SAP je predstavil novo modularno zbirko Business Suite, s pomočjo katere se bodo stranke lahko hitro odzvale na gospodarsko krizo

SAP® Business Suite 7 je lahko nadgradljiv in strankam nudi večjo stopnjo razumevanja, učinkovitosti in fleksibilnosti pri poslovanju ob spreminjajoči se poslovni dinamiki

New YorkSAP AG (NYSE: SAP) je danes predstavil SAP® Business Suite 7, modularno zbirko programske opreme, ki podjetjem pomaga izboljšati učinkovitost in zmanjšati stroške za IT. V trenutnih razmerah je vsaka organizacija pred izzivom, osredotočati se mora na kratkoročno poslovno vrednost, hkrati pa ohraniti jasno IT-arhitekturo in infrastrukturo. SAP Business Suite je zasnovan prav s tem namenom, saj je lahko nadgradljiv in strankam z razširitvenimi paketi pomaga zmanjšati stroške za IT, s pomočjo izbranih analitičnih zmožnosti iz portfelja SAP® BusinessObjects™ pomaga pridobiti boljši vpogled, modularna namestitev najboljših praks v panogi ter storitveno usmerjene arhitekture (SOA) pa strankam pomaga doseči odličnost procesov.

Vodilni analitiki se strinjajo, da tak modularen IT-pristop z zmanjšanim tveganjem podjetjem ne samo pomaga, da ostanejo konkurenčna v nemirnem gospodarskem obdobju, ampak jih postavi v položaj, da v obdobju ponovne rasti hitro izkoristijo poslovne priložnosti.

„Danes so velika podjetja skeptična glede IT-projektov, ki vključujejo temeljne investicije, ki uporabnikom ne nudijo vrednosti,“ je dejal Jeff Woods, podpredsednik oddelkov za ERP in SCM pri podjetju Gartner. „Veliki projekti, ki obljubljajo samo osnovo za prihodnje nudenje vrednosti, so preveč tvegani in predragi, koristi pa je težko upravičiti poslovnim vodjem. Podjetja želijo integrirane IT-rešitve, ki zahtevajo samo investicije s takojšnjo poslovno vrednostjo, vendar brez izgube stroškov ter koristi informacijske in procesne celovitosti, ki jih nudi strateška zbirka.“

Nova zbirka SAP Business Suite, ki jo je SAP razvil skupaj s svojimi strankami in partnerji, uvaja scenarije vrednosti, ki obsegajo več panog, celovite poslovne procese, ki se osredotočajo na rezultate, ki so specifični za panogo in presegajo organizacijske meje ter aplikacijski silos. Scenarije vrednosti je možno implementirati postopoma in jih namestiti po modulih, glede na potrebe strank.

Na primer, trgovci na drobno razumejo, da je povezovanje s strankami ključno za njihovo uspešnost. „Inspired Shopper Experience“ direktorjem trgovin na drobno, skupaj z njihovo upravo iz panoge, omogoča bolje razumeti kupce, predvideti njihove potrebe, oblikovati izkušnje strank in učinkoviteje izvajati postopke na prodajnih mestih, omogoča pa jim tudi upravljanje zadržanja strank, upravljanje delovne sile, razvrščanje produktov in določanje cen produktov.

Drugi primeri scenarijev vrednosti, ki obsegajo več panog, so med drugimi tudi „Integrated Product Development“ za panogo proizvodnje različnih komponent, „Collaborative Demand and Supply Planning“ za podjetja visoke tehnologije in podjetja za potrošniške izdelke ter „Integrated Sourcing and Procurement“ za vse panoge.

Roche, ki ima sedež v Baslu v Švici, je ena izmed vodilnih svetovnih raziskovalnih skupin na področju zdravstva, še posebej na področjih farmacije in diagnostike. Kot dolgoletna SAP-jeva stranka bo Roche namestil novo zbirko SAP Business Suite.

„Pomaga nam prihraniti stroške z lažjim upravljanjem sproščanja in razširiti funkcionalno podporo na področjih zakladnice, upravljanja s talenti in nadzora logistične verige,“ je dejala Jennifer Allerton, informacijska direktorica podjetja Roche. „Boljša podpora našemu upravljanju kliničnih raziskav (Clinical Trial Management) bo pospešila uvajanje novih zdravil za bolnike.“
Pomoč pri zmanjševanju stroškov in tveganja v težki gospodarski situaciji

Da bi strankam pomagala zmanjšati celotne stroške lastništva, nova zbirka SAP Business Suit nudi več kot 150 funkcijskih inovacij v razširitvenih paketih in sinhroniziran plan izdaj za vse aplikacije (SAP® ERP, SAP® Customer Relationship Management, SAP® Supplier Relationship Management, SAP® Supply Chain Management in SAP®Product Lifecycle Management), kot tudi za panožne aplikacije v celotni zbirki. Razširitveni paketi strankam omogočajo, da izberejo in namestijo samo funkcionalnosti, ki jih potrebujejo, ne da bi nadgradili svojo rešitev, kar pomeni, da so dolge implementacije, nadgradnje in razdeljene rešitve stvar preteklosti. Več kot 1.000 aktivnih strank in 1.800 prenosov prvih treh generacij SAP-jevih razširitvenih paketov za SAP ERP dokazuje prednosti tega inovativnega modela dobave (glejte napoved z 12. novembra 2008 „Latest Enhancement Package from SAP Delivers Innovation and Value to Customers in Challenging Economic Times“ – „Zadnji SAP-jev razširitveni paket strankam v težkih gospodarskih razmerah nudi inovacije in vrednost)“.

