SAP in Microsoft stavita na tesnejšo integracijo in razvoj rešitev iz oblaka

OrlandoDodatna širitev partnerstva med družbama SAP in Microsoft, ki imata več tisoč skupnih strank, bo le-tem pomagala do bolj prilagodljivih IT-okolij in lažjega dela uporabnikov. Načrtovana dodatna integracija poslovne programske opreme SAP ter Microsoftovih tehnologij virtualizacije in računalništva v oblaku bo postregla z vrsto poslovnih inovacij ter k uporabniku usmerjenih aplikacij.

Razvijalci v okolju .NET bodo prejeli dostop do programske opreme SAP, kar jim bo omogočalo sočasen razvoj aplikacij za platformi obeh podjetij. Poslovna programska oprema prihodnosti bo močno izkoriščala tehnologiji virtualizacije in računalništva v oblaku ter podjetjem omogočila prilagodljivo poslovanje brez prekinitev.

Podjetji bosta poenostavili proces razvoja aplikacij, poenotili razvojno okolje in tako skrajšali razvojne cikle ter zmanjšali stroške. Ključne poslovne aplikacije bodo na ta način postale tudi bolj odprte in povezljive z drugimi sistemi in rešitvami. V prihodnjih letih lahko pričakujemo še tesnejšo povezavo ekosistemov SAP in Microsoft.

“Razširjeno sodelovanje gradi na partnerstvu Duet Enterprise, SAP in Microsoft pa si prizadevata, da bi razvijalci v okolju .NET lahko ustvarjali aplikacije, ki bodo delovale tako na SAP kot tudi Microsoft platformah. Prav medsebojna združljivost je ena ključnih prednosti, ki jih bodo nove rešitve ponudile strankam,” je povedal član uprave družbe SAP dr. Vishal Sikka.

Med prvimi rešitvami, ki bodo deležne novih nivojev združljivosti s sistemi SAP, bosta Microsoftov Visual Studio ter ogrodje .NET. Podjetji bosta povezovanje nadaljevali tudi na področju računalništva v oblaku ter povezovanjem platform Windows Azure in SAP NetWeaver. Slednje bo obema ponudnikoma programske opreme omogočilo ustvarjanje zasebnih in javnih oblakov ter poslovnih aplikacij in učinkovite poslovne modele prihodnosti.

www.sap.si

Dodatne informacije za medije:
Urša Mihajlovič
SAP d.o.o.
telefon: 01 5881 249

O SAP AG
Podjetje SAP AG, je vodilni svetovni ponudnik poslovne programske opreme(*), saj ponuja aplikacije in storitve, ki omogočajo podjetjem vseh velikosti v več kot 25 panogah kar najboljšo podporo poslovanju. Podjetje z več kot 109.000 strankami v več kot 120 državah je uvrščeno na več svetovnih borz, med drugim tudi Frankfurtsko borzo in NYSE pod geslom „SAP“. (Za več informacij obiščite www.sap.com)

(*) SAP je poslovno programsko opremo definiral kot povezavo med aplikacijo za upravljanje virov podjetja in povezanimi aplikacijami.

Vse izjave v tem dokumentu, ki niso zgodovinska dejstva, so napovedi, kot je definirano v zakonu U.S. Private Securities Litigation Reform Act iz leta 1995. Besede, kot so „predvidevati“, „verjeti“, „oceniti“, „pričakovati“, „napovedati“, „predvideti“, „nameravati“, „mogoče“, „planirati“, „načrtovati“, „napovedati“, „naj bi“, „bo“ ter podobni izrazi, ki so v povezavi z SAP-jem, definirajo takšne napovedi. SAP ne prevzema nobene odgovornosti za javno posodabljanje ali revizijo perspektivnih izjav. Vse perspektivne izjave so predmet različnih tveganj in negotovosti, ki bi lahko povzročile, da bi se dejanski rezultati razlikovali od pričakovanj. Dejavniki, ki bi lahko vplivali na SAP-jeve prihodnje finančne rezultate, so bolj podrobno predstavljeni v SAP-jevih dopisih pri ameriški Komisiji za vrednostne papirje (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC), vključno z SAP-jevim zadnjim letnim poročilom na obrazcu 20-F. Bralce pozivamo, naj se ne zanašajo preveč na te napovedi, ki veljajo samo na datum njihove izdaj.

Copyright 2011 SAP AG. Vse pravice pridržane.

Noben del te publikacije se ne sme reproducirati ali prenašati v kakršnikoli obliki za katerikoli namen brez posebnega dovoljenja SAP AG in SAP d.o.o. Informacije, ki se nahajajo tukaj, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Nekateri programski produkti, ki jih trži SAP AG in njegovi distributerji, vsebujejo zakonsko zaščitene komponente drugih proizvajalcev programske opreme. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge in ostali SAP produkti ter storitve, ki so omenjeni v tem dokumentu, so zaščitni ali registrirani zaščitni znaki SAP AG v Nemčiji in v številnih drugih državah po vsem svetu. Vsi ostala imena produktov ali storitev so zaščitni znaki njihovih lastnih podjetij. Podatki, ki jih vsebuje ta dokument, služijo le v informativne namene. Nacionalne specifikacije produktov se lahko med seboj razlikujejo. Ti materiale se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Te materiale priskrbi SAP AG in njegova hčerinska podjetja (»SAP skupina«) le v informativne namene, brez kakršnekoli reprezentacije ali jamstva. SAP skupina ni odgovorna za napake ali morebitno opuščanje, kar se tiče teh materialov. SAP skupina nosi odgovornost le za produkte in storitve, ki so zavedeni v posebnih izjavah o jamstvu, ki spremljajo takšne produkte in storitve. Nič od tukaj vsebovanega se ne sme tolmačiti kot dodatno jamstvo.