SAP narástol o SAF AG

SAP rozširuje portfólio riešení pre maloobchod a veľkoobchod

WALLDORF, BRATISLAVASpoločnosť SAP oznamuje zisk väčšinového podielu v spoločnosti SAF Simulation, Analysis and Forecasting, jedného zo svetových lídrov v oblasti vývoja, predaja a implementácie softvérových riešení a automatizovaného objednávania pre oblasť logistických procesov v maloobchode a veľkoobchode.

Kľúčové komponenty softvéru od SAF sú súčasťou riešení SAP pre maloobchod od roku 2002. Vstupom do SAF spoločnosť SAP rozširuje svoje portfólio riešení pre automatizované plánovanie a optimalizáciu zásob a objednávania pre maloobchodné a veľkoobchodné firmy.

Švajčiarska firma SAF, pôsobiaca vo Švajčiarsku, Nemecku, USA a na Slovensku, sa špecializuje na vývoj objednávacieho a plánovacieho softvéru pre maloobchod, logistiku a priemysel. SAF ponúka inovatívny koncept riadenia dopytu, ktorý umožňuje kontrolu a optimalizáciu logistických procesov na základe správania zákazníkov. SAF ponúka tri kľúčové produkty: SAF SuperStore a SAF SuperWarehouse, ktoré riešia automatizované doplňovanie zásob pre malloobchod a SAF SuperForecast, ktorý je použiteľný ako plánovací nástroj pre ktorékoľvek odvetvie priemyslu. Riešenia od SAF umožňujú plne automatizovať proces optimalizácie zásob a spoľahlivo prepokladajú budúci dopyt. Prínosom sú zásoby v správnej výške a kvalite, lepšia dostupnosť tovaru a tým aj vyššia spokojnosť zákaznícka spokojnosť s ponúkanými službami.

O spoločnost SAF AG
Spoločnosť SAF Simulation, Analysis and Forecasting AG, okrem svojej centrály vo Švajčiarsku, pôsobí v Nemecku, USA a na Slovensku. SAF vyvíja, predáva a implementuje softwarové riešenia automatizovaného objednávania pre oblasť logistických procesov.

Informácie médiám:

SAP
Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com