SAP in Sybase dvigujeta produktivnost mobilnih zaposlenih

OrlandoDružba SAP je na konferenci SAPPHIRE NOW predstavila nove rešitve, namenjene mobilnim zaposlenim. Vrsta mobilnih aplikacij, ki z osrednjim poslovno-informacijskim sistemom ter programi komunicirajo v realnem času, je prilagojena številnim različnim mobilnim napravam, predvsem pametnim mobilnikom in tabličnim računalnikom. Aplikacije, grajene na platformi Sybase Unwired, pomagajo »mobilizirati« poslovne procese in deljenje informacij ter tako še višajo produktivnost na področjih prodaje, nabave, dela na terenu, skladiščnega poslovanja itd.

Aplikacijama Sybase Mobile Sales for SAP CRM ter Sybase Mobile Workflow for SAP Business Suite, ki sta bili predstavljeni lani, se bo letos pridružilo več mobilnih aplikacij, ki bodo prilagojene različnim industrijam. Med njimi bodo prednjačile rešitve za proizvodnjo, energetiko, visoko tehnologijo, ter trgovino.

“V zadnjih 18 mesecih je družba SAP razvila več tehnologij, ki omogočajo hitro kreiranje in namestitev mobilnih poslovnih aplikacij s pomočjo naše platforme in razvijalskih orodij. Pripravili smo vrsto mobilnih aplikacij, ki bodo podjetjem in njihovim mobilnim zaposlenim omogočile znatne prihranke časa in denarja ter pomagale uresničevati njihovo mobilno strategijo. Mobilnost poslovanja je fenomen, ki presega meje klasičnega delovnega okolja, zato nas veseli, da je SAP med revolucionarji, ki razumejo pomen mobilnih delovnih mest. Ne nazadnje gredo trendi v smer mobilnosti in za nova namizja lahko vsekakor trdimo, da bodo mobilna,” je povedal izvršni podpredsednik družbe Sybase dr. Raj Nathan.

Raziskava podjetja Forrester Research med IT odločevalci v podjetjih je leta 2010 pokazala, da kar 60 odstotkov podjetij med svoje kratkoročne prioritete uvršča razvoj mobilnih aplikacij. Tri četrtine podjetij, ki že uporabljajo mobilne aplikacije, se je za njihovo implementacijo odločilo zaradi povišanja produktivnosti zaposlenih, 42 odstotkov podjetij pa poroča tudi o znatnem dvigu zadovoljstva strank.

Zaposleni na terenu lahko z novo mobilno aplikacijo SAP Field Service sprejemajo bolj kakovostne odločitve, saj jim ta ponuja dostop do podatkovnih virov, znanja in informacij v podjetju, vse predstavljeno na pregleden način. Dodatna povezava s SAP CRM mobilnim zaposlenim omogoča prejemanje obvestil o novih nalogah na njihove mobilne naprave, upravljanje z dokumenti (obrazci, naročila, poročila …) ter enostavno spremljanje aktivnosti na urniku.

Trgovskim potnikom in drugim mobilnim prodajalcem je na voljo mobilna aplikacija SAP Retail Execution, kadroviki pa bodo cenili funkcionalnosti aplikacije SAP® EAM Work Order. Družba SAP je razvila tudi več mobilnih aplikacij za področje nabave in financ, ki se znajo neposredno povezovati s sistemom SAP ERP.

www.sap.si

Dodatne informacije za medije:
Urša Mihajlovič
SAP d.o.o.
telefon: 01 5881 249

O SAP AG
Podjetje SAP AG, je vodilni svetovni ponudnik poslovne programske opreme(*), saj ponuja aplikacije in storitve, ki omogočajo podjetjem vseh velikosti v več kot 25 panogah kar najboljšo podporo poslovanju. Podjetje z več kot 109.000 strankami v več kot 120 državah je uvrščeno na več svetovnih borz, med drugim tudi Frankfurtsko borzo in NYSE pod geslom „SAP“. (Za več informacij obiščite www.sap.com)

(*) SAP je poslovno programsko opremo definiral kot povezavo med aplikacijo za upravljanje virov podjetja in povezanimi aplikacijami.

Vse izjave v tem dokumentu, ki niso zgodovinska dejstva, so napovedi, kot je definirano v zakonu U.S. Private Securities Litigation Reform Act iz leta 1995. Besede, kot so „predvidevati“, „verjeti“, „oceniti“, „pričakovati“, „napovedati“, „predvideti“, „nameravati“, „mogoče“, „planirati“, „načrtovati“, „napovedati“, „naj bi“, „bo“ ter podobni izrazi, ki so v povezavi z SAP-jem, definirajo takšne napovedi. SAP ne prevzema nobene odgovornosti za javno posodabljanje ali revizijo perspektivnih izjav. Vse perspektivne izjave so predmet različnih tveganj in negotovosti, ki bi lahko povzročile, da bi se dejanski rezultati razlikovali od pričakovanj. Faktorji, ki bi lahko vplivali na SAP-jeve prihodnje finančne rezultate, so bolj podrobno predstavljeni v SAP-jevih dopisih pri ameriški Komisiji za vrednostne papirje (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC), vključno z SAP-jevim zadnjim letnim poročilom na obrazcu 20-F. Bralce pozivamo, naj se ne zanašajo preveč na te napovedi, ki veljajo samo na datum njihove izdaj.

Copyright 2011 SAP AG. Vse pravice pridržane.

Noben del te publikacije se ne sme reproducirati ali prenašati v kakršnikoli obliki za katerikoli namen brez posebnega dovoljenja SAP AG in SAP d.o.o. Informacije, ki se nahajajo tukaj, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Nekateri programski produkti, ki jih trži SAP AG in njegovi distributerji, vsebujejo zakonsko zaščitene komponente drugih proizvajalcev programske opreme. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge in ostali SAP produkti ter storitve, ki so omenjeni v tem dokumentu, so zaščitni ali registrirani zaščitni znaki SAP AG v Nemčiji in v številnih drugih državah po vsem svetu. Vsi ostala imena produktov ali storitev so zaščitni znaki njihovih lastnih podjetij. Podatki, ki jih vsebuje ta dokument, služijo le v informativne namene. Nacionalne specifikacije produktov se lahko med seboj razlikujejo. Ti materiale se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Te materiale priskrbi SAP AG in njegova hčerinska podjetja (»SAP skupina«) le v informativne namene, brez kakršnekoli reprezentacije ali jamstva. SAP skupina ni odgovorna za napake ali morebitno opuščanje, kar se tiče teh materialov. SAP skupina nosi odgovornost le za produkte in storitve, ki so zavedeni v posebnih izjavah o jamstvu, ki spremljajo takšne produkte in storitve. Nič od tukaj vsebovanega se ne sme tolmačiti kot dodatno jamstvo.