SAP Enterprise Support: prva meritev ključnih kazalcev potrjuje dodano vrednost storitev

SAP bo odložil spremembo cene za SAP Enterprise Support in okrepil sodelovanje s strankami in uporabniškimi skupinami

LjubljanaSAP AG je danes objavil, da je v okviru vzdrževalnega programa SUGEN SAP Enterprise Support KPI Program v letu 2009 dosegel vse ključne cilje, ki si jih je zastavil s skupnostmi uporabnikov SUGEN (SAP User Group Executive Network). SAP in SAP User Group Executive Network (SUGEN) se vsem sodelujočim strankam zahvaljujeta za aktivno sodelovanje v programu merjenja dodane vrednosti storitev SAP Enterprise Support vse od začetka v aprilu 2009. Odločitev o spremembi cen vzdrževalnih paketov pa bodo pri SAP-ju prestavili na začetek leta 2010, saj bodo pred tem skupaj s ključnimi strankami opravili še dodatne analize.

Tesno sodelovanje s strankami, uporabniki rešitev, je že v kratkem časovnem obdobju pokazalo velik napredek na področju vzdrževanja. SAP bo na teh pozitivnih rezultatih gradil še naprej, zato je že ustvaril posebno delovno skupino, ki bo vzpostavila še večji in globlji dialog z uporabniki rešitev ter njihova mnenja in predloge skušala implementirati v storitve vzdrževanja. Slabša odzivnost gospodarstva je pri marsikaterem podjetju ustvarila stroškovne pritiske, ki so jih izrazili tudi uporabniki SAP-rešitev, saj si želijo nižjih cen vzdrževanja programske opreme. SAP predloge uporabnikov obravnava zelo resno, zato je napovedal, da bo o višini cen vzdrževalnih storitev SAP Enterprise Support odločal po opravljeni dodatni analizi s strani posebne delovne skupine. Rezultate dejavnosti posebne delovne skupine in cene storitev vzdrževanja SAP Enterprise Support bo SAP objavil v začetku leta 2010.

Proaktivni vzdrževalni program SAP Enterprise Support bo tudi v prihodnje skrbel, da bodo uporabniki rešitev SAP deležni vse več dodane vrednosti. Osredotočil se bo na dodatno izboljšanje poslovnih procesov, zaščito naložb, poslovno kontinuiteto ter nižanje skupnih stroškov lastništva. Uporabniki rešitev SAP bodo deležni še bolj učinkovitih orodij, s katerimi bodo lahko bolje zaščitili svoje naložbe ter podrobno spremljali njihove stroške.

www.sap.com

Dodatne informacije za medije:
Urša Mihajlovič
SAP d.o.o.
telefon:01 5881 249