SAP in SAP User Group Executive Network (SUGEN) najavljata mejnike za SAP Enterprise Support

SUGEN in SAP sta se dogovorila o kazalnikih in najavljata nov primerjalni program

WALLDORF, NemčijaSAP AG (NYSE: SAP) in SAP User Group Executive Network (SUGEN), globalna zveza SAP dvanajstih ključnih skupin uporabnikov SAP-ja, je danes napovedala dogovor o seznamu kazalnikov, ki se bodo uporabljali za merjenje uspeha storitev SAP Enterprise Support. Prav tako sta napovedala uvedbo skupnega primerjalnega programa, ki bo uporabljal kazalnike za ugotavljanje in merjenje, kako koristen je SAP Enterprise Support za SAP -jeve stranke. V tej skupni primerjalni analizi se bodo kazalniki merili in sledili na reprezentativnem vzorcu strank. Kot dodaten dokaz svoje predanosti strankam je SAP spremenil program določitve cen za SAP Enterprise Support iz leta 2008, ki se uporablja za podporo pogodb, prenesenih na SAP Enterprise Support. Ta sklep sovpada z nedavno napovedanim sedemletnim življenjskim ciklom vzdrževanja (glejte „SAP Enhances Value of SAP Customer Relationships“).

„Prepričani smo, da SAP Enterprise Support vsem strankam prinaša edinstvene koristi, kot dokaz naše zavezanosti pa jim bomo zagotovili oprijemljivo znižanje operativnih stroškov v določenem časovnem načrtu,“ je dejal Léo Apotheker, sodirektor SAP AG. „SAP je zdaj vzor za razvoj podpore programske opreme in ponuja revolucionaren panožni standard za preglednost, odgovornost in jasno merjenje vrednosti. Ostajamo odločno zavezani pomagati svojim strankam pri zaščiti njihovih naložb in natančnem upravljanju stroškov.“

Skupna projektna skupina SAP-SUGEN, ustanovljena novembra 2008 (glejte „SAP and the SAP User Group Executive Network (SUGEN) Liaise to Quantify Value of New SAP Support Offering“) je vzpostavila Indeks kazalnikov SUGEN ki bo meril in preverjal tekočo vrednost storitev SAP Enterprise Support. To prizadevanje bo z zagotavljanjem preglednega mehanizma pomagalo strankam in povezalo njihove podporne naložbe in dobavljeno vrednost. SAP soglaša z odložitvijo naknadnega povišanja cen, dokler niso izpolnjene ciljne izboljšave, ki jih meri Indeks kazalnikov SUGEN. Učinkovita vpeljava kazalnikov bi po pričakovanju dokazala otipljive kumulativne prihranke za stranke. Stremi se k popolni realizaciji dobavljene vrednosti v štiriletnem časovnem okvirju primerjalnega programa.

„SUGEN in SAP sta oblikovala močno partnerstvo, ki temelji na skupnem cilju zagotavljanja, da sedanje in bodoče stranke SAP-ja jasno spoznajo vrednost storitve SAP Enterprise Support,“ je dejal Mike Stoko, predsednik SUGEN-a. Organizacija SUGEN predstavlja globalno skupnost strank in v njihovem imenu skupaj s SAP oblikujemo skupne projektne skupine za delo na strateških vprašanjih, kot je SAP Enterprise Support. SUGEN je navdušen nad današnjo napovedjo – naša skupna prizadevanja so obrodila sadove v prvem programu take vrste v IT-panogi in zagotavljajo pregledne, merljive načine prikaza, da stranke resnično vidijo, kako dragocen je SAP Enterprise Support za njihove organizacije.“

Indeks kazalnikov SUGEN združuje kazalnike iz štirih glavnih kategorij, ki predstavljajo ključna gonila poslovne vrednosti strank, ki so bile opredeljene po skupnih razpravah s strankami. Štiri glavne kategorije za Indeks kazalnikov SUGEN so:

  • Poslovna kontinuiteta
  • Izboljšava poslovnega procesa
  • Varovanje naložb
  • Skupni stroški delovanja

Napovedana je bila primerjalna analiza študijskega procesa
Kazalniki znotraj Indeksa kazalnikov SUGEN bodo izmerjeni kot del formalnega primerjalnega programa, ki bo strankam zagotavljal izhodišče, v primerjavi s katerim je mogoče oceniti in s katerim je možno primerjati primerjati vrednosti, ki jih nudi SAP Enterprise Support. Za zagotavljanje doslednosti pri meritvah v daljšem časovnem obdobju, bosta SUGEN in SAP izbrala osnovno reprezentativno skupino strank, ki bo uporabila zmogljivosti storitve SAP Enterprise Support, in spremljala njihove rezultate. Zagotavljanje kakovosti primerjalnega programa in njegovih rezultatov bo potrdila neodvisna tretja oseba. Program ima popolno in soglasno podporo vseh članov SUGEN-a in izvršnega odbora SAP-ja.