„Programska oprema SAP Business Suite s svojo sinhronizirano strategijo izdaj in razširitvenimi paketi povečuje našo poslovno vrednost tako, da v celoti omogoča naše integrirane celostne poslovne procese,“ je dejal Tom Greene, informacijski direktor podjetja Colgate-Palmolive. „Pričakujemo, da bo strategija razširitvenih paketov olajšala nadgradnjo in nam omogočila učinkovito nudenje inovacij, ki jih naše podjetje potrebuje za uspešno rast v kakršnihkoli gospodarskih razmerah. Ker so vse komponente SAP Business Suite v istem ciklu izdaj, to močno zmanjša stroške, povezane z implementacijo in testiranjem novih funkcionalnosti.“

Stranke, ki uporabljajo SAP Business Suite, lahko zmanjšajo tudi celotne stroške lastništva, tako da izkoristijo usklajene uporabniške vmesnike, ki nudijo podobne poglede v vseh aplikacijah zbirke SAP Business Suite in s tem nudijo koherentno uporabniško izkušnjo, ki prispeva k zmanjšanju potreb po in stroškov za usposabljanje uporabnikov. Napredno upravljanje življenjskega cikla nudi pomemben vzvod za nadzor nad celotnimi stroški lastništva programskih infrastruktur podjetja. SAP-jeva programska oprema podpira upravljanje življenjskega cikla zbirke SAP Business Suite z SAP® Solution Managerjem, Enterprise Edition. Poleg tega storitve SAP® Enterprise Support vključujejo kontrole upravičenosti sprememb, s čimer se preprečijo drage spremembe programske opreme, in nasvete SAP-jevih arhitektov rešitev, ki pomagajo izboljšati infrastrukture sistemov.

Vpogled in fleksibilnost za hitro izkoriščanje poslovnih priložnosti

Vpogled in fleksibilnost sta v trenutnih gospodarskih razmerah nujna za izkoriščanje poslovnih priložnosti, hiter odziv na spreminjajoče se tržne pogoje in vzpodbujanje konkurenčnega razlikovanja. Nova zbirka SAP Business Suite nudi boljši vpogled, tako da vključuje izbrane analitične zmožnosti portfelja SAP BusinessObjects, s čimer strankam omogoča nadzor nad izvajanjem in sprejemanje trdnih odločitev, ki bodo prinesle pozitivne spremembe. Nova zbirka SAP Business Suite v celoti podpira storitveno usmerjeno arhitekturo in nudi več kot 2.800 podjetniških storitev za vse panoge, s čimer strankam omogoča večjo fleksibilnost. Komponenta SAP NetWeaver® Business Process Management (upravljanje poslovnih procesov) tehnološke platforme SAP NetWeaver® strankam omogoča izgradnjo lastnih praks, ne da bi pri tem trpela celovitost procesov.

„Novo zbirka SAP Business Suite strankam omogoča hitro sprejemanje sprememb in namestitev samo tistih rešitev, ki so najpomembnejše za njihovo podjetje,“ je dejal Jim Hagemann Snabe, član izvršnega odbora podjetja SAP AG. „Z integrirano zbirko, ki vsebuje celostne procese, ki obsegajo več panog, in vgrajeno analitiko ter ki ne potrebuje nobenih dodatnih produktov tretjih strank, je SAP ustvaril nov panožni standard, ki prikazuje našo zavezanost k izboljšanju programske opreme, da bo hitrejša, bolj stroškovno učinkovitejša in uporabniško prijaznejša za naše stranke.“
SAP-jev ekosistem je gonilna sila za partnerje

Z namenom pospeševanja nadaljnjega nudenja vrednosti s pomočjo visoko usposobljenih, certificiranih strokovnjakov in z namenom nadaljnjega pospeševanja skupne inovacije z vodilnimi v panogi je SAP naznanil, da so podjetja Atos Origin, Capgemini in IBM in Wipro postali partnerji za lansiranje za SAP Business Suite. Partnerji za lansiranje za SAP Business Suite se zavezujejo, da bodo nudili visoko usposobljene, certificirane svetovalne resurse, podpirali skupne tržne aktivnosti ter sodelovali pri uvajanju produkta.

Komentarje partnerjev si lahko ogledate na sledeči povezavi: Partnerji o SAP Business Suite 7

Da bi izvedeli več o strategiji nove zbirke SAP Business Suite si oglejte ekskluzivni intervju z Jimom Hagemann Snabejem, članom SAP-jevega izvršnega odbora:

Obiščite tudi www.sap-tv.com, kjer si lahko ogledate SAP Business Suite 7 retail demo.

Za več informacij obiščite SAP Business Suite newsroom.

O SAP® Business Suite
Programska oprema SAP® Business Suite podjetjem omogoča izvajati in izboljšati poslovne strategije in strategije IT. SAP Business Suite z modularno programsko opremo, ki je zasnovana za delovanje z drugo SAP-jevo in ne-SAP-jevo programsko opremo, organizacijam omogoča, da izvajajo svoje nujne panožno specifične procese in procese za podporo poslovanju. Organizacije in oddelki v vseh panogah lahko namestijo programsko opremo SAP Business Suite po korakih, v lastnih časovnih okvirjih in brez dragih nadgradenj, da se bodo lažje spopadali s specifičnimi poslovnimi izzivi. SAP Business Suite nudi boljši vpogled in preglednost po organizacijah, izboljša učinkovitost delovanja in uspešnost ter poveča fleksibilnost pri spopadanju s poslovnimi spremembami.

Dodatne informacije
Urša Mihajlovič, SAP Slovenija
Tel.: 040 661 337