SAP najboljši pri prehodu na pametna omrežja

LjubljanaNa konferenci o pametnih omrežjih v Evropski uniji je družba SAP AG evropskemu komisarju za energijo Günterju Oettingerju in sodelavcem predstavila možnosti preoblikovanja transportnih omrežij v pametna omrežja, ki jih nudijo informacijsko-telekomunikacijske tehnologije. Z raziskavo, poimenovano “Smart Grids for Europe: Benefits, Challenges and Best Practices”, so SAP-jevi strokovnjaki predstavili načine, kako z IKT-rešitvami povečati energijsko učinkovitost omrežij, zmanjšati količino ogljikovih izpustov, izboljšati rabo obnovljivih virov ter povečati energijsko varnost. EU si je namreč do leta 2020 zadala zelo stroge energijske omejitve, ki jih želi uresničiti z razvojem pametnih omrežij za prenos energije in energijskih virov.

Na področju energije želi Evropa postaviti učinkovite sisteme in omrežja, ki bodo zagotavljali učinkovito porabo energije, pri tem pa morajo sodelovati tako države kot tudi zasebni naložbeniki. Ključ do uspeha strokovnjaki vidijo v pametnih omrežjih, ki bodo skrbela ne le za prenos energije, temveč tudi za komunikacijo s pametnimi stavbami, v katerih se bosta s pomočjo naprednega upravljanja poraba energije in škodljiv vpliv na okolje znatno zmanjšala.

SAP-jevi raziskovalci ugotavljajo, da praktično vse države pospešeno nadgrajujejo in digitalizirajo svoje energetske infrastrukture, zelo očiten pa je tudi trend decentralizacije energetskih sistemov. Ti namreč upravljavcem omogočajo lažjo integracijo obnovljivih virov energije ter ustvarjanje energije s pomočjo manjših energijskih virov na različnih lokacijah. Strokovnjaki napovedujejo, da bodo države sveta do leta 2015 v prenovo svojih energetskih omrežij vložile približno 200 milijard ameriških dolarjev. Naložbe v nizkoogljično energijo so v Evropi doslej že ustvarile 1,4 milijona delovnih mest, za doseganje zastavljenih ciljev pa naj bi se ta številka do leta 2020 še podvojila.

“V SAP smo vodilni ponudnik rešitev na področju razvoja in implementacije IKT-orodij in tehnologij, ki bodo pomagale uresničiti vizijo pametnih omrežij. Številna energetska podjetja se pospešeno pripravljajo na prehod na pametna omrežja, pri čemer jim SAP nudi aplikacije, storitve ter podporo tako na strani ponudbe kot povpraševanja. Z učinkovitimi in pametnimi omrežji bodo veliko koristi pridobila gospodarstva in širša družba,” je povedal podpredsednik oddelka storitev za industrijo pri SAP AG Klaus Heimann.

SAP ponuja rešitve za energetski sektor že od leta 1989. Več kot 1600 energetskih podjetij iz 70 držav uporablja napredno programsko opremo SAP for Utilities. Bralci strokovne revije The New Economy so SAP podelili tudi nagrado 2010 Smart Grid Integrator, pri čemer so jih najbolj prepričali dosedanji razvoj pametnih omrežij ter z njimi povezane inovativne storitve prenosa energije. Družba SAP trenutno sodeluje v šestih evropskih in petih nacionalnih projektih razvoja energetskih sistemov

www.sap.com

Dodatne informacije za medije:
Urša Mihajlovič
SAP d.o.o.
telefon: 01 5881 249

O SAP AG
Podjetje SAP AG, je vodilni svetovni ponudnik poslovne programske opreme(*), saj ponuja aplikacije in storitve, ki omogočajo podjetjem vseh velikosti v več kot 25 panogah kar najboljšo podporo poslovanju. Podjetje z več kot 109.000 strankami v več kot 120 državah je uvrščeno na več svetovnih borz, med drugim tudi Frankfurtsko borzo in NYSE pod geslom „SAP“. (Za več informacij obiščite www.sap.com)

(*) SAP je poslovno programsko opremo definiral kot povezavo med aplikacijo za upravljanje virov podjetja in povezanimi aplikacijami.

Vse izjave v tem dokumentu, ki niso zgodovinska dejstva, so napovedi, kot je definirano v zakonu U.S. Private Securities Litigation Reform Act iz leta 1995. Besede, kot so „predvidevati“, „verjeti“, „oceniti“, „pričakovati“, „napovedati“, „predvideti“, „nameravati“, „mogoče“, „planirati“, „načrtovati“, „napovedati“, „naj bi“, „bo“ ter podobni izrazi, ki so v povezavi z SAP-jem, definirajo takšne napovedi. SAP ne prevzema nobene odgovornosti za javno posodabljanje ali revizijo perspektivnih izjav. Vse perspektivne izjave so predmet različnih tveganj in negotovosti, ki bi lahko povzročile, da bi se dejanski rezultati razlikovali od pričakovanj. Faktorji, ki bi lahko vplivali na SAP-jeve prihodnje finančne rezultate, so bolj podrobno predstavljeni v SAP-jevih dopisih pri ameriški Komisiji za vrednostne papirje (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC), vključno z SAP-jevim zadnjim letnim poročilom na obrazcu 20-F. Bralce pozivamo, naj se ne zanašajo preveč na te napovedi, ki veljajo samo na datum njihove izdaj.

Copyright 2010 SAP AG. Vse pravice pridržane.
Noben del te publikacije se ne sme reproducirati ali prenašati v kakršnikoli obliki za katerikoli namen brez posebnega dovoljenja SAP AG in SAP d.o.o.. Informacije, ki se nahajajo tukaj, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Nekateri programski produkti, ki jih trži SAP AG in njegovi distributerji, vsebujejo zakonsko zaščitene komponente drugih proizvajalcev programske opreme. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge in ostali SAP produkti ter storitve, ki so omenjeni v tem dokumentu, so zaščitni ali registrirani zaščitni znaki SAP AG v Nemčiji in v številnih drugih državah po vsem svetu. Vsi ostala imena produktov ali storitev so zaščitni znaki njihovih lastnih podjetij. Podatki, ki jih vsebuje ta dokument, služijo le v informativne namene. Nacionalne specifikacije produktov se lahko med seboj razlikujejo. Ti materiale se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Te materiale priskrbi SAP AG in njegova hčerinska podjetja (»SAP skupina«) le v informativne namene, brez kakršnekoli reprezentacije ali jamstva. SAP skupina ni odgovorna za napake ali morebito opuščanje, kar se tiče teh materialov. SAP skupina nosi odgovornost le za produkte in storitve, ki so zavedeni v posebnih izjavah o jamstvu, ki spremljajo takšne produkte in storitve. Nič od tukaj vsebovanega se ne sme tolmačiti kot dodatno jamstvo.