko zaračunavanje, skupaj s partnerjem HP in Microsoft nov produkt za Duet programsko opremo in izboljšan zemljevid za Duet. Konference SAPPHIRE 07 v Atlanti se je udeležilo približno 15.000 partnerjev in strank.


• V sklopu konference SAPPHIRE 07 aprila 2007 v Atlanti je SAP naznanil sodelovanje s partnerjem Adobe na projektu novega produkta učenja podjetništva. S kombinacijo SAP Learning Solution in »Adobe Acrobat Connect Profesional« predstavlja SAP Enterprise Learning edinstveno okolje za učenje.• 18. aprila 2007 je Sap naznanil, da bo še naprej širil enkratno ekspertizo in vodilni tržni delež v industrijskih rešitvah z dodatnimi enajstimi industrijskimi forumi v hitro rastoči skupnosti Business Process Expert Community. Poleg obstoječega foruma industrije produktov za potrošnike je SAP dodal še forume za javni sektor, kemijski sektor, izobraževanje in raziskovanje, obrambo, zdravstvo, življenjske vede, naftno industrijo, železarstvo in premogovništvo, industrijske stroje ter naprave, javni storitveni sektor in trgovino.


• 10. aprila je SAP oznanil nadaljnje korake pri združitvi evropskega območnega delovanja v enotno regijo Evrope, Srednjega Vzhoda in Afrike (EMEA), s čimer nagovarjajo vedno bolj transnacionalno naravo poslovnega procesa med svojimi velikimi in srednje velikimi podjetji v Evropi. Erwin Gunst, Corporate Officer in član SAP-jevega izvršnega sveta vodi celotno EMEA regijo.

Spletni prenos/Dodatne finančne informacije,

Konferenco SAP-jevega menedžmenta si lahko ogledate na spletnem naslovu www.sap.com/investor

Dodatne finančne informacije, ki se nanašajo na četrtletne rezultate najdete na: www.sap.com/investor.

Info o SAPSAP je vodilni svetovni ponudnik poslovno informacijskih rešitev. Danes več kot 39,000 strank v več kot 120 državah sveta uporablja SAP-jeve poslovne rešitve – od rešitev za majhna in srednja podjetja do celotne družine rešitev za velika podjetja in globalne korporacije. Integracijska tehnološka platforma SAP NetWeaver daje dodatno moč podjetjem za inovativnost in izzive okolja. SAP-jeve poslovne rešitve pomagajo podjetjem in organizacijam po vsem svetu izboljšati odnose s strankami in sodelovanje s partnerji in ustvarjati učinkovite oskrbovalne verige in učinkovite poslovne procese. Podjetja z edinstvenimi poslovnimi procesi v različnih panogah, od visoko tehnološke, trgovske, finančnih storitev do javne uprave, lahko poslujejo učinkoviteje s pomočjo več kot 25 panožno prilagojenimi rešitvami, ki jih ponuja SAP. S podružničnimi podjetji v več kot 50 državah je podjetje uvrščeno na več borz, med drugim na frankfurtsko in NYSE pod imenom “SAP”. (Več informacij na www.sap.com).(*) SAP defines business software as comprising enterprise resource planning and related applications such as supply chain management, customer relationship management, product life-cycle management and supplier relationship management.# # #Vse navedbe v tem dokumentu, ki niso zgolj zgodovinska dejstva spadajo v sklop napovedi za prihodnost, kot jih opredeljuje zakon ZDA »Private Securities Litigation Reform Act« iz leta 1995 . Besede kot so npr. “predvidevamo”, “verjamemo”, “ocenjujemo”, “pričakujemo” , “napovedujemo” , “nameravamo”, “utegne”, “načrtujemo”, “projektiramo”, “naj bi” in “bo” ter podobni izrazi , ki se nanašajo na podjetje SAP imajo namen ponazoriti tovrstne napovedi za prihodnost. SAP ni zavezan k javni objavi popravkov ali k reviziji napovedi za prihodnost. Vse napovedi za prihodnost spadajo v skupino možnih tveganj in negotovosti, ki bi lahko pripeljale do rezultatov, ki bi se razlikovali od prvotnih pričakovanj. Okoliščine, ki bi lahko vplivale na SAP-jeve prihodnje poslovne rezultate so podrobneje obrazložene v kartoteki pri ameriški komisiji »U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“)«, vključno z nedavnim letnim poročilom objavljenem na obrazcu 20-F. Bralce opozarjamo naj se pretirano ne zanašajo na napovedi prihodnosti, ki veljajo le za čas, ko so izrečene.Copyright © 2007 SAP AG. Vse pravice pridržane.
SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge in ostali SAP produkti ter storitve, ki so omenjeni v tem dokumentu, so zaščitni ali registrirani zaščitni znaki SAP AG v Nemčiji in v številnih drugih državah po vsem svetu. Vsi ostala imena produktov ali storitev so zaščitni znaki njihovih lastnih podjetij. Podatki, ki jih vsebuje ta dokument, služijo le v informativne namene. Nacionalne specifikacije produktov se lahko med seboj razlikujejo.Več informacij, samo za medije:

Herbert Heitmann, +49 (6227) 7-61137, herbert.heitmann@sap.com,

Christoph Liedtke, +49 6227 7-50383, christoph.liedtke@sap.com , CET

Frank Hartmann, +49 (6227) 7-42548,f.hartmann@sap.com, CET

Steve Bauer +1 610 661-3951, steve.bauer@sap.com, ESTVeč informacij, samo za finančno skupnost:

Stefan Gruber, +49 (6227) 7-44872, investor@sap.com, CET

Martin Cohen, +1 (212) 653-9619, investor@sap.com, EST