„V sodelovanju z SAP-jem smo dosegli pomemben mejnik, ko smo ustanovili ta dolgoročni primerjalni program in povezali dodano vrednost z nadaljnjim zviševanjem cen,“ je dejal član upravnega odbora DSAG in vodja SUGEN SAP Enterprise Support Andreas Oczko. „S tem projektom bodo podjetja pridobila vpogled v vrednost storitve SAP Enterprise Support, ki jo SAP obljublja svojim strankam.“

Spremembe programa za določitev cen za SAP Enterprise Support iz leta 2008
Glede na trenutne gospodarske razmere in pogovore s SUGEN-om o storitvi SAP Enterprise Support, bo SAP podaljšal štiristopenjski program povečanja cen, objavljen julija 2008, za tri leta (glejte „SAP Enterprise Support Offering Rolled Out to All Customers“) za stranke, ki so takrat prešle na SAP Enterprise Support. Program je bil prvotno načrtovan za izvajanje do leta 2012, vendar pa se bo zdaj zaključil leta 2015, kar sovpada z nedavno uvedbo strategije vzdrževanja 7-2. Z letom 2010 se bo cena SAP Enterprise Support za obstoječe stranke glede na posamezne pogodbene pogoje še naprej povečevala, vendar ne bo višja od letno določene zgornje meje. To pomeni povečanje v povprečju ne več kot 3,1 odstotka na leto od leta 2010 dalje. Cena za SAP Enterprise Support bo omejena na 22 odstotkov do konca leta 2015. S to prilagoditvijo SAP kaže jasno zavezanost svojim strankam in odzivnost na izzivov polne današnje svetovne gospodarske razmere.

Komentarji panožnih analitikov na napoved
„SAP-jev cilj, da se zagotovi ocena aplikacijske podpore prek kazalnikov, je inovativna in zahtevna,“ je dejal Peter Wesche, direktor raziskav, Gartner. „Obsežna faza primerjalne analize in preslikava kazalnikov na poslovno vrednost bo strankam omogočila, da v celoti razumejo koristi celovitega programa podpore.“

Za stranke, ki bi rade izvedele več o SAP-jevih produktih:

Global Customer Center: +49 180 534-34-24
Samo ZDA: 1 (800) 872-1SAP (1-800-872-1727

Dodatne informacije za novinarje:
Saswato Das, +1 (212) 653-9571, saswato.das@sap.com, EDT
Guenter Gaugler +49 6227 7-65416, guenter.gaugler@sap.com, CET
SAP Press Office, +49 (6227) 7-46315, CET; +1 (610) 661-3200, EDT; press@sap.com

Predsednik SUGEN Mike Stoko (ASUG)
Bob Dirkes
Techimage
401 N Michigan Avenue
Chicago, Il 60611
Tel : 847-279-0022, Ext. 237

Podpredsednik SUGEN Otto Schell (DSAG)
Angelika Jung
DSAG
Altrottstr. 34 A
69190 Walldorf
Nemčija
Tel : 0049 (0) 6227/358 09 69
Presse@Dsag.De

SUGEN Vice-Chairperson Per Högberg (SAPSA)
Tel : +46 70 51 38 208
Per.Hogberg@C-Business.Se

O SUGEN-u
SUGEN, ustanovljen leta 2007, je zveza dvanajstih ključnih skupin uporabnikov, ki promovira odprt in pošten dialog med člani in SAP-jem ter usmerjanje trga v odličnost, inovativnost in uspešnost. S sodelovanjem bodo člani SUGEN-a lahko zagotavljali prednostne naloge za konsolidiran strateški vpliv in sodelovali z SAP-jem pri njihovih rešitvah, lahko bodo nudili uspešne in učinkovite metode za komunikacijo med skupinami uporabnikov in SAP-jem ter izmenjavali najboljše prakse med skupinami uporabnikov in SAP-jem v skupno korist.

Trenutni člani so ASUG (Severna Amerika), ASUG Brazil, ASUG Mexico, AUSAPE (Španija), DSAG (Nemčija, Avstrija, Švica), JSUG (Japonska), SAPSA (Švedska), SAUG (Avstralija), SAP, UK & Ireland User Group, SUG-MENA (Bližnji vzhod, Severna Afrika), USF (Francija), in VNSG (Nizozemska).

O storitvi SAP Enterprise Support
Storitve SAP Enterprise Support podpirajo celoten življenjski cikel SAP-jevih aplikacij, vključno s storitvami za lastno kodo, od implementacije do vsakodnevnih operacij. S proaktivnim prepoznavanjem tveganj in zagotavljanjem rešitev v najkrajšem možnem času pomaga zmanjševati izpad sistema. Stranke lahko pridobijo večji vpogled v IT-dejavnosti svojih organizacij in v svojem celotnem podjetju za boljše sprejemanje odločitev. Standardizacija procesa podpore nadalje opredeljuje področja za operativne učinkovitosti. Z SAP Enterprise Support stranke dobijo standardiziran pristop k upravljanju sistemskega okolja, ki podpira hitrejše reševanje problemov, manj konfiguracije in naložb v testiranje ter navsezadnje lahko prinese večjo donosnost naložb v programsko opremo.

Naslednji pomemben dogodek: SAPPHIRE 2009 Orlando

Več kot 10.000 strank, partnerjev in panožnih strokovnjakov se bo zbralo na konvenciji SAPPHIRE 2009, da odkrijejo, kako SAP in njegov uspešen partnerski ekosistem nudita IT-rešitve, ki današnjim najboljšim podjetjem pomagajo dosegati jasnost na vseh področjih njihovih dejavnosti. SAP-jev glavni izobraževalni in povezovalni dogodek SAPPHIRE je priložnost, da se vodstveni delavci, poslovni managerji in nosilci odločitev enkrat na leto srečajo in raziščejo, kako inovativne poslovne rešitve spodbujajo dolgoročno donosno rast. SAPPHIRE 2009 bo potekal v Orlandu, Florida, od 11.5. do 14.5.2009. Za več informacij, obiščite www.sap.com/sapphire. Pridružite se konvenciji s pogovorom preko Twitter-ja na #sapphire09.

Poleg SAPPHIRE 2009 SAP gosti tudi SAP World Tour 2009, vrsto lokalnih dogodkov v več kot 70 mestih v Evropi, na Bližnjem Vzhodu, v Aziji in Latinski Ameriki Za več informacij, obiščite stran dogodkov za SAP World Tour na sap.com.