SAP z rešitvami za področje denarne socialne pomoči

LjubljanaDružba SAP AG nadaljuje z inoviranjem rešitev za specifična področja industrije. Pred kratkim je predstavila nov paket rešitev za javni sektor, med katerimi je tudi SAP Social Services Management for Public Sector. Omenjena poslovna programska oprema omogoča bolj učinkovito razdeljevanje denarne socialne pomoči med upravičenci in večji nadzor nad ponudniki teh storitev.

Paket rešitev SAP Social Services Management for Public Sector javnim ustanovam omogoča izboljšanje procesov izplačil socialne pomoči. Programska oprema je namenjena organizacijam na državnem, regijskem in/ali lokalnem nivoju, ki upravljajo s transferji denarne socialne pomoči ali storitvami socialne pomoči. Omenjene rešitve pohitrijo administrativne procese ter delovne tokove med sprejemnimi in zalednimi pisarnami ter povečujejo transparentnost postopkov in zbranih podatkov. Posledično lahko zaposleni v javni upravi lažje sprejemajo odločitve o denarni socialni pomoči ter številnih drugih programih socialne pomoči, ki so vezani na posamezno področje, regulativo ali zakonodajno osnovo. Programske rešitve vsebujejo različne module socialne pomoči, vezane na različna področja kot so nezaposleni, upokojenci, osebe z začasno ali stalno invalidnostjo ter postopki preživnine.

Kljub krčenju sredstev javne porabe, s katerimi se soočajo države povsod po svetu, so vlade držav odgovorne za zagotavljanje socialnih transferjev. Hkrati pa tudi državljani od države pričakujejo nivo storitev, primerljiv s storitvami iz zasebnega sektorja, kar pomeni kratke odzivne čase, preglednost postopkov ter individualno obravnavo stranke. Demografske spremembe, predvsem daljšanje življenjske dobe, ter vedno nezadostni pokojninski skladi predstavljajo velik izziv za javni proračun. SAP-jeva rešitev avtomatizira veliko kompleksnih virov in plačilnih procesov za pridobivanje in izplačevanje socialnih transferjev, javni ustanovi pa omogoča enovit in integriran pogled na posameznega državljana. S tem lahko javne ustanove pravočasno in stroškovno učinkovito posredujejo pri nudenju finančne socialne pomoči državljanom in jim pomagajo postati aktivni člen družbe.

www.sap.com

Dodatne informacije za medije:
Urša Mihajlovič
SAP d.o.o.
telefon: 01 5881 249

O SAP AG
Podjetje SAP AG, je vodilni svetovni ponudnik poslovne programske opreme(*), saj ponuja aplikacije in storitve, ki omogočajo podjetjem vseh velikosti v več kot 25 panogah kar najboljšo podporo poslovanju. Podjetje z več kot 109.000 strankami v več kot 120 državah je uvrščeno na več svetovnih borz, med drugim tudi Frankfurtsko borzo in NYSE pod geslom „SAP“. (Za več informacij obiščite www.sap.com)

(*) SAP je poslovno programsko opremo definiral kot povezavo med aplikacijo za upravljanje virov podjetja in povezanimi aplikacijami.

Vse izjave v tem dokumentu, ki niso zgodovinska dejstva, so napovedi, kot je definirano v zakonu U.S. Private Securities Litigation Reform Act iz leta 1995. Besede, kot so „predvidevati“, „verjeti“, „oceniti“, „pričakovati“, „napovedati“, „predvideti“, „nameravati“, „mogoče“, „planirati“, „načrtovati“, „napovedati“, „naj bi“, „bo“ ter podobni izrazi, ki so v povezavi z SAP-jem, definirajo takšne napovedi. SAP ne prevzema nobene odgovornosti za javno posodabljanje ali revizijo perspektivnih izjav. Vse perspektivne izjave so predmet različnih tveganj in negotovosti, ki bi lahko povzročile, da bi se dejanski rezultati razlikovali od pričakovanj. Faktorji, ki bi lahko vplivali na SAP-jeve prihodnje finančne rezultate, so bolj podrobno predstavljeni v SAP-jevih dopisih pri ameriški Komisiji za vrednostne papirje (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC), vključno z SAP-jevim zadnjim letnim poročilom na obrazcu 20-F. Bralce pozivamo, naj se ne zanašajo preveč na te napovedi, ki veljajo samo na datum njihove izdaj.

Copyright 2010 SAP AG. Vse pravice pridržane.
Noben del te publikacije se ne sme reproducirati ali prenašati v kakršnikoli obliki za katerikoli namen brez posebnega dovoljenja SAP AG in SAP d.o.o.. Informacije, ki se nahajajo tukaj, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Nekateri programski produkti, ki jih trži SAP AG in njegovi distributerji, vsebujejo zakonsko zaščitene komponente drugih proizvajalcev programske opreme. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge in ostali SAP produkti ter storitve, ki so omenjeni v tem dokumentu, so zaščitni ali registrirani zaščitni znaki SAP AG v Nemčiji in v številnih drugih državah po vsem svetu. Vsi ostala imena produktov ali storitev so zaščitni znaki njihovih lastnih podjetij. Podatki, ki jih vsebuje ta dokument, služijo le v informativne namene. Nacionalne specifikacije produktov se lahko med seboj razlikujejo. Ti materiale se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Te materiale priskrbi SAP AG in njegova hčerinska podjetja (»SAP skupina«) le v informativne namene, brez kakršnekoli reprezentacije ali jamstva. SAP skupina ni odgovorna za napake ali morebito opuščanje, kar se tiče teh materialov. SAP skupina nosi odgovornost le za produkte in storitve, ki so zavedeni v posebnih izjavah o jamstvu, ki spremljajo takšne produkte in storitve. Nič od tukaj vsebovanega se ne sme tolmačiti kot dodatno jamstvo.