Program SAP University Alliances tudi v regiji Adriatic

Hannover, LjubljanaDružba SAP je danes na sejmu CeBIT predstavila izobraževalni program SAP University Alliances v regiji Adriatic. Vanj so od letošnjega leta vključene pomembne izobraževalne ustanove iz Slovenije, Hrvaške, Srbije ter Makedonije. Del SAP-jevega ekosistema je tako postala Univerza v Mariboru, v njenih fakultetah pa bo v sklopu izobraževalnih programov moč najti tudi predmete za pridobivanje znanj uporabe poslovne programske opreme SAP na najrazličnejših področjih.

Program SAP University Alliances je namenjen prenosu najnovejših znanj iz različnih industrijskih področij do študentov prek različnih izobraževalnih ustanov, največkrat univerz in fakultet. V regiji SAP Adriatic je k omenjenemu programu že v začetku leta pristopila Univerza v Mariboru, ki šteje 17 fakultet, pred kratkim pa so se ji pridružile še univerze na Hrvaškem, v Makedoniji ter Srbiji.

SAP s programom University Alliances gradi ekosistem znanj, ki so nujno potrebna za razvoj najnovejše programske opreme. V programu poleg strokovnjakov matičnega podjetja sodelujejo tudi SAP partnerji in stranke, cilj programa pa je prenos kakovostnih znanj in izkušenj iz prakse v izobraževalni proces ter oblikovanje strokovno odlično podkovanih diplomantov.

»Vesel sem, da je program SAP University Alliances zaživel tudi v regiji Adriatik. S prenosom kakovostnih in najnovejših znanj s področij industrije in globalnega trga bomo študentom omogočili boljšo pripravljenost na vstop v poslovno okolje. Poslovna znanja močno pripomorejo k prilagodljivosti delovne sile, ta pa je danes ena ključnih kakovosti posameznika. Pohvalim lahko dober odziv izobraževalnih ustanov, letos smo tako že podpisali pogodbe o sodelovanju s tremi velikimi univerzami v regiji Adriatik. Študentom bo s svojimi izkušnjami in znanji pomagalo kar 80 zaposlenih v podružnicah SAP v regiji«, je povedal direktor SAP Adriatic in SAP Slovenija Simon Kaluža.

Na mariborski univerzi, ki je bila ustanovljena leta 1975 in je že članica različnih evropskih združenj za prenos znanj, so z vključitvijo v program SAP University Alliances še razširili nabor strokovnih izobraževalnih programov, povezanih s poslovnimi znanji s področja informatike in poslovanja.

»Na mariborski univerzi danes študira več kot 20.000 študentov. Naša vizija vključuje nudenje kar najvišje kakovosti izobrazbe študentom. Ponosni smo, da smo postali del programa oziroma kar družine SAP University Alliances in to kot prva izobraževalna ustanova v regiji Adriatik. Nova orodja in novi viri znanj nam ponujajo nove možnosti za izobraževanje. Verjamem, da nam bodo koristila pri pridobivanju znanj o sodobnih poslovnih okoljih in pomagala pri integraciji novih tehnologij v izobraževalne procese. Veliko novih priložnosti si obetamo tudi na področju razvoja in raziskav,« je povedal pomočnik glavnega tajnika za informatiko na Univerzi v Mariboru dr. Izidor Golob.

»To je velik dan za našo univerzo, saj s tem postajamo prva visokošolska ustanova v Srbiji, ki ponuja najnovejša poslovna znanja in tehnologije, kar nam omogoča tudi znatno konkurenčno prednost glede na ostale izobraževalne ustanove v državi. S tem gremo v korak s časom in zahtevami industrije ter trga znanja. Verjamem, da bomo v prihodnje izobraževali kakovostne kadre, ki bodo posedovali znanja, ki bodo kos zahtevam sodobnih poslovnih okolij,« je povedal docent in vodja programa SAP University Alliances na Univerzi Singidunum v Beogradu dr. Vojislav Marjanović.

www.sap.com

Dodatne informacije za medije:
Urša Mihajlovič

SAP d.o.o.
telefon: 01 5881 249

O SAP AG
Podjetje SAP AG, je vodilni svetovni ponudnik poslovne programske opreme(*), saj ponuja aplikacije in storitve, ki omogočajo podjetjem vseh velikosti v več kot 25 panogah kar najboljšo podporo poslovanju. Podjetje z več kot 109.000 strankami v več kot 120 državah je uvrščeno na več svetovnih borz, med drugim tudi Frankfurtsko borzo in NYSE pod geslom „SAP“. (Za več informacij obiščite www.sap.com)

(*) SAP je poslovno programsko opremo definiral kot povezavo med aplikacijo za upravljanje virov podjetja in povezanimi aplikacijami.

Vse izjave v tem dokumentu, ki niso zgodovinska dejstva, so napovedi, kot je definirano v zakonu U.S. Private Securities Litigation Reform Act iz leta 1995. Besede, kot so „predvidevati“, „verjeti“, „oceniti“, „pričakovati“, „napovedati“, „predvideti“, „nameravati“, „mogoče“, „planirati“, „načrtovati“, „napovedati“, „naj bi“, „bo“ ter podobni izrazi, ki so v povezavi z SAP-jem, definirajo takšne napovedi. SAP ne prevzema nobene odgovornosti za javno posodabljanje ali revizijo perspektivnih izjav. Vse perspektivne izjave so predmet različnih tveganj in negotovosti, ki bi lahko povzročile, da bi se dejanski rezultati razlikovali od pričakovanj. Faktorji, ki bi lahko vplivali na SAP-jeve prihodnje finančne rezultate, so bolj podrobno predstavljeni v SAP-jevih dopisih pri ameriški Komisiji za vrednostne papirje (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC), vključno z SAP-jevim zadnjim letnim poročilom na obrazcu 20-F. Bralce pozivamo, naj se ne zanašajo preveč na te napovedi, ki veljajo samo na datum njihove izdaj.

Copyright 2010 SAP AG. Vse pravice pridržane.

Noben del te publikacije se ne sme reproducirati ali prenašati v kakršnikoli obliki za katerikoli namen brez posebnega dovoljenja SAP AG in SAP d.o.o.. Informacije, ki se nahajajo tukaj, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Nekateri programski produkti, ki jih trži SAP AG in njegovi distributerji, vsebujejo zakonsko zaščitene komponente drugih proizvajalcev programske opreme. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge in ostali SAP produkti ter storitve, ki so omenjeni v tem dokumentu, so zaščitni ali registrirani zaščitni znaki SAP AG v Nemčiji in v številnih drugih državah po vsem svetu. Vsi ostala imena produktov ali storitev so zaščitni znaki njihovih lastnih podjetij. Podatki, ki jih vsebuje ta dokument, služijo le v informativne namene. Nacionalne specifikacije produktov se lahko med seboj razlikujejo. Ti materiale se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Te materiale priskrbi SAP AG in njegova hčerinska podjetja (»SAP skupina«) le v informativne namene, brez kakršnekoli reprezentacije ali jamstva. SAP skupina ni odgovorna za napake ali morebito opuščanje, kar se tiče teh materialov. SAP skupina nosi odgovornost le za produkte in storitve, ki so zavedeni v posebnih izjavah o jamstvu, ki spremljajo takšne produkte in storitve. Nič od tukaj vsebovanega se ne sme tolmačiti kot dodatno jamstvo.