SAP predstavil Business Suite 7

LjubljanaSAP AG je predstavil svojo najnovejšo modularno zbirko programske opreme, ki podjetjem pomaga izboljšati učinkovitost poslovanja in zmanjšati stroške IT. Pri oblikovanju SAP Business Suite 7 je poleg razvojnih inženirjev sodelovalo več kot 300 partnerskih podjetij iz 37 držav. Zmogljiva zbirka programskih rešitev, ki temelji na storitveno usmerjeni arhitekturi, nudi nove možnosti, s katerimi se bodo njeni uporabniki lahko hitro odzvali na gospodarsko krizo.

Trenutne gospodarske razmere pred podjetja iz najrazličnejših panog postavljajo veliko izzivov, zato se organizacije osredotočajo predvsem na kratkoročno poslovno vrednost, hkrati pa ohranjajo jasno IT-arhitekturo in infrastrukturo. Pri tem jim lahko pomaga SAP Business Suite, ki je nadgradljiv in podjetjem z razširitvenimi paketi pomaga zmanjšati stroške za IT, s pomočjo izbranih analitičnih zmožnosti iz portfelja SAP BusinessObjects pa omogoča pridobiti boljši vpogled v poslovanje ter odkrivanje šibkih točk in skritih rezerv. SAP AG v svoji programski zbirki omogoča tudi modularno namestitev najboljših praks v panogi ter doseganje odličnosti procesov. SAP Business Suite 7 je lahko nadgradljiv, saj rešitve, ki jih vsebuje, temeljijo na storitveno usmerjeni arhitekturi (SOA) in strankam nudijo večjo stopnjo razumevanja, učinkovitosti in fleksibilnosti pri poslovanju ob spreminjajoči se poslovni dinamiki.

„Novo zbirka SAP Business Suite strankam omogoča hitro sprejemanje sprememb in namestitev samo tistih rešitev, ki so najpomembnejše za njihovo podjetje,“ je povedal član izvršnega odbora podjetja SAP AG, Jim Hagemann Snabe, in nadaljeval: „Z integrirano zbirko, ki vsebuje celostne procese v več panogah, in vgrajeno analitiko ter ki ne potrebuje nobenih dodatnih izdelkov tretjih strank, je SAP ustvaril nov panožni standard, ki prikazuje našo zavezanost k izboljšanju programske opreme, da bo ta še hitrejša, stroškovno učinkovitejša in uporabniško prijaznejša do naših strank.“

Pri razvoju nove programske zbirke je sodelovalo več kot 300 podjetij, uporabnikov rešitev SAP, iz vseh pomembnejših gospodarskih panog, iz 37-ih držav. SAP Business Suite 7 zato nudi visoko kakovost rešitev, ki ob ustrezni implementaciji omogočajo ustvarjanje novih poslovnih vrednosti, razvoj in implementacija novih storitev pa sta po zaslugi arhitekture SOA bistveno preglednejša, cenejša ter predvsem hitrejša.

Vodilni analitiki se strinjajo, da tak modularen IT-pristop z zmanjšanim tveganjem podjetjem ne le pomaga, da ostanejo konkurenčna v nemirnem gospodarskem obdobju, temveč jih omogoča, da v obdobju vnovične rasti hitro izkoristijo poslovne priložnosti. „Velika podjetja so skeptična glede IT-projektov, ki vključujejo temeljne naložbe, ki uporabnikom ne nudijo vrednosti,“ je dejal podpredsednik oddelkov za ERP in SCM pri podjetju Gartner, Jeff Woods, in pojasnil: „Veliki projekti, ki obljubljajo samo osnovo za prihodnje nudenje vrednosti, so preveč tvegani in predragi, koristi pa je težko upravičiti poslovnim vodjem. Podjetja želijo integrirane IT-rešitve, ki zahtevajo samo naložbe s takojšnjo poslovno vrednostjo, vendar brez izgube stroškov ter koristi informacijske in procesne celovitosti, ki jih nudi strateška zbirka.“

Pomoč pri zmanjševanju stroškov in tveganj v težkih gospodarskih razmerah
Da bi strankam pomagala zmanjšati celotne stroške lastništva, nova zbirka SAP Business Suite nudi več kot 150 funkcijskih inovacij v razširitvenih paketih in sinhroniziran načrt za vse aplikacije (SAP® ERP, SAP® Customer Relationship Management, SAP® Supplier Relationship Management, SAP® Supply Chain Management in SAP® Product Lifecycle Management), kot tudi za panožne aplikacije v celotni zbirki. Razširitveni paketi strankam omogočajo, da izberejo in namestijo samo funkcionalnosti, ki jih potrebujejo, ne da bi nadgradili svojo rešitev, kar pomeni, da so dolge implementacije, nadgradnje in razdeljene rešitve, preteklost. Več kot tisoč aktivnih strank in 1.800 prenosov prvih treh generacij SAP-jevih razširitvenih paketov za SAP ERP dokazuje prednosti tega inovativnega modela dobave.

