SAP-ov trajnostni razvoj najboljši med družbami s programsko opremo

WalldorfSAP je objavil, da je že tretje leto zapored prejel priznanje za najvišje uvrščeno podjetje med družbami, proizvajalkami programske opreme, v kategoriji trajnostnega razvoja. Raziskavo, ki obravnava razvojno naravnanost podjetij in njihovo skrb za družbo ter okolje, opravlja globalna delniška hiša Dow Jones.

Dow Jones je v letošnjem poročilu Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) med najrazličnejšimi velikimi svetovnimi podjetji obravnavalo tudi 34 podjetij, ki se ukvarjajo z razvojem programske opreme. V raziskavi DJSI so ocenjevali njihove socialne, ekonomske ter okoljske vidike, družba SAP AG pa je v kar 12 od 20 ključnih kategorijah/kriterijih dosegla najboljši rezultat v panogi programske opreme. Pri Dow Jones so ugotovili, da SAP konkurente prekaša na področjih operativne okoljske učinkovitosti (kjer je dosegel 100-odstotni rezultat), upravljanja z blagovno znamko, razvoja človeških virov, korporacijske kulture ter korporacijskih vrednot. SAP je prav tako prejel 100-odstotno oceno na področju okoljskega poročanja, ki še zaokrožuje njegov inovativen ter interaktiven pristop k trajnostnemu razvoju podjetja.

Poročilo DJSI vključuje podrobno analizo poslovanja podjetij ter njihove okoljske ter socialne interakcije, pod drobnogledom pa so tudi vodstva in nadzorni sveti podjetij, načini upravljanja s tveganji, razvoj blagovne znamke, upravljanje dobavnih verig ter delovne prakse.

Z letom 2009 je SAP najavil še večji strateški poudarek trajnostnemu razvoju, ki vključuje tako upravljanje z operacijami znotraj podjetja kot tudi razvoj in prenos rešitev do svojih strank v obliki najboljših poslovnih praks. Eden izmed SAP-ovih dolgoročnih načrtov je tudi zmanjšanje količine ogljikovih izpustov, in sicer naj bi podjetje do leta 2020 doseglo zmanjšanje izpustov na nivo, ki ga je beležilo v letu 2000, kar je denimo okoli polovica izpustov, zabeleženih v letu 2007. SAP s svojimi partnerji razvija vrsto rešitev za bolj učinkovito rabo energije ter upravljanje z energetskimi viri.

www.sap.com

Dodatne informacije za medije:
Urša Mihajlovič
SAP d.o.o.
telefon:01 5881 249