Vpogled in fleksibilnost za hitro izkoriščanje poslovnih priložnosti
Vpogled in fleksibilnost sta v trenutnih gospodarskih razmerah nujna za izkoriščanje poslovnih priložnosti, hiter odziv na spreminjajoče se tržne pogoje in spodbujanje konkurenčnosti. Nova zbirka SAP Business Suite nudi boljši vpogled, tako da vključuje izbrane analitične zmožnosti portfelja SAP BusinessObjects, s čimer strankam omogoča nadzor nad izvajanjem in sprejemanje trdnih odločitev, ki bodo prinesle pozitivne spremembe. Nova zbirka SAP Business Suite v celoti podpira storitveno usmerjeno arhitekturo in nudi več kot 2.800 podjetniških storitev za vse panoge, s čimer strankam omogoča večjo fleksibilnost.

Za več informacij obiščite SAP Business Suite newsroom.

O SAP® Business Suite
Programska oprema SAP® Business Suite podjetjem omogoča izvajati in izboljšati poslovne strategije in strategije IT. SAP Business Suite z modularno programsko opremo, ki je zasnovana za delovanje z drugo SAP-jevo in ne-SAP-jevo programsko opremo, organizacijam omogoča, da izvajajo svoje nujne panožno specifične procese in procese za podporo poslovanju. Organizacije in oddelki v vseh panogah lahko namestijo programsko opremo SAP Business Suite po korakih, v lastnih časovnih okvirjih in brez dragih nadgradenj, da se bodo lažje soočili s specifičnimi poslovnimi izzivi. SAP Business Suite nudi boljši vpogled in preglednost po organizacijah, izboljša učinkovitost delovanja in uspešnost ter poveča fleksibilnost pri soočanju s poslovnimi spremembami.

O SAP AG
Podjetje SAP AG, je vodilni svetovni ponudnik poslovne programske opreme, ki nudi aplikacije in storitve, ki omogočajo podjetjem vseh velikosti v več kot 25 panogah podporo rasti poslovanja. S približno 76,000 strankami (vključuje stranke z nakupom podjetja Business Objects) v več kot 120 državah. Podjetje je uvrščeno na več svetovnih borz, med drugim tudi Frankfurtsko borzo in NYSE pod geslom „SAP“. (Za več informacij obiščite www.sap.com)

Dodatne informacije
SAP Slovenija
Urša Mihajlovič
telefon: 040 661 337


(*) SAP je poslovno programsko opremo definiral kot povezavo med aplikacijo za upravljanje virov podjetja in povezanimi aplikacijami.

Vse izjave v tem dokumentu, ki niso zgodovinska dejstva, so napovedi, kot je definirano v zakonu U.S. Private Securities Litigation Reform Act iz leta 1995. Besede, kot so „predvidevati“, „verjeti“, „oceniti“, „pricakovati“, „napovedati“, „predvideti“, „nameravati“, „mogoce“, „planirati“, „nacrtovati“, „napovedati“, „naj bi“, „bo“ ter podobni izrazi, ki so v povezavi z SAP-jem, definirajo takšne napovedi. SAP ne prevzema nobene odgovornosti za javno posodabljanje ali revizijo perspektivnih izjav. Vse perspektivne izjave so predmet razlicnih tveganj in negotovosti, ki bi lahko povzrocile, da bi se dejanski rezultati razlikovali od pricakovanj. Faktorji, ki bi lahko vplivali na SAP-jeve prihodnje financne rezultate, so bolj podrobno predstavljeni v SAP-jevih dopisih pri ameriški Komisiji za vrednostne papirje (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC), vkljucno z SAP-jevim zadnjim letnim porocilom na obrazcu 20-F. Bralce pozivamo, naj se ne zanašajo prevec na te napovedi, ki veljajo samo na datum njihove izdaj.

Copyright © 2009 by SAP AG.
All rights reserved. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.

Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects S.A. in the United States and in other countries. Business Objects is an SAP company.

All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies („SAP Group“) for